Scalabor Nieuws

Al het nieuws van, over en voor Scalabor

Cadeautjes

Cadeautjes

Met Sinterklaas hoort iedereen een cadeautje te krijgen. Dat dit niet zo vanzelfsprekend is weet ik vanuit mijn betrokkenheid bij het Nationaal Fonds Kinderhulp. Toch is het hen ook dit jaar weer gelukt om ervoor te zorgen dat 75.000 kinderen die in armoede opgroeien toch een cadeautje kregen op pakjesavond! Hulppieten bij Scalabor Bij ScalaborLees meer overCadeautjes[…]

De banenafspraak

De banenafspraak

Afgelopen week publiceerde Cedris, de brancheorganisatie voor arbeidsontwikkelbedrijven, een onderzoek over de resultaten van de banenafspraak. Dit is de afspraak waarin werkgevers en overheid – in het kader van de participatiewet – afspraken hebben gemaakt om banen te creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Conclusie van de rapportage in het kort: er wordt niet juistLees meer overDe banenafspraak[…]

Samenwerken en contact houden [blog]

Samenwerken en contact houden [blog]

Zoals bij iedereen werd ook mijn week grotendeels bepaald door de nieuwe corona maatregelen. Eigenlijk moet ik zeggen de aangescherpte maatregelen, want met uitzondering van aangepaste sluitingstijden van de horeca en het dringende mondkapjesadvies was er weinig nieuws aan. Velen van ons hadden na de zomer toch weer de aandacht op de maatregelen wat latenLees meer overSamenwerken en contact houden [blog][…]

Wie heeft er nu eigenlijk een beperking? [Blog]

Wie heeft er nu eigenlijk een beperking? [Blog]

Samen met onze voorzitter van de ondernemingsraad, Jos Bloemberg, bracht ik afgelopen week een bezoek aan onze medewerkers die gedetacheerd zijn bij Mainfreight. Dat deden we in het kader van het maatjesproject, waarbij ieder kwartaal een lid van het managementteam en een OR lid samen op bezoek gaan bij een van onze afdelingen of samenwerkingspartners.Lees meer overWie heeft er nu eigenlijk een beperking? [Blog][…]

Perspectief op werk, maar ook op trajectbegeleiding en dans [blog]

Perspectief op werk, maar ook op trajectbegeleiding en dans [blog]

“Hoe kan Scalabor bijdragen aan het invullen van zoveel mogelijk vacatures in de regio? En hoe begeleiden we zoveel mogelijk mensen naar de arbeidsmarkt?” Dit waren de centrale vragen waar ik me de afgelopen week mee bezig heb gehouden. Die begon met een gesprek met De Gelderlander over hoe het gaat bij Scalabor en welkeLees meer overPerspectief op werk, maar ook op trajectbegeleiding en dans [blog][…]

Chocolade, mode, zelfreflectie en een glossy [blog]

Chocolade, mode, zelfreflectie en een glossy [blog]

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een tijdschrift over inclusief ondernemen. Met verhalen over de kansen en mogelijkheden, maar ook over de uitdagingen. En inzicht over de verschillende loketten en partijen; wie moet ik waarvoor hebben? Alles met als doel te laten zien waarom medewerkers die wellicht niet in het perfecte plaatjeLees meer overChocolade, mode, zelfreflectie en een glossy [blog][…]

Fietsenwerkplaats van start [blog]

Fietsenwerkplaats van start [blog]

Ook afgelopen week is er weer een heleboel gebeurd binnen Scalabor; we zijn gestart met een fietsenwerkplaats om monteurs op te leiden, hebben assistent werkbegeleiders benoemd, bemensen vanaf nu twee keer in de week ons vacature informatiepunt en hebben afscheid genomen van een Scalabor icoon. Fietsenmakers gewild De wens om een fietsenwerkplaats te starten wasLees meer overFietsenwerkplaats van start [blog][…]

Samenspel [blog]

Samenspel [blog]

Afgelopen week stond in het teken van toezicht en medezeggenschap. Bij Scalabor kijken en praten verschillende belanghebbenden mee over het beleid en de koers van het bedrijf. In ons geval een raad van commissarissen namens de eigenaar en de vakbonden en de ondernemingsraad namens de medewerkers. En soms komen die verschillende partijen samen in dezelfdeLees meer overSamenspel [blog][…]

De eerste [blog]

De eerste [blog]

In de afgelopen week hebben we ons jaarverslag over 2018 op verschillende momenten mogen presenteren. Als grootste startup van Gelderland in het afgelopen jaar, zijn we best trots op de eerste resultaten. Wetende dat dit slechts het begin is! In gesprek Op maandag bespraken onze nieuwe controller en ik de resultaten en het jaarverslag metLees meer overDe eerste [blog][…]

Zien van kansen [blog]

Zien van kansen [blog]

Vrijdagmorgen werden de kwartaalrapportages met betrekking tot de Banenafspraak gepubliceerd. Even in het kort: bedrijfsleven en overheid hebben een aantal jaren geleden beloofd om uiterlijk in 2026 125.000 banen te creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Deze werkzoekenden zijn opgenomen in het zogenaamde doelgroepenregister en voor de regio Midden Gelderland zijn er op dit momentLees meer overZien van kansen [blog][…]

Bezoek [blog]

Bezoek [blog]

Afgelopen week stond in het teken van bezoek. Een hoop bezoek. Heerlijk! Zo was ik op maandag samen met Monique Petit (manager arbeidsontwikkeling bij Scalabor) op bezoek bij Belinda Elfrink, wethouder in Zevenaar. Het gesprek ging over de wens van de gemeente om meer leer-werkplekken te creëren in de gemeente zelf en de rol dieLees meer overBezoek [blog][…]

Een goede voorbereiding is het halve werk [blog]

Een goede voorbereiding is het halve werk [blog]

In de afgelopen week hebben we veel voorbereid. Zo hebben we afgelopen week de definitieve gesprekken gevoerd om de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Arnhem voor te bereiden. Afspraak is dat Scalabor wordt ingezet om een heel aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar zo passend mogelijk werk. Daar waren we natuurlijkLees meer overEen goede voorbereiding is het halve werk [blog][…]

Uitdagingen en aan de slag [blog]

Uitdagingen en aan de slag [blog]

Eén van de uitdagingen die we nog steeds hebben is de instroom van werkzoekenden via ons ArbeidsOnderzoekCentrum, naar onze leer-werk-omgeving en de uiteindelijke uitstroom naar openstaande vacatures. Sinds begin september hebben wij 96 mensen mogen verwelkomen, terwijl er nog bijna 12.000 mensen in de bijstand zitten in Midden-Gelderland. Dat is niet goed voor werkgevers dieLees meer overUitdagingen en aan de slag [blog][…]

Zijn eigenlijk niet (bijna) alle bedrijven sociaal? [blog]

Zijn eigenlijk niet (bijna) alle bedrijven sociaal? [blog]

Een groot gedeelte van afgelopen week bestond uit het kennismaken en overleggen met ketenpartners: partijen die net zoals Scalabor als doel hebben om zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar zo passend mogelijk werk. Dat zijn in sommige gevallen commerciële sociale bedrijven (eigenlijk een hele slechte naam – ik ben van mening dat op een heelLees meer overZijn eigenlijk niet (bijna) alle bedrijven sociaal? [blog][…]

Geen slechte week, toch?! [blog]

Geen slechte week, toch?! [blog]

Op donderdag 22 november hebben we het nieuwe ArbeidsOnderzoekCentrum (AOC) van Scalabor aan de Bruningweg officieel geopend! Dat deden we tijdens een bijeenkomst van het Werkbedrijf Midden-Gelderland dat heel toepasselijk als thema “samenwerking” had. Tijdens de bijeenkomst, waar wethouders uit de 9 gemeenten uit de regio en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en van werkgevers- enLees meer overGeen slechte week, toch?! [blog][…]

Over werk [blog]

Over werk [blog]

Soms is het maar goed dat je een werkweek kunt uitbreiden met 1 of 2 dagen in het weekend! Afgelopen week was er zo een. Een gedeelte van mijn tijd heb ik besteed aan het bezoeken van collega-directeuren van andere arbeidsontwikkelbedrijven in de regio. Zo ben ik op bezoek geweest bij Delta in Zutphen, LaborijnLees meer overOver werk [blog][…]

Aan de slag [blog]

Aan de slag [blog]

In de afgelopen week heb ik weer meer van het bedrijf mogen zien. Schoolmeubelen Zo maakte ik kennis met de directeur van Presikhaaf Schoolmeubelen, waar Scalabor bijna 160 medewerkers heeft gedetacheerd. Ik liep een dag mee met teamleider Dagmar om de verschillende afdelingen op het gebied van verpakkingen, montage en magazijn te leren kennen. Jammer genoegLees meer overAan de slag [blog][…]

Op pad [blog]

Op pad [blog]

De week begon met een wekker die op maandagochtend om kwart over vijf afging (geen tikfout)! In het kader van Prinsjesdag wilde de provincie meer aandacht vragen voor al het goede dat in deze regio gebeurt. Af en toe vergeet men in Den Haag namelijk wel eens dat Nederland groter is dan alleen de Randstad!Lees meer overOp pad [blog][…]

Van start [blog]

Van start [blog]

En we zijn van start! Wat een warm welkom: bloemen, kaartjes, felicitaties, berichtjes op sociale media en mensen die me op de gang aanspreken en succes wensen. Veel dank daarvoor. Ik voel me zeer welkom. Zoveel mogelijk kennismaken In de eerste dagen zat mijn agenda vooral vol met kennismakingsgesprekken. Ook heb ik tijd vrijgemaakt omLees meer overVan start [blog][…]