Naar de inhoud

Zoekresultaten

Aanpassingen in cao’s: een stap voorwaarts (blog)

Afgelopen maanden is er veelvuldig gesproken op nationaal niveau tussen vakbonden, gemeenten en brancheorganisatie Cedris over de aanpassing van de cao voor SW-medewerkers en medewerkers die vallen onder de cao Aan de Slag. De reden om in gesprek te gaan was dat waar minimumlonen wel zijn verhoogd en ook veel andere cao’s in het land zijn aangepast als gevolg van de sterk gestegen kosten, dit voor medewerkers met een salaris boven het minimumloon nog niet is gebeurd. Maar het lijkt er nu op dat er een akkoord is gesloten! Ik houd nog even een slag om de arm, want de communicatie over de precieze aanpassingen in de cao’s is niet altijd even duidelijk, en ook moeten de achterbannen nog instemmen. Maar op de website van Cedris staan de volgende afspraken:

Reiskostenvergoeding en compensatie in zicht

Voor beide cao’s geldt dat de reiskostenvergoeding van werknemers per 1 januari 2024 wordt opgehoogd van 10 naar 21 eurocent per kilometer. Het gaat hier om reiskosten voor woon-werkverkeer boven de 6 km enkele reis. Als compensatie voor de gemaakte reiskosten in 2023 krijgen alle medewerkers die per 1 december 2023 in dienst zijn, eenmalig €75,- bruto naar rato van de omvang van het dienstverband.

Cao Aan de Slag: salarisverhoging en eenmalige uitkering

De afspraken in het kader van de cao Aan de Slag gelden tot eind 2024. De salarisschalen net boven het minimumloon worden met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2023 aangepast, waardoor werknemers die hierin vallen iets meer gaan verdienen. Zij hebben niet geprofiteerd van de stijging van het wettelijk minimumloon (Wml) eerder dit jaar en daarmee geen enkele tegemoetkoming gehad voor de gestegen kosten. Daarom ontvangen alle werknemers binnen deze cao een eenmalige uitkering van €500,- bruto, naar rato van de omvang van het dienstverband.

Cao SW: salarisverhoging en structurele compensatie

De aanvullende afspraken in het kader van de cao SW lopen door tot en met 2025 en sluiten aan bij de looptijd van de huidige cao. Werknemers die vallen onder deze cao krijgen met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2023 een beperkte salarisverhoging. Vanaf 1 januari 2024 worden de loonschalen boven het Wml structureel met €50,- verhoogd. Op deze wijze krijgen ook deze medewerkers een compensatie voor de sterk gestegen kosten.

Reacties variëren, maar sterke betrokkenheid van gemeenten

Volgens mij zijn deze afspraken niet helemaal wat veel medewerkers gehoopt hadden, maar ze zijn beter dan ik een tijdje geleden zelf had ingeschat. Vooral de aanpassing van de reiskosten helpt veel collega’s. En ook de overige aanpassingen geven de bereidwilligheid van gemeenten aan om bestaande cao’s open te breken en medewerkers tegemoet te komen. Zeker gezien het feit dat gemeenten maar beperkt gecompenseerd worden voor de hogere kosten door het Rijk. Gemeenten die vaak al zelf met tekorten kampen in het sociaal domein. Samen met de gemeenten zullen wij, wanneer er een definitief akkoord is, ons uiterste best doen om de wijzigingen nog in december uit te keren.

Verlenging van CAO Scalabor: Verdere Verbeteringen in Zicht

In de tussentijd hebben wij ook met de vakbonden gesproken over de verlenging van de CAO Scalabor voor onze overige medewerkers per 1 januari a.s. En ook daar lijkt het alsof we dicht bij een akkoord zijn. Op een aantal punten na die we nog moeten tackelen in de komende week hebben we overeenstemming. Daarbij blijft de lijn dat we daar waar van toepassing de CAO gemeenten / SGO aangesloten bedrijven volgen. En dat betekent, naast de aanpassing van loonschalen, ook dat er een thuiswerkvergoeding komt, er wat meer vakantiedagen bijkomen en we voor een heel aantal andere kosten de ruimte in de werkkostenregeling maximaal benutten. Ook hier is er dus sprake van een verbetering van de arbeidsvoorwaarden te verwachten.

Naar een positieve toekomst: juiste communicatie en verwerking

Zodra alle regelingen definitief zijn, zullen we zorgen voor de juiste communicatie en, nog belangrijker, voor de juiste verwerking. Dat vraagt altijd wel iets van onze personeels- en salarisadministratie, maar zoals altijd pakken zij dit voortvarend aan. Dit alles – nogmaals – met een slag om de arm tot alle achterbannen akkoord zijn. Maar volgens mij zijn het mooie ontwikkelingen en gaat iedereen erop vooruit!