Governance code

Good governance of  ‘Goed bestuur’ bij Scalabor

Het regelen van Governance bij een bedrijf beschermt de belangen van aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbenden en gaat over (het borgen van) goed bestuur en het toezicht daarop. Het regelt verhoudingen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Er zijn veel verschillende wijzen waarop bedrijven e.e.a. vastleggen of tot uiting brengen. Dit varieert van uitgebreide codes tot slechts enkele documenten.

We vinden het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan en transparant te zijn over hoe we Goed bestuur bij Scalabor hebben geregeld.

 

Waar gaat Good Governance bij een bedrijf over? Vastlegging grondslag & vorm
Hoe het bestuur van een organisatie verantwoording aflegd Statuten – art 18,2, 23 Jaarverslag, Q rapps
Hoe het toezicht op het bestuur is ingericht Statuten – art 17, 18,1 Procuratieregeling
Dat vennootschap en bestuurders geen tegengestelde belangen mogen behartigen, en dat het ook niet zo mag lijken Nog niet bekend / Ntb
Dat de raad van commissarissen de beloning van de leden van het bestuur bepaalt Statuten – art 18,1c verwijst naar de wet mbt bevoegdh RvC
Welke positie de aandeelhouders hebben Statuten – art 19, 20, 21, 24 ev Procuratieregeling
Welke eisen gelden voor een interne audit functie en een externe accountant Procuratieregeling Managementletter
     ”                             “ Treasurystatuut Jaarrekening
     ”                             “ Inkoopbeleid Statuten> Art 392 lid1 bk 2 BW
Hoe gaat de organisatie om met waarden en normen; samenspraak, belangentegenstelling en misstanden Gedragscode, Huisregels Klokkenluidersregeling
Welke invloed hebben belanghebbenden OR reglement, Statuten
Hoe wordt de beloning van het bestuur geregeld en erover gecommuniceerd Beloningsbrief renum comm Jaarrekening
Hoe wordt continue ontwikkeling bestuur en raad van commissarissen geborgd Training, evaluatie