Naar de inhoud

Zoekresultaten

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Scalabor

Persoonsgegevens

Scalabor verwerkt persoonsgegevens.

Google Analytics

De website van Scalabor maakt gebruik van Google Analytics-cookies om het gebruik van de website te analyseren en om de prestaties van de website bij te houden. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Scalabor de volgende maatregelen genomen:

    • Scalabor heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google;
    • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
    • ‘Gegevens delen’ is uitgezet;
    • Er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Contactpersonen van relaties

Om contact te kunnen onderhouden met haar relaties verwerkt Scalabor naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersonen. Deze gegevens worden verwijderd als u de relatie niet meer vertegenwoordigt of wanneer Scalabor geen relatie meer heeft met uw bedrijf.

Bezoekers

Scalabor administreert haar bezoekers. Deze administratie bestaat uit: uw naam, telefoonnummer, naam van uw bedrijf, datum en tijd van aankomst en vertrek en de naam van de Scalabor medewerker die u bezoekt.

De bezoekersadministratie is bedoeld voor het geval bij een ongeval of calamiteit het pand moet worden ontruimd.

De bezoekersregistratie wordt aan het eind van de dag vernietigd.

Sollicitanten

Tijdens de sollicitatieprocedure verzamelt Scalabor gegevens van sollicitanten. Hierbij moet u denken aan: naam, adres, geboortedatum, burgerlijke staat, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, loopbaan, bekwaamheden, CV en notities tijdens het sollicitatiegesprek.

Wij bewaren persoonsgegevens van sollicitanten tot uiterlijk 4 weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure.

Het kan voorkomen dat wij u vragen om Scalabor toestemming te geven om uw gegevens langer te bewaren, omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. In dat geval bewaren wij uw gegevens tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Medewerkers Scalabor

De privacyverklaring voor medewerkers van Scalabor is te vinden op intranet van Scalabor.

SW medewerkers

De privacyverklaring voor SW medewerkers van Scalabor is te vinden op https://www.scalabor.nl/privacy/

Aan de Slag Personeelsdiensten

De privacyverklaring voor Medewerkers van Aan de Slag Personeelsdiensten is te vinden op het medewerkersportaal op http://www.aandeslagpersoneelsdiensten.nl/.

Camerabewaking

Voor bescherming van de veiligheid van bezoekers en medewerkers en bescherming van de eigendommen van Scalabor, wordt gebruik gemaakt van camerabewaking. De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard of in geval van incidenten voor de duur van de afhandeling van het incident.

Bronnen

Scalabor verwerkt alleen gegevens die zij van uzelf heeft gekregen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Scalabor gebruikt uw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming. Besluiten met betrekking tot u worden altijd genomen door medewerkers van Scalabor

Beveiligen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek getoetst door middel van een Security Audit door een onafhankelijke partij.

Uw rechten (Inzage, Correctie, Beperking van verwerking)

U heeft het recht om de persoonsgegevens die Scalabor van u verwerkt in te zien. Voor inzage van uw dossier kunt u een verzoek sturen aan gegevensbescherming@scalabor.nl.

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerkt worden, heeft u recht op rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens.

Zolang er een geschil is met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u het recht dat Scalabor uw persoonsgegevens niet verwerkt.

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming van Scalabor is bereikbaar via e-mail gegevensbescherming@scalabor.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).