Naar de inhoud

Zoekresultaten

Over ons

Arbeidsontwikkelbedrijf

Scalabor is het arbeidsontwikkelbedrijf voor Midden-Gelderland. Wij begeleiden mensen die dat nodig hebben naar passend en zo regulier mogelijk werk. Dat doen we in een werksituatie. Hierin ontdekken én ontwikkelen we de talenten van mensen. Zo verbinden we talent met werk en werk met talent. Voor wie het (nog) niet mogelijk is om bij een reguliere werkgever aan het werk te gaan, bieden wij werkzaamheden in een aangepaste omgeving.

Missie

Wij ontdekken en ontwikkelen de talenten van de mensen in een werksituatie en begeleiden ze naar passend en zo regulier mogelijk werk.

Visie

Voor het vinden van een passende en zo regulier mogelijke werkplek, stellen wij de competenties van de mensen centraal. Daarbij kijken wij wat de mogelijkheden binnen het proces en het ontzorgen van werkgevers. Zo ontstaat er voor zowel de medewerker als de werkgever een win-winsituatie.

Voor wie

Wij richten ons op mensen die zonder ondersteuning (nog) geen plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen of behouden. Dat zijn in vrijwel alle gevallen mensen met een Sw-dienstverband of mensen die onder de Participatiewet vallen.
Voor het plaatsen van medewerkers werken wij nauw samen met het Werkgeversservicepunt (WSP) Midden-Gelderland.

Namens wie

In opdracht van negen regiogemeenten voert Scalabor de Wet sociale werkvoorziening uit. Daarnaast werken wij samen met de gemeente Arnhem voor de uitvoering van de Participatiewet.

Feiten en cijfers

  • Scalabor is een Besloten Vennootschap (B.V.).
  • Gemeente Arnhem is aandeelhouder.
  • Scalabor werkt voor negen Gelderse gemeenten: naast Arnhem zijn dat Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.
  • Scalabor kent vier divisies: (1) Arbeidsontwikkeling, (2) Detachering, (3) Werken in Diensten en (4) Werken in Productie.