Naar de inhoud

Zoekresultaten

Voor wie

Ons belangrijkste streven is het ondersteunen van mensen die op dit moment (nog) geen zelfstandige plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen of behouden. Dat kunnen mensen zijn met een Sw-dienstverband of mensen die onder de Participatiewet vallen.

Om deze doelgroep te helpen, hebben wij een nauwe samenwerking opgebouwd met het Werkgeversservicepunt (WSP) Midden-Gelderland. Deze samenwerking stelt ons in staat om effectieve oplossingen te bieden en geschikte plaatsingen te realiseren voor onze medewerkers.

Bij ons staat inclusiviteit voorop, en we streven ernaar om kansen te creëren voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of uitdagingen. Ons team is vastbesloten om mensen te ondersteunen bij hun zoektocht naar passend werk en om te zorgen voor een inclusieve en ondersteunende werkomgeving.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over hoe wij kunnen bijdragen aan uw arbeidsbehoeften en onze gemeenschap sterker en inclusiever kunnen maken.