Voor wie

Wij richten ons op mensen die zonder ondersteuning (nog) geen plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen of behouden. Dat kunnen mensen zijn met een Sw-dienstverband of mensen die onder de Participatiewet vallen. Maar ook mensen die vanuit een andere situatie ondersteuning nodig hebben: bijvoorbeeld cliënten van het UWV of zorginstellingen, niet-uitkeringsgerechtigden of mensen die bij een reguliere werkgever ondersteuning nodig hebben.

Voor het plaatsen van medewerkers werken wij nauw samen met het Werkgeversservicepunt (WSP) Midden-Gelderland.