Naar de inhoud

Zoekresultaten

Een nieuw tijdperk voor Arnhem-Oost: verbinding, kansen en vooruitgang (blog)

Afgelopen week was een mijlpaal voor Arnhem-Oost met de lancering van het Nationaal Programma Arnhem-Oost. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het Posttheater, het bekende
theater in Klarendal waar gerenommeerde cabaretiers hun try-outs houden en waar vroeger De Lama’s werden opgenomen, werd het programma ondertekend door een alliantie van partijen, waaronder Scalabor. Dit betekent dat we ons gezamenlijk de komende 18 jaar gaan inzetten voor de vijf wijken in de stad die bekendstaan als achterstandswijken.

EEN NIEUWE NAAM VOOR ACHTERSTANDSWIJKEN
Nu moet ik zeggen dat ik de term ‘achterstandswijken’ een ongelukkige benaming vind. Persoonlijk sluit ik me liever aan bij Melvin Kolf van Presikhaaf University, die deze wijken ‘vruchtwijken’ noemt. Niettemin geeft het duidelijk weer waar we het over hebben: wijken waar je vanaf het begin al met een achterstand begint. Dit zijn wijken waar het percentage mensen dat in armoede leeft, laaggeletterd is of werkloos is hoger ligt dan in andere wijken. Het zijn wijken waarin je je minder veilig voelt, waar verkeerde rolmodellen vaker voorkomen, waar deelname aan een sportclub of zwemlessen niet vanzelfsprekend is, waar woningen niet snel verduurzaamd worden en waar meer mensen gezondheidsklachten hebben. Ja, dat zijn dus de wijken waar we het over hebben. In Arnhem zijn dit concreet Presikhaaf, de Geitenkamp, Het Broek, Klarendal en Malburgen.

EERDERE AANDACHT EN BEPERKINGEN
Ondanks alle aandacht is het tot op heden niet gelukt om substantiële veranderingen te bewerkstelligen. Dit komt onder andere doordat programma’s vaak te kort duurden om daadwerkelijk impact te maken, als gevolg van budgetbeperkingen. Sterker nog, dit leidde vaak tot teleurstellingen, waarbij men het ene jaar wel mocht deelnemen aan activiteiten zoals voetbal, maar het jaar daarop niet meer. Daarnaast speelt het probleem dat goedbedoelende professionals langs elkaar heen werken en er geen overzicht is van alle verschillende programma’s. Bovendien zorgt regelgeving voor beperkingen. Daar waar beleid en budget juist ondersteunend moeten zijn, zijn ze dat dus vaak niet.

EEN NIEUWE AANPAK
Nationaal Programma Arnhem-Oost is een langdurig programma waarbij een bureau en programmamanager worden aangesteld om te verbinden wat al aanwezig is, toe te voegen wat nog nodig is en regels te buigen wanneer ze belemmerend zijn. Dit programma richt zich op interventies op het gebied van onderwijs en ontwikkeling, leefbaarheid en veiligheid, en inkomen en werk. En bij dat laatste zijn wij natuurlijk nauw betrokken.

EEN MISMATCH TUSSEN WERKZOEKENDEN EN WERKGEVERS
We leven in een tijd waarin er voorlopig geen tekort aan banen is. Werkgevers willen niet alleen met een breder scala aan mensen werken, maar ze zullen ook moeten. Echter, werkzoekenden en werkgevers weten elkaar niet altijd goed te vinden. Bovendien sluiten vraag en aanbod niet goed op elkaar aan. Dit is geen onwil, maar simpelweg de realiteit. Vanuit Scalabor kunnen we echter een belangrijke rol spelen. We hebben een uitgebreid netwerk van partijen in de stad, waardoor we als verbindende factor kunnen optreden.

EEN CONCREET VOORBEELD: JONGEREN EN DE OLYMPISCHE SPELEN
Een mooi voorbeeld van onze rol als verbinder is een project dat we samen met Presikhaaf University, AM Support, de gemeente Arnhem, NOC-NSF en Papendal gaan uitvoeren. Voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs krijgen 50 jongeren de kans om in het Team NL-huis te werken. Voorafgaand aan het evenement zullen ze verschillende hospitalitycursussen volgen, en na afloop zullen we hen helpen bij het vinden van vervolgopleidingen of banen. Juist de jongeren uit de wijken in Arnhem-Oost, die deze kans nooit eerder hebben gekregen,
zullen profiteren van deze ervaring, waarbij ze andere rolmodellen zullen ontmoeten dan ze normaal op straat tegenkomen. In Arnhem kunnen we dit realiseren doordat verschillende partijen uit de stad zich hiervoor inzetten. En dit is nog maar het begin! Ik zie talloze andere krachtige verbindingen voor me die echt een verschil zullen maken. Wij staan in ieder geval volledig achter deze initiatieven.