Naar de inhoud

Zoekresultaten

Mooie bezoeken en afspraken (blog)

Noodzaak
Afgelopen week heb ik weer een paar mooie bezoeken gehad. Zo ging ik op maandag met wethouder Johan Sluiter van de gemeente Lingewaard op bezoek bij Darthuizer. Zij hebben een grote kwekerij in Bemmel, waar veel van onze medewerkers werken en waar wij als Scalabor ook een aantal ruimtes huren om stekwerk voor derden te doen. Met de wethouder bespraken we de mogelijkheden voor betaald werk voor nóg meer inwoners van de gemeente. Darthuizer voegde daaraan toe dat het niet eens alleen mogelijkheden zijn, maar voor het bedrijf ook een noodzaak: met de afname van het aantal medewerkers in de SW, en de groei van het bedrijf is de behoefte aan mensen juist groter.

Scala aan werkzaamheden
Daarom worden nu soms arbeidsmigranten ingezet voor werk, terwijl er in de gemeente nog 500 inwoners werkeloos zijn. Ook statushouders zijn daarbij van harte welkom in de kwekerij. Het grote voordeel daarbij is dat er een scala aan werkzaamheden is; van zittend stekwerk tot werk in de kas, op het buitenterrein, in het personeelsrestaurant en bij de technische dienst. Hierdoor kan gezamenlijk bekeken worden welk werk het beste past. Alhoewel ik zelf geen groene vingers heb, vind ik de plek in het buitengebied een hele prettige; er komt een soort rust in je hoofd op zodra je er komt.

Afspraak
Het leukste van zo’n bezoek is om rond te lopen en te spreken met de medewerkers. Nou had Vitesse net dat weekend gelijk gespeeld tegen aartsrivaal NEC (met tien man!) dus veel van de gesprekken gingen daarover. Maar medewerkers gaven ook heel goed aan welk werk ze deden en waarom ze het wel (of niet) naar hun zin hadden. Overigens leuk om te zien hoeveel medewerkers de wethouder zelf kende vanuit de gemeente en hoe enthousiast collega’s reageerden op zijn bezoek. We hebben in ieder geval afgesproken dat we samen gaan kijken hoe we nog meer mensen kunnen begeleiden naar werk.

Snoep verpakken
Diezelfde afspraak maakte ik een paar dagen later met wethouder René Post van Overbetuwe. Samen waren we op bezoek bij Look-O-Look. Hier werken ruim 20 Scalabor collega’s aan het verpakken van verschillende soorten (erg lekker) snoep. Een aantal van hen werkte tot voor kort nog op onze locatie aan de Driepoortenweg maar was erg blij met de overstap.

Maatschappelijk betrokken
De wethouder kende het bedrijf nog van een bezoek vanuit een andere rol zo’n 20 jaar geleden, maar was toch – positief – verrast over de omvang van dit bedrijf in zijn gemeente en de sociale insteek van het bedrijf. Vanuit mijn rol bij werkgeversorganisatie VNO-NCW weet ik dat er nog wel eens gemopperd wordt op het bedrijfsleven, maar veel ondernemingen zijn juist heel erg maatschappelijk betrokken. Look-O-Look is er zo een van. Voor hen was dan ook de banenafspraak helemaal niet nodig, daar ze inclusief ondernemen hoog in het vaandel hebben staan en met verschillende sociaal ontwikkelbedrijven samenwerken. Wel maken zij zich echt zorgen over de continuïteit nu het aantal medewerkers in de SW alleen maar afneemt. Daarbij zijn zij ook graag bereid om werkzoekenden vanuit de participatiewet aan te nemen, waarbij het wel helpt wanneer zij op het gebied van papierwerk, subsidies etc. ontzorgt wordt.

Verschrikkelijk zonde
Wanneer er echter ook vanuit de bijstand te weinig mensen naar werk worden begeleid dan kan het niet anders dan dat er gekeken wordt naar automatisering of naar productielijnen in andere landen. En dat zou toch verschrikkelijk zonde zijn in een regio waar nog steeds 11.000 mensen langs de kant staan waarvan 600 in de eigen gemeente. De afspraak is dan ook hoe we hen, andere werkgevers en werkzoekenden kunnen helpen.

Arnhem-Oost
De vraag hoe we nog meer mensen kunnen begeleiden naar werk kwam ook aan de orde tijdens een bijeenkomst over Arnhem-Oost, later in de week. Arnhem gaat samen met het Rijk substantieel en voor een langere termijn investeren in de vijf wijken in Arnhem-Oost, waar de grootste uitdagingen liggen. Het gaat dan heel specifiek om wonen, veiligheid, onderwijs en werk. Daarbij is het te makkelijk om te denken dat we alleen maar werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact moeten brengen. Als het zo simpel was, dan hadden we dat allang gedaan. Het gaat er hier echt om dat we voorbeelden stellen en de juiste voorwaarden creëren om uiteindelijk ook aan de slag te gaan. Daarbij moeten belemmeringen weggenomen worden op het gebied van opleiding, vitaliteit, geletterdheid en financiële redzaamheid.

Grote bijdrage leveren
Ik denk dat de Arnhem-Oost aanpak een van de belangrijkste opgaven voor de stad is voor de komende jaren. We hebben als maatschappij de mond vol van brede welvaart, het overbruggen van de kloof en iedereen mee laten doen. Wanneer we hier echt werk van willen maken moeten we hier ook vol op inzetten, geld en capaciteit vrij maken en dwars door het systeem heen gaan. Dit vraag een lange adem, maar als Scalabor willen we ons hier vol voor inzetten. En door de combinatie van werk, onze faciliteiten, ons netwerk en de kennis die we hebben een grote bijdrage leveren.

Zo is er dus nog voldoende te doen voor werkzoekenden én voor werkgevers. Goed om die beiden continue te verbinden.

We hebben jullie gehoord!
Als afsluiting nog even een bericht aan mijn collega’s: veel van onze medewerkers vonden het vervelend dat de uitnodiging voor ons jubileumfeest slechts voor één persoon was. We hebben jullie gehoord en met de locatie gesproken wat ertoe geleid heeft dat alle collega’s welkom zijn, samen met een introducee! Inschrijven dus!