Naar de inhoud

Zoekresultaten

Het verhaal blijven vertellen (blog)

Afgelopen week was het complimentendag. Een mooie gelegenheid om al onze collega’s een kaartje te sturen om ze te laten weten dat ze toppers zijn. Op de werkvloer werden ook de
hele dag terechte complimenten gegeven en zelf ontvingen we als Scalabor ook een paar hele mooie complimenten.

BRABANTS DAGBLAD
Dat begon al vorige week zaterdag met een groot artikel in het Brabants Dagblad dat aangaf dat in de afgelopen jaren de rust was wedergekeerd bij Scalabor. Vervolgens deelde de PvdA Statenfractie via verschillende social mediakanalen een compliment uit naar aanleiding van hun bezoek vorige maand aan ons trainingscentrum, Scalabikes en de Intratuin Arnhem. Erg aardig en het berichtje stellen we dan ook zeer op prijs.

DE GELDERLANDER
Afgelopen vrijdag pakte De Gelderlander uit met een verhaal over onze interne verhuizing. Het artikel koppelde het teruggeven van 10.000 m2 bedrijfshal eind deze maand, aan het feit dat in de afgelopen jaren steeds meer van onze medewerkers extern bij reguliere bedrijven zijn gaan werken. Dat is ook het doel van de participatiewet en in de meeste gevallen beter voor de medewerkers in kwestie, voor werkgevers en voor het ontwikkelbedrijf zelf. In dat kader is het complimentje dus wel terecht.

DOODZONDE
Tegelijkertijd kun je het ook omdraaien: door het afschaffen van de WSW gaan er alleen maar medewerkers met pensioen. Maar betekent dat dan ook dat er geen inwoners meer zijn die
gebaat zouden zijn bij beschut of begeleid werk? Natuurlijk niet! Sterker nog, in een maatschappij die alleen maar ingewikkelder wordt, stijgt de vraag naar veilig en beschut werk. Het Rijk weet dat ook en heeft alle regio’s een opgave gegeven om Nieuw Beschut-werkplekken te creëren. Dat kost echter geld en dat is er bij gemeenten als gevolg van extra taken vaak niet mogelijk, waardoor die plekken niet goed van de grond komen. Doodzonde want iemand zinvol werk laten doen is veel goedkoper dan iemand langs de kant laten staan. Altijd. Dus is de keerzijde van ons succes dat we minder ruimte hebben om beschut of begeleid werk aan te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Een dubbel gevoel dus.

DIENSTVERLENING
Mede om die reden was ik afgelopen week op bezoek bij zowel branchevereniging Cedris als het Ministerie van Sociale Zaken. Het succes van Scalabor in de begeleiding vanuit zowel de
SW als de bijstand naar reguliere banen, is wat mij betreft een reden om ons soort bedrijven centraal te zetten in de nieuw op te richten regionale werkcentra. Het idee van deze werkcentra is om werkgevers- én werknemersdienstverlening aan te bieden op het gebied van werk. En laat dat nu precies zijn waar wij goed in zijn. Wanneer je het recente rapport van de arbeidsinspectie leest dat aangeeft dat de dienstverlening van gemeenten om kwetsbare inwoners te begeleiden naar werk tekortschiet, denk ik: Zet de ontwikkelbedrijven dan juist in hun kracht in plaats van ze langzaam af te breken!

NOODZAKELIJK
Naast begeleiding en bemiddeling naar werk blijft het noodzakelijk om intern beschut en extern werk onder begeleiding van het ontwikkelbedrijf aan te bieden. Nogmaals: je kunt een wet
wel afschaffen, maar dat betekent niet dat de mensen er niet zijn en werken is altijd goedkoper dan niet werken. Eigenlijk is het helemaal niet moeilijk hierin te voorzien: zorg voor financiële ruimte zodat gemeenten de opgave Nieuw Beschut ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. En pas het systeem van loonkostensubsidie zo aan zodat er voor iedereen die in deze krappe
arbeidsmarkt nog in de bijstand zit, standaard 50% subsidie beschikbaar is.

BLIJVEN VERTELLEN
Om dit te bereiken is het belangrijk om ons verhaal te blijven vertellen. Via gesprekken met politici en belangenorganisaties, via krantenartikelen en via social media. Mede om die reden
verspreidden we afgelopen week ons extern jaarverslag via de post en via social media. Niet om op te scheppen, maar om het belang van ontwikkelbedrijven zoals het onze te blijven vertellen, zodat we diegenen die op de arbeidsmarkt onze hulp kunnen gebruiken, kunnen blijven helpen!