Naar de inhoud

Zoekresultaten

Jaarverslag 2022 – Inclusie als oplossing voor een krappe arbeidsmarkt!

Het jaarverslag 2022 staat online, waarin we je op hoofdlijnen meenemen in onze activiteiten en resultaten. Met het afsluiten van 2022 sluiten we ook direct de eerste vijf jaar van Scalabor af. We bestonden natuurlijk al veel langer als Presikhaaf Bedrijven, maar vijf jaar geleden beleefden we een herstart als sociaal ontwikkelbedrijf voor Midden-Gelderland. Met een heel duidelijke opdracht: een goed werkgever zijn voor de inwoners die aan ons zijn toevertrouwd, zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar zo passend mogelijk werk en dat op een financieel gezonde manier.

We kijken bij Scalabor wederom met trots terug op alles wat we in het afgelopen jaar gedaan en bereikt hebben. In het kader van goed werkgeverschap lag de nadruk op de verschillende activiteiten van het Fitter/Leuker/Slimmer programma. Zo werd in samenwerking met Sportbedrijf Arnhem de sportkaart geïntroduceerd, fietsten, wandelden en dansten we met medewerkers en hielpen we collega’s om te stoppen met roken. Met resultaat! De medewerkerstevredenheid steeg, het verzuim daalde en meer medewerkers dan ooit werkten extern.

Om behalve collega’s met een SW-indicatie ook werkzoekenden vanuit de participatiewet nog beter te begeleiden naar passend werk, introduceerden we aan het begin van het jaar MogelijkMaken@Scalabor, openden we de Digitale Werkplaats, fietsenreparatiewinkel Scalabikes en De Belevingstuin en organiseerden we branchetrajecten voor de horeca, schoonmaak en de logistiek. Onze coaches en detacheringsconsulenten werden gecertificeerd als jobcoach, waarbij een aantal nu ook loonwaardemetingen kunnen doen, investeerden we in innovatie en richten we ons nog specifieker op jongeren, alleenstaande ouders en nieuwkomers.

Dit heeft er toe geleid dat het aantal aanmeldingen voor programma’s gestegen is en dat er gemiddeld 350 inwoners deelnemen aan verschillende opleidingen. Door actief in te zetten op bemiddeling, de verdere uitbouw van het Inclusief Werkgeversnetwerk Samen voor een Baan en de doorontwikkeling van Aan de Slag Personeelsdiensten, begeleidden we dit jaar 301 inwoners vanuit de uitkering naar een betaalde baan. Dit betekent niet alleen veel voor de inwoner zelf, maar levert de maatschappij ook 7,2 miljoen per jaar besparing op.

Door de werkzaamheden die onze collega’s uitvoeren dragen zij bij aan de maatschappij. Sterker nog, in de steeds krapper wordende arbeidsmarkt zijn onze collega’s en diegene(n) die nu nog langs de kant staan meer nodig dan ooit. Mede dankzij de inzet van de vele partijen waarmee wij nauw en prettig samenwerken, speelt Scalabor een steeds belangrijkere rol ten aanzien van de inclusieve arbeidsmarkt. Jouw betrokkenheid  en bijdrage wordt daarbij zeer gewaardeerd en daarvoor willen we je dan ook hartelijk bedanken. Wij kijken uit naar een voortzetting van onze plezierige samenwerking.

 

Bekijk hier het jaarverslag 2022!