Naar de inhoud

Zoekresultaten

Een week in het teken van de verkiezingen: belangrijke kwesties en de rol van Scalabor (blog)

Politieke aandacht voor belangrijke vraagstukken

Deze week zijn de verkiezingen en dat hebben we gemerkt. De afgelopen weken bezochten kandidaat-Kamerleden niet alleen de vele talkshows, maar ook de verschillende regio’s in het land. Een ideaal moment om de aandacht te krijgen van de dames en heren politici voor enkele van de grote vraagstukken. Voor mij betekent dit dat ik de afgelopen weken bij heel veel bijeenkomsten ben geweest om aandacht te vragen voor een aantal onderwerpen: de kracht van de regio, net congestie en natuurlijk de arbeidsmarkt. 

 

De noodzaak van investeringen in regio’s

Uit het rapport ‘Elke regio telt’ blijkt dat de investeringen vanuit het Rijk in Nederland in de afgelopen jaren verre van evenredig verdeeld waren. Met andere woorden: er ging meer geld naar de Randstad, dan naar de andere regio’s in Nederland. In de woorden van de Minister van Binnenlandse Zaken: ‘We hebben versterkt wat al sterk was en nagelaten te investeren in datgene wat sterker moet zijn’. Nu wisten we dat natuurlijk al, maar het is goed dat het nu ook in een rapport van de overheid zelf staat. Tijdens het debat van VNO-NCW Midden voor Oost-Nederland en tijdens een overleg met de kandidaat-Kamerleden uit dit deel van het land, waar ik samen met de commissarissen van de Koning uit Overijssel en Gelderland sprak, vroeg ik specifiek aandacht voor een betere spreiding van gelden en het benutten van heel Nederland. Zeker omdat dit deel van het land zoveel te bieden heeft. Dat betekent concreet dat wanneer we woningen bouwen er ook geïnvesteerd moet worden in bijvoorbeeld bereikbaarheid, zorg, onderwijs en cultuur. Sommige zullen zich afvragen waarom dit voor Scalabor relevant is, maar dat is eigenlijk heel simpel: wanneer het onze regio goed gaat, gaat het ons ook goed. 


Uitdagingen in het stroomnet en energietransitie

Wanneer er echter meer geïnvesteerd wordt in de regio hebben we ook stroom nodig. Dat lijkt heel logisch, maar dat is het niet meer. Doordat we onder andere door de energietransitie meer stroom gebruiken en opwekken, is het stroomnet vol. Eigenlijk lijkt dat precies op een file op de snelweg: alles staat stil. De oplossing is dan meer wegen bouwen of in dit geval het stroomnet verzwaren, maar dat gaat niet zo 1, 2, 3. In de tussentijd moet er wel wat gebeuren, want anders kan een nieuw bedrijf zich niet vestigen, kan een bedrijf niet uitbreiden of verduurzamen en er kunnen geen woningen meer gebouwd worden. Wel zijn er allerlei oplossingen voor die wederom te vergelijken zijn met het tegengaan van files: niet allemaal meer tegelijkertijd op het stroomnet. Hierover sprak ik afgelopen week onder andere met de minister van Economische Zaken die op bezoek was bij Tennet tijdens de Dag van Gelderland, waar ik in het panel zat met als titel ‘Hoe houden we het licht aan’? Een van de oplossingen, naast ander gedrag, is overigens ook innovatie. En daar doen we in onze regio enorm veel aan, onder andere binnen het samenwerkingsverband met Connectr dat zich voor een groot gedeelte afspeelt op industrieterrein IPKW tegenover de Scalabor vestiging aan de Driepoortenweg. Om te laten zien wat er allemaal gebeurt bij Connectr ontving ik afgelopen week zowel Focco Vijselaar, directeur van VNO-NCW, en Kees Vendrik, directeur van het Nationaal Klimaat Platform.


Inclusieve arbeidsmarkt en sociaal ontwikkelbedrijven

Ook hier weer de vraag hoe relevant dat is voor Scalabor? Het is voor ons belangrijk dat we stroom hebben, zeker wanneer we willen verduurzamen of toch een keer willen bouwen. Maar wellicht het belangrijkste: net congestie, energietransitie en verduurzaming werkt alleen wanneer er voldoende mensen zijn om het werk te doen. Inmiddels werken wij al voor een aantal bedrijven die zich met de energietransitie bezighouden, maar ik zie de vraag naar arbeidskrachten alleen maar stijgen. Omdat het aantal werkenden echter gaat dalen, zal er steeds vaker moeten worden gekeken naar die mensen die net iets meer begeleiding nodig hebben om aan de slag te gaan. De zogenaamde inclusieve arbeidsmarkt zal meer en meer de normale arbeidsmarkt gaan worden in de komende jaren. En om dat te realiseren moet er wat in het systeem veranderen. Hierover sprak ik onder andere tijdens het verkiezingsdebat van Gelderland. Maar hetzelfde bracht ik ook onder de aandacht bij heel veel politici, politieke partijen en belangenorganisaties. En eigenlijk is iedereen het – links of rechts – het ermee eens dat er iets moet gebeuren. Dat werken ook van belang is in het kader van bestaanszekerheid en dat sociaal ontwikkelbedrijven daar een enorm belangrijke rol in kunnen spelen. Na de verkiezingen zullen we zien of we daar dan ook daadwerkelijk meters in kunnen maken.

 

Een oproep om te stemmen voor een betere toekomst

Maar eerst gaan we stemmen. Het is gezien alle uitdagingen die spelen van een groter belang dan ooit dat zoveel mogelijk mensen dat gaan doen. En omdat ook een heel aantal onderwerpen, zoals hierboven beschreven, van belang zijn voor Scalabor, hoop ik dat ook veel van onze collega’s de weg naar de stembus vinden. In samenwerking met andere organisaties heeft onze HR en communicatieafdeling hier een hele mooie verkiezingskrant voor gemaakt. Niet om een stemadvies te geven, maar wel om het advies te geven om te stemmen. Zeker doen, het gaat om de toekomst van ons allemaal!