Naar de inhoud

Zoekresultaten

Afscheid (blog)

Bedankt voor de aangename samenwerking
Deze week nemen we afscheid van Werner van der Linden. Werner is de afgelopen vijf jaar op allerlei manieren bij Scalabor betrokken geweest; als verantwoordelijke voor de SW vanuit de MGR, als projectleider Perspectief op Werk vanuit het regionaal werkbedrijf en recentelijk als interim-manager van het WerkgeverServicepunt. Vanuit al deze rollen heeft hij bijgedragen aan het succes van Scalabor. Soms leverde zijn positiviteit over het regionaal ontwikkelbedrijf gefronste wenkbrauwen op vanuit gemeenten; hij werkte toch niet voor ons? Dat klopt. Maar we werkten wel op allerlei gebieden constructief samen. Ik denk dan ook dat Werner als geen ander weet wat er bij ons gebeurt. Maar hij ook de kansen ziet van de dienstverlening en de betrokkenheid van Scalabor, voor de arbeidsmarkt in Midden-Gelderland. Nu de verschillende posities in de regio weer zijn ingevuld, kiest Werner ervoor om nieuwe avonturen aan te gaan. Vanuit Scalabor danken wij hem heel hartelijk voor de aangename samenwerking en zijn waardevolle bijdrage aan de regionale arbeidsmarkt. Een bijdrage die hij vast en zeker in de toekomst ook gaat leveren in andere arbeidsmarktregio’s. En wellicht ook wel weer eens in onze eigen regio!

 

Een ander afscheid
Ook nemen we deze week afscheid van iets heel anders, namelijk van 10.000 m2 vloeroppervlak aan de Westervoortsedijk. Eind van deze week is iedereen van de ene kant van het gebouw verhuisd naar de andere kant. Dan zijn er waarschijnlijk nog een paar losse eindjes voordat we het gebouw schoon opleveren. Maar in principe zijn we per 1 april helemaal over en is de huur van een gedeelte van ons gebouw opgezegd. Een enorme prestatie van iedereen aan de Driepoortenweg. Van de facilitaire dienst tot de afdeling productie maar zeker ook alle medewerkers die werkzaam zijn op deze locatie. Top gedaan!

 

Zonde
Het zal vast even wennen zijn op de nieuwe werkplek en er zijn zoals bij elke verhuizing – ook al is deze intern – altijd zaken waar je niet op gerekend hebt, of die nog moeten worden aangepast. Maar overall lijkt de verhuizing heel goed gegaan te zijn. Van de week liep ik ’s avonds even een rondje door de lege hallen. En alhoewel het goed is dat steeds meer medewerkers bij reguliere werkgevers werken, zoals bij invoering van de participatiewet bedoeld is (en het ons ook helpt dat we op deze manier huurkosten besparen zodat we de hogere energierekening kunnen betalen), blijft het toch zonde dat we de leegstaande ruimte niet gebruiken voor de honderden mensen in de regio die behoefte hebben aan beschut werk. Van de ruim 360 werkplekken, waarvan het Rijk heeft gezegd dat deze in de regio gecreëerd moeten worden, zijn er nu iets meer dan 60 ook daadwerkelijk ingevuld. En daar waar de gemeenten aangeven dat er steeds minder inwoners zijn die begeleid kunnen worden naar reguliere banen, zou je toch denken dat er dan juist behoefte is aan beschutte werkplekken.

 

Spraakmakers
Hierover mocht ik afgelopen week spreken in het NPO Radio 1 programma Spraakmakers. Over de arbeidsmarkt in het algemeen en de belangrijke rol daarin voor sociaal ontwikkelbedrijven. Over hoe moeilijk we het systeem soms maken terwijl het niet heel moeilijk hoeft te zijn. Over het centraal zetten van het sociaal ontwikkelbedrijf in de nieuw op te richten regionale werkcentra. En over het handhaven van de doelstellingen van beschut werk en het vereenvoudigen van de loonkostensubsidie. Zodat ook begeleid werk bij reguliere werkgevers weer mogelijk wordt voor diegenen die dat nodig hebben. Met als doel om de helft van de 400.000 mensen te begeleiden naar werk.

 

Opbouwen in plaats van afbreken
Soms voel ik mij hierin wel eens een Don Quichotte die tegen de windmolens vecht. Maar wanneer ik dan zie hoeveel positieve reacties er zijn na zo’n radioprogramma, weet ik dat wij hier niet alleen in staan. Dat er heel veel mensen zijn die vinden dat het anders moet maar ook anders kan. Mensen zoals Werner van der Linden die daar dus ook actief aan bij hebben gedragen in de afgelopen jaren. We zijn er nog niet maar ik heb er vertrouwen in dat in de toekomst sociale ontwikkelbedrijven weer opgebouwd in plaats van afgebroken worden. En dus blijven we aan de bel trekken en ons verhaal vertellen. Ook weet ik dat adviesbureau Berenschot in opdracht van het Ministerie, gemeenten en brancheorganisatie Cedris, de laatste hand legt aan een onderzoek over de toekomst van ons type bedrijven. En wat ik daarvan in de wandelgangen over heb gehoord steunt mij dat in die gedachte!