Naar de inhoud

Zoekresultaten

Feest: Scalabor bestaat vijf jaar! (blog)

Het nieuwe jaar ging van start met nieuwjaarsrecepties bij onze locaties in Arnhem, Bemmel en in de Intratuin Arnhem. Fijn om iedereen te zien en te spreken, meteen zo aan het begin van 2023. Natuurlijk keken we even terug op het afgelopen jaar, waarin we allemaal geconfronteerd werden met een grote onzekerheid in de wereld en een enorme stijging van de kosten.

2022 POSITIEF AFGESLOTEN
Hoewel dit ervoor heeft gezorgd dat onze nieuwbouwplannen niet doorgaan, sluiten we het jaar toch vooral positief af: de medewerkerstevredenheid blijft hoog en het verzuim is wederom
gedaald. Mede door het Fitter/Leuker/Slimmer programma werken meer medewerkers dan ooit, direct voor werkgevers. Vanuit Mogelijk Maken zijn afgelopen jaar bijna 300 werkzoekenden succesvol begeleid naar een betaalde baan. Financieel gezien lijkt het (we zijn nog aan het tellen!) bovendien dat we ondanks de stijgende prijzen nog zwarte cijfers schrijven.

EERSTE LUSTRUM
Met het afsluiten van 2022 sluiten we ook de eerste vijf jaar van Scalabor af. Ons eerste lustrum! We bestonden natuurlijk al veel langer als Presikhaaf Bedrijven, maar vijf jaar geleden beleefden we een herstart als sociaal ontwikkelbedrijf voor Midden-Gelderland. Met een hele duidelijke opdracht: een goed werkgever zijn voor diegene die aan ons zijn toevertrouwd, het begeleiden van zoveel mogelijk mensen – vanuit de SW en de participatiewet – naar zo passend mogelijk werk en dat op een financieel gezonde manier doen.

VAN NEGATIVITEIT NAAR POSITIVITEIT
Terugkijkend op de eerste vijf jaar kunnen we stellen dat we daarin meer dan geslaagd zijn: de tevredenheid is jaarlijks gestegen, het verzuim jaarlijks gedaald tot onder het gemiddelde
van gelijksoortige bedrijven, het aantal medewerkers dat extern aan de slag is, steeg van 40% naar 57%. Het aantal inwoners in de bijstand in de regio is substantieel gedaald en er is ruimte gecreëerd om te investeren in mensen, innovatie en techniek. Maar belangrijker nog, het vertrouwen van medewerkers, werkgevers, vakbonden en gemeenten is hersteld waardoor de negativiteit die er heerste in de oude situatie, is omgeslagen in positiviteit en trots. Als we zien dat de overheid bezig is om regionale werkcentra op te zetten waar werkgevers- en werkzoekendendienstverlening wordt samengevoegd, dan kunnen we stellen dat Scalabor heen voorloper is met het scala van activiteiten voor werkzoekenden en werkgevers, om zoveel mogelijk mensen helpen met passend werk.

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST
Zijn we er dan al? Nee, zeker niet: we beginnen pas! In de regio Midden-Gelderland zitten ondanks de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds 11.000 mensen langs de kant: zeker de helft
daarvan kan met hulp en begeleiding aan de slag. Hoewel we in de regio voorlopen op de banenafspraak, heeft slechts 12% van de werkgevers iemand met een begeleidingsbehoefte in
dienst. Waar het doel is om een kleine 400 inwoners te helpen aan een beschutte baan, is de realiteit dat slechts 15% daarvan daadwerkelijk is ingevuld. De Tweede Kamer heeft het initiatief voorstel voor de toekomst van sociaal ontwikkelbedrijven met grote meerderheid heeft aangenomen. Maar er ligt nog steeds geen wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat er weer een vangnet mogelijk is voor diegene die dat in deze steeds ingewikkelder wordende maatschappij (tijdelijk) nodig heeft. Werk aan de winkel dus. Maar onze eerste vijf jaar geven het vertrouwen voor
de toekomst.