Naar de inhoud

Zoekresultaten

De vier voorwaarden voor het succes van een regio (blog)

Uitdagende doelstelling
Afgelopen week was ik gevraagd om tijdens het Havendebat Zwolle te spreken over de economische ambitie van de regio Zwolle. Nu ben ik niet zo thuis in die regio en moest ik me dus echt wel even inlezen. Tijdens de voorbereiding kwam ik tot de conclusie dat het succes van een regio afhangt van een viertal factoren: ambitie, locatie, vestigingsklimaat en samenwerking.

De regio Zwolle heeft de ambitie om uit te groeien tot de 4e economische topregio in Nederland. Dat is best een uitdagende doelstelling, maar ook een realistische. Daarbij ga ik ervan uit dat je topregio wil worden omdat dit bijdraagt aan de brede welvaart in die regio. Met andere woorden, alle inwoners gaan erop vooruit wanneer je het economisch beter doet.

De locatie van de regio is goed, sterker nog als poort naar het Noorden, heeft een goede bereikbaarheid en een haven die door de verbreding en verdieping van de Kornwerderzandsluis straks toegankelijker wordt voor grotere schepen, zelfs heel goed.

 

Gunstig vestigingsklimaat
Nu kun je aan de locatie waar je zit niet heel veel doen, het is een gegeven. Maar je kunt er wel voor zorgen dat je de kansen die de locatie je biedt ten volle benut. De mate waarin er sprake van een gunstig vestigingsklimaat is, hangt samen met een drietal factoren: een goede arbeidsmarkt, het voortouw nemen in verduurzaming- en energietransitie en de consistentie van het economische beleid. Dit laatste lijkt in de regio Zwolle een van de redenen te zijn waarom de regio het zo goed doet. Je wil als ondernemer niet verrast worden door steeds nieuw beleid en regels, je moet kunnen vertrouwen op de afspraken die je met de overheid maakt.

 

Alles op alles zetten
Maar wil je het echt goed doen in deze tijden dan moet je als regio alles op alles zetten om goede mensen te behouden, aan te trekken en te scholen. Dan moet je ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen en dat je een aantrekkelijke regio bent om te wonen. Voldoende betaalbare woningen, goede scholen, een bruisend verenigingsleven en een fantastisch cultuuraanbod. Daarnaast moet je voorlopen op het gebied van verduurzaming en energietransitie, zodat je op korte termijn geen last hebt van netcongestie en je op langere termijn er zelf niet voor zorgt dat er geen regio meer is c.q. het geen regio is waar bedrijven zich willen vestigen en geen mensen meer willen wonen.

 

Gunnen en begrijpen
De laatste voorwaarde om een topregio te zijn gaan over samenwerking: tussen mensen, tussen bedrijven maar vooral ook tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Dat is soms best moeilijk maar die regio die het lukt om samen op te trekken, te denken in investeringen in plaats van in kosten, elkaar iets gunt en probeert elkaar te begrijpen en te versterken, dat wordt de echte topregio.

In mijn voorbereiding kwam ik erachter dat de regio Zwolle op een heel aantal van deze voorwaarden goed scoort en dus de zeker de potentie heeft een economische topregio te zijn.

 

Vol blijven inzetten
De dag na mijn speech werd ik geïnterviewd door het Financieel Dagblad over de kansen en de potentie van de regio Arnhem-Nijmegen. Wanneer ik onze eigen regio langs dezelfde vier voorwaarden leg van ambitie, locatie, vestigingsklimaat en samenwerking, kom ik tot de conclusie dat we de laatste jaren enorme stappen gezet hebben. De lifeport ambitie om bij te dragen aan de grote vraagstukken van deze tijd op het gebied van food, health en energy is goed, de locatie centraal gelegen in Nederland en vlakbij de Duitse grens is meer dan goed. Het vestigingsklimaat wordt steeds beter en de samenwerking is door de oprichting van initiatieven als de Economic Board, Legal Valley en Connectr enorm verbeterd. Ook hier is dus voldoende potentie maar het is wel zaak dat we vol blijven inzetten op vestigingsklimaat: arbeidsmarkt en verduurzaming.

 

Maak het verschil
Dezelfde vier voorwaarden én dezelfde focus op arbeidsmarkt en verduurzaming gelden natuurlijk ook voor individuele bedrijven. Het bedrijf dat hier het verschil maakt, zal het beter doen dan concurrenten. Dat is dan direct de link naar Scalabor. Ook wij moeten focussen op het aantrekken en behouden van de juiste mensen en ervoor zorgen dat we in, alles dat we doen, verduurzamen. Daarnaast helpen wij de regio door het invullen van vacatures en het begeleiden van mensen die nu nog langs de kant staan naar werk. In dat kader zijn ook wij dus een belangrijke voorwaarde voor het succes van de regio!