Reviseren watermeters stopt

Na meer dan 45 jaar stopt de Afdeling Watermeters in Arnhem

Door: Erwin Lenderink

Het reviseren van oude watermeters naar zo goed als nieuwe exemplaren op de afdeling Watermeters bij Scalabor stopt na meer dan 45 jaar. Het is de één na laatste technische afdeling van Presikhaaf Bedrijven, die ook na de overgang naar Scalabor bleef bestaan. Het is zeer specialistisch werk om oude snelheidsmeters te reviseren en weer als bijna nieuw te verkopen.

Hoe lang de afdeling bestaat is niet precies bekend omdat er niemand meer werkzaam is vanaf het eerste uur. Maar in ieder geval meer dan 45 jaar. Henk Huntink, vele jaren groepsleider op deze afdeling, is in 1977 begonnen aan de Ruitenberglaan (op het huidige HAN complex), waar ca. 40 mensen werkten. Het was een afdeling waar een ieder gespecialiseerd was en alles verdeeld in vijf sub-afdelingen.

  • Poedercoating
  • Machinaal I (inbouw, ijken)
  • Machinaal II (uitboren, tappen, stralen)
  • Demontage
  • Telwerk

Toptijden

In 1988 verhuisde de afdeling naar de Römerselaan, een knus onderkomen verdeeld in kleine ruimtes. Hier kon je letterlijk spreken van beschut werk. Er werd voor voornamelijk Provinciale werkmaatschappijen door het hele land gewerkt met maximaal 130.000 snelheidsmeters per jaar. Het werk veranderde en werd veel meer door het aantrekken van een grote klant. Destijds werkten 80 mensen aan 30.000 snelheidsmeters en 180.000 volumemeters per jaar met een maximale omzet van fl. 3.5 miljoen per jaar. In die tijd werd ook de 2 miljoenste geproduceerde snelheidsmeter gevierd. Echter de tijden veranderden, de grote klant stopte en er bleef een productie over van ca. 20.000 snelheidsmeters per jaar.

In 2007 werd van veel panden afscheid genomen, waaronder de Römerselaan en men verhuisde naar de Simon Stevinweg (het huidige pand van Mantel) waar men nog ca. 15 mensen nodig had om de gevraagde hoeveelheden te maken.

Driepoortenweg

De laatste verhuizing was in 2015 naar de montagehal aan de Driepoortenweg. Hier werden de laatste jaren ca. 18.000 meters per jaar gereviseerd voor de Watermeterfabriek Drenthe (WMD) met een jaaromzet van ca. € 120.000,=.

Productie naar Drenthe

Door natuurlijk verloop is het aantal medewerkers inmiddels gereduceerd tot ca. 10 mensen. Op 13 april 2021 kwam het bericht, dat de provincie Drenthe van mening was dat het reviseren van de watermeters in eigen provincie gerealiseerd moest worden via de een sociale werkgelegenheid in Drenthe. Echter het is zo specialistisch werk en het opleiden van mensen kost veel tijd, dat dat niet haalbaar bleek. Daarom besloot de WMD het reviseren van de snelheidsmeters zelf op te pakken.

Einde aan een tijdperk

Er werd een projectgroep in het leven geroepen en de overdracht is in volle gang en de verwachting is dat de laatste meters gereviseerd worden op 5 augustus a.s. De week erna worden alle machines, gereedschap en materialen verhuisd naar Annen en dan stopt het in Arnhem, einde aan een tijdperk van meer dan 45 jaar snelheidsmeters reviseren.

Bedankt

Op 14 juli jl. is samen met de mensen van de WMD een gezellige bijeenkomst georganiseerd, waar de afdeling in het zonnetje werd gezet na vele jaren van trouwe dienst. Wilfried Spekhorst, Jelmer Schenk en Jeichienus Hogenberg van de WMD bedankte de medewerkers voor de samenwerking waarbij alle kennis van het reviseren is overgedragen. Daarna was er tijd voor taart en koffie en een aandenken in de vorm van, hoe kan het ook anders, een mooie waterfles. Enkele collega’s die inmiddels een andere werkplek hebben gevonden, kwamen nog even langs om herinneringen op te halen aan een tijdperk dat nu geschiedenis is.