Samenwerking zoeken (en vinden!) [blog]

Ik ben altijd erg blij wanneer politici de moeite nemen om langs te komen bij Scalabor en niet over maar mét ons te praten. Gelukkig doen heel veel politici dat, omdat ze oprecht geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van ons bedrijf. Afgelopen week kwamen, afzonderlijk van elkaar, Steffenie Pape en John Kerstens langs. Steffenie is raadslid voor de VVD in Arnhem en John Kerstens is, behalve betrokken Arnhemmer, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Beiden zijn al heel lang betrokken bij arbeidsontwikkeling in het algemeen en Scalabor in het bijzonder. Het is mooi om te zien dat ze, alhoewel van heel verschillende partijen, allebei het belang onderstrepen van organisaties als de onze. En ons dan ook de vraag stellen wat we nog meer zouden kunnen doen om werkzoekenden óf een beschutte werkplek te bieden waar zinvol werk gedaan wordt óf begeleiding te bieden richting zo passend mogelijk werk bij reguliere werkgevers. Ook goed om te zien dat ik niet de enige ben die positief reageert op bezoeken als deze. Bij rondleidingen door het pand aan de Driepoortenweg gingen ook collega’s heel enthousiast in gesprek en lieten ze zien waar ze mee bezig waren. Volgens mij hebben we er weer twee fans bij! Volgende week mag ik overigens naar een andere politica, staatssecretaris Tamara van Ark, om het over perspectief op werk te hebben. Idee is om ook van haar een fan te maken, waarbij het natuurlijk heel mooi zou zijn als ze bij ons langs zou komen. Nog niet verder vertellen, hoor. Maar ik denk dat dat begin volgend jaar wel eens het geval zou kunnen zijn. Ssst.

Lokaal of regionaal?
Toch zijn er ook politici die minder fan zijn van grotere arbeidsontwikkelbedrijven. Zo besloten een  aantal gemeenten in Twente om het regionale ontwikkelbedrijf Soweco te ontmantelen en binnen de gemeenten eigen voorzieningen te starten voor de SW en de ontwikkeling vanuit de participatiewet. Hierover sprak ik met de directeur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Soweco, die geïnteresseerd waren in het model dat wij in onze regio gekozen hebben. Goed om van hen de ontwikkelingen te horen en tegelijkertijd onze structuur te presenteren. Toch blijft het wonderlijk dat een goed lopende organisatie die de juiste dingen leek te doen – en ook echt succesvol is – toch wordt ontmanteld. De gemeenten zullen hier vast goede redenen voor hebben, maar het is mij toch nog onduidelijk. De medewerkers zelf zijn er in ieder geval niet blij mee. Ondertussen vragen de werkgevers zich af of zij dan in de toekomst met allerlei verschillende loketten zaken moet doen in plaats van met het huidige centrale loket. Doel moet volgens mij blijven dat er – in wat voor vorm dan ook – sprake is van goede werkgeversdienstverlening aan de ene kant en dat er aan de andere kant beschut werk geboden wordt aan diegenen die daar het meest bij gebaat zijn.

Omdenken
In het kader van beschut werk loopt sinds een aantal weken een groep leerlingen uit het speciaal onderwijs bij ons stage. Ik hoor daar, zowel van onze medewerkers als van de stagiaires, hele positieve verhalen over. De samenwerking op de werkvloer gaat goed en volgens mij leren oud en jong van elkaar. In december komt er vervolgens nog een grotere groep vanuit de Onderwijsspecialisten om te helpen bij de kerstpakketten afdeling. Vervolgens gaan we kijken of leerlingen kunnen doorstromen naar posities binnen groen en schoonmaak. Door directe samenwerking met de scholen is het mogelijk om potentiële medewerkers direct te bereiken; een win-win situatie! Een andere mogelijkheid om doelgroepen te bereiken kwam aan de orde in een gesprek dat ik had met Liesbeth van Asten, directeur van woningcorporatie Volkshuisvesting. Zij komen veel bij hun huurders thuis en spreken dan ook bewoners die werkeloos zijn, graag weer aan het werk willen maar een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen gaan we kijken of we de begeleiding richting Scalabor dan direct op kunnen pakken. Dit onderwerp besprak ik ook met Annemarie Profittlich, directeur van Entrea Lindenhout, een zorginstelling voor jongeren. Veel van die jongeren willen ook graag aan de slag maar missen de verbinding met de arbeidsmarkt. En die hebben wij dan wel weer. Hoe we een en ander oppakken en hoe dit past binnen onze opdracht weet ik nog niet, maar op de een of andere manier moet het toch mogelijk zijn om een nog betere verbinding tussen werkgevers en werkzoekenden te maken waarbij Scalabor een verbindende en begeleidende rol op zich kan nemen. Wordt vervolgd, maar de boodschap is volgens mij dat we soms even moeten omdenken! Goed nieuws overigens was dat we afgelopen week te horen kregen dat we in de toekomst ook voor het UWV arbeidsontwikkeltrajecten mogen doen!

Voeten in de klei
Naast het leggen van verbindingen met allerlei partijen heeft een directeur natuurlijk ook een operationele rol. Afgelopen week spraken we met het managementteam over ontwikkelingen binnen de verschillende divisies, stemde ik met het bestuur van de ondernemingsraad de agenda van de volgende OR vergadering af en overlegde ik met juristen over de effecten van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans op medewerkers van Stichting Aan de Slag. En natuurlijk waren er ad-hoc besluiten over allerlei zaken; van de implementatie van nieuwe koffiemachines tot het oplossen van de kou bij de receptie. Maar ook  het schrijven van de tekst voor de kerstkaart en een besluit over welke software applicaties we in de toekomst nodig hebben zodat we altijd de juiste managementinformatie hebben. En alles daartussenin!