Naar de inhoud

Zoekresultaten

Certificaten voor loonwaardedeskundigen

Een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen, staat op dit moment volop in de belangstelling in Nederland. We vinden het belangrijk dat iedereen een volwaardige plek in onze maatschappij kan vervullen. Arbeid speelt daarin een grote rol. De overheid heeft diverse instrumenten ontwikkeld om deze inclusiviteit te bevorderen. Loonwaarde en daaraan gekoppeld loonkostensubsidie en loondispensatie zijn twee van deze instrumenten. Allebei hebben ze als doel de drempel te verlagen voor werkgevers om iemand met een verminderde loonwaarde in dienst te nemen en zo te zorgen voor meer inclusiviteit.

Certificaten

In september zijn collega’s Lonneke Kuijper, Judith van Noordenburg, Mirjam Jilisen en Janneke Hokke gestart met de opleiding loonwaardedeskundige. We willen vanuit Scalabor zelf gecertificeerde loonwaardemetingen verrichten waardoor we gemeenten in de toekomst kunnen ontlasten. Vorige week ontvingen onze collega’s hun certificaat, uiteraard met een bos bloemen.
Vanaf deze maand heeft Scalabor vier gecertificeerde loonwaardedeskundige en kunnen we gemeenten onze ondersteuning aan bieden.

Certificaten voor loonwaardedeskundigen, V.l.n.r.: Lonneke Kuijper, Judith van Noordenburg, Mirjam Jilisen en Janneke Hokke

V.l.n.r.: Lonneke Kuijper, Judith van Noordenburg, Mirjam Jilisen en Janneke Hokke