Naar de inhoud

Zoekresultaten

Mogelijk maken @Scalabor (blog)

Arbeidsmarkt wederom krapper
Afgelopen week publiceerde het UWV haar kwartaalcijfers: wederom waren er minder mensen werkeloos en zijn er meer mensen aan het werk gegaan. Dat is heel goed nieuws! Tegelijkertijd betekent dit ook dat de arbeidsmarkt wederom krapper is geworden. Voor elke 100 werkzoekenden zijn er inmiddels 105 vacatures, waarvan meer dan de helft moeilijk invulbaar is. Met als gevolg dat er op allerlei plekken niet genoeg medewerkers zijn: producten kunnen niet gemaakt worden en diensten worden niet of laat geleverd.

Steeds vaker zien we restaurants die gedwongen een aantal dagen gesloten zijn, op terrassen niet meer geserveerd wordt, loketten van gemeenten gesloten zijn, klassen op school groter worden of uitvallen wanneer de leraar ziek is, zorg wordt uitgesteld etc. etc. En die arbeidsmarkt gaat alleen nog maar krapper worden, want aan de ene kant zijn er steeds minder jongeren en meer ouderen en aan de andere kant zijn meer mensen nodig voor de bouw, de energietransitie en defensie.

 

Taskforce arbeidskrapte
Om te kijken wat werkgevers zelf kunnen doen heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW de taskforce arbeidsmarktkrapte opgericht. Afgelopen week kwamen vertegenwoordigers van verschillende branches bij elkaar om naar activiteiten op het gebied van drie thema’s te kijken; het aanbod vergroten, de vraag verminderen en het aanbod verbeteren.

Dit laatste onderwerp gaat over ontwikkelen, opleiden en over de invoeren van een zogenaamd skillspaspoort. Het verminderen van de vraag gaat o.a. over het begeleiden van medewerkers van werk naar werk en de inzet van technologie en sociale innovatie, zodat minder werkenden nodig zijn. En het vergroten van het aantal werkenden gaat over het uitbreiden van uren, de inzet van arbeidsmigranten en het betrekken van diegene die nu nog niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Heel veel onderwerpen dus waar wij als ontwikkelbedrijf een rol in (kunnen) spelen en expertise in kunnen brengen.

 

Spraakmakers NPO Radio 1
Over de krapte op de arbeidsmarkt, en met name de rol van diegenen die een afstand tot die arbeidsmarkt ervaren, mocht ik het op woensdag hebben in het programma Spraakmakers van NPO Radio 1.

Aan bod kwam de kans die zogenaamd inclusief werkgeverschap biedt voor de krapte op de arbeidsmarkt, open hiring – waarbij niet langer geselecteerd wordt maar iedereen die aan de slag wil dat ook kan – en het nieuwe programma van de overheid ‘Dichterbij dan je denkt’. In dit programma worden werkgevers gewezen op de talenten van werkzoekenden die nu nog langs de kant staan. En wanneer zij iemand aannemen, via bijvoorbeeld open hiring of door banen aan te passen aan de kandidaat, ontvangen ze een bonus die naast andere mogelijke subsidies helpt in de tegemoetkoming van eventuele extra kosten. Dit lijkt mij goed nieuws voor werkgevers die hierdoor geholpen worden vacatures in te vullen.

 

Iedereen verdient een kans
Iemand die daar helemaal geen hulp bij nodig heeft is ondernemer Martin Kniest. Martin is eigenaar van een aantal autowasstraten en hij heeft daar meer dan 100 medewerkers in dienst die wat extra begeleiding nodig hebben. Dat doet hij in eerste instantie omdat hij gelooft dat iedereen talent heeft en een kans verdient.

Vorig jaar maakte omroep Human een fantastische documentaire serie hierover (kijk hier de afleveringen terug, een aanrader: De Wasstraat)

 

Mogelijk maken @Scalabor; het programma waarin de inwoner centraal staat
Martin vertelde over zijn werk tijdens een bijeenkomst afgelopen dinsdag in het stadhuis van Arnhem met alle regisseurs van de afdeling Werk & Inkomen en onze eigen trajectbegeleiders.

Tijdens die bijeenkomst presenteerden we samen met de gemeente ons nieuwe uitgebreide aanbod om nog meer inwoners naar passend werk te begeleiden: Mogelijk maken @Scalabor. Een programma waarin de inwoner centraal staat en dat volledig flexibel in te richten is op basis van de behoefte van de werkzoekende. Zo zijn er programma’s om te motiveren, om te oriënteren of om iemand te helpen met solliciteren. De verschillende programma’s kunnen vervolgens aangevuld worden met een keur aan trainingen en leerwerkplekken, binnen en buiten Scalabor, om ervaring op te doen.

 

Persoonlijke coach voor iedere deelnemer
Iedere deelnemer krijgt daarbij ondersteuning van een persoonlijke coach die samen met hem of haar plannen maakt en deze aanpast wanneer nodig. Daarbij is er in een oogopslag inzichtelijk wat er allemaal mogelijk is: Mogelijk maken @Scalabor. Maar ik denk dat het filmpje nog duidelijker maakt wat het allemaal inhoudt.

 

Banenmarkt voor Oekraïense vluchtelingen
Tenslotte: de arbeidsmarkt is krap en meer mensen kunnen aan het werk. Dat geldt ook voor de Oekraïners die naar ons land zijn gevlucht en die graag willen werken. Om deze vluchtelingen in contact te brengen met werkgevers organiseren het werkgeversservicepunt, UWV, Randstad Baanbrekend, gemeente Arnhem en Scalabor op 3 mei a.s. een banenmarkt. Ben je werkgever en ben je geïnteresseerd om aanwezig te zijn, bekijk hier de uitnodiging: uitnodiging Banenmarkt Oekraïense vluchtelingen 3 mei 2022.