Naar de inhoud

Zoekresultaten

Scalabor volop in de pers (blog)

Je kunt beter niet alles geloven wat in de krant staat. En het ene nieuws is vele malen belangrijker dan het andere. Maar het mag je niet verbazen dat ik artikelen over de arbeidsmarkt in zijn geheel, en over de rol van Scalabor in het bijzonder, extra goed lees. In de afgelopen week werd Scalabor in aantal artikelen genoemd, artikelen die vragen opriepen of die ons moeten bewegen tot actie.

 

Minder Arnhemmers in de bijstand
Zowel De Arnhemse Courant, De Gelderlander als de Arnhemse Koerier meldden dat er eind 2021 minder Arnhemmers in de bijstand zaten dan in 2020. Sterker nog, percentueel nam het aantal uitkeringsgerechtigden in Arnhem sterker af dan gemiddeld in Nederland. Goed nieuws dus: meer mensen aan de slag en meer vacatures ingevuld.

Specifiek werd benoemd dat ook Scalabor, naast de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente en het Werkgeversservicepunt, hierin een rol heeft gespeeld. We hebben vorig jaar vanuit Scalabor 294 inwoners uit de regio begeleid naar een betaalde baan. Daardoor kunnen mensen weer meedoen in de maatschappij en kunnen organisaties blijven doorwerken en -groeien. Het zorgt ook voor een enorme besparing op kosten voor de maatschappij.

 

Zeven miljoen besparing
Het Sociaal Cultureel Planbureau berekende dat het hier om een bedrag van minimaal €24.000 per persoon per jaar gaat. Bij 294 inwoners is dat een besparing van €7 miljoen per jaar! En omdat uit de cijfers van de gemeente Arnhem blijkt dat 92% van die werknemers ook na één jaar nog aan het werk is, loopt die besparing alleen maar op.

 

Zijn we er dan al? Zeker niet! Volgens de publicatie Doorbraak naar Werk van de gemeente Arnhem waren er aan het einde van het jaar 7.242 uitkeringsdossiers. Werk aan de winkel dus. Een artikel in Trouw afgelopen week beschreef dat de gemeente Den Haag onlangs alle 18.000 uitkeringsgerechtigden van die gemeente gesproken heeft. Uit analyse bleek dat 10% direct aan het werk kan, 40% hulp en begeleiding nodig heeft en dat voor 50% van de inwoners werk een stap te ver is.

 

”Net of ik niet goed bij m’n hoofd ben”
Ik kan me voorstellen dat die getallen ook opgaan voor onze regio. Dat zou betekenen dat Scalabor een belangrijke rol kan spelen voor een kleine 3.000 inwoners. Inwoners zoals Thea, die in een artikel van De Gelderlander over armoede in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen zei: “Ik ben arbeidsgehandicapt. Omdat ik een Wajong-uitkering heb, kan ik zelfs niet bij een buurthuis terecht. Dan moet je maar naar Scalabor, de sociale werkvoorziening. Net of ik niet goed bij mijn hoofd ben.”

 

En dat terwijl wij Thea juist heel goed zouden kunnen helpen met werk in een beschutte omgeving of bij derden. Maar ergens blijft het oude ‘sociale werkplaats-imago’ aan ons plakken. Dat vraagt van ons dat we nog duidelijker moeten maken wie we zijn en wat we doen. En in de tussentijd zijn we ook op zoek naar Thea, want we weten zeker dat we haar kunnen helpen met passend werk.

 

Samenwerking met Scalabor
Andere berichten afgelopen week gingen over de continuering van de samenwerking van gemeenten met Scalabor. Toen we vier jaar geleden van start gingen, zijn er afspraken gemaakt voor een periode van vijf jaar. Logisch, want je wilt weten of het allemaal naar behoren werkt. Inmiddels weten we dat dat zo is.

 

Medewerkerstevredenheid gestegen
Binnenkort verschijnt ons jaarverslag weer en daaruit blijkt dat de medewerkerstevredenheid weer is gestegen, het verzuim wederom is gedaald en meer mensen begeleid zijn naar passend werk. Gemeenten hebben aangegeven tevreden te zijn over de samenwerking en deze graag te willen verlengen. Financieel moesten we daar nog uitkomen, maar ook dat is nu gelukt met nieuwe afspraken tot eind 2025.

 

Laatste hobbel samenwerking weggenomen
De Liemerse editie van de Gelderlander berichtte dat de gemeente Westervoort de eerder ontvangen coronasubsidie doorzet naar het arbeidsontwikkelbedrijf, waardoor een van de laatste hobbels voor samenwerking weggenomen is. Fijn! En in de Rhedense lokale krant De Regiobode schreef CDA-fractielid Cyril Weijers dat zijn partij vindt dat Scalabor een knappe prestatie heeft geleverd en dat ze vertrouwen hebben in de samenwerking voor de toekomst. Ook fijn om te horen! Die boodschap werd nog eens herhaald tijdens het bezoek aan onze Intratuin afgelopen week van de burgemeester en wethouders van Rheden samen met ondernemersvereniging. Daar spraken we met elkaar over de uitdagingen op de arbeidsmarkt, de kansen van inclusiviteit en de rol van Scalabor.

 

Super dat het college de ondernemers in de stad hiervoor had uitgenodigd en dat wij ons verhaal mochten doen. Dat leidde direct tot een aantal hele concrete leads, waardoor we nog meer mensen naar passend werk kunnen begeleiden. En zo komen alle krantenberichten van afgelopen week weer samen!