Naar de inhoud

Zoekresultaten

Logisch: een minister participatie (blog)

Het nieuwe jaar begint meteen met een nieuw kabinet. Eindelijk! En wat je er ook van vindt, van welke politieke kleur je ook bent en op welke partij je ook stemt, ik vind het hartstikke goed dat er nu een minister is die speciaal verantwoordelijk is voor participatie en voor armoedebeleid. Daarmee hoop ik namelijk dat deze onderwerpen de aandacht krijgen die nodig is.

ROEP OM EENVOUDIGE REGELS
Aan de participatiekant ligt er al een hele tijd een voorstel om een aantal regelingen eenvoudiger te maken. Belangrijk voor werkgevers die inclusief ondernemen, maar tegen administratieve rompslomp aanlopen. Daarbij is de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren drastisch veranderd. En we kennen nu een enorme krapte, waarbij de verwachting van is dat die alleen maar krapper wordt.

KANSEN VOOR INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT
Dat betekent heel concreet dat wanneer het kabinet al zijn plannen op het gebied van energietransitie en woningbouw wil uitvoeren, er gewoon te weinig mensen zijn om dat te doen. Een
inclusieve arbeidsmarkt is in een absolute must! En dan helpt het vereenvoudigen van regels om dat voor elkaar te krijgen.

SLIM INVESTEREN IN INCLUSIVITEIT
Brancheorganisatie Cedris gaf afgelopen week aan dat wanneer €2.700 meer wordt geïnvesteerd in begeleiding per persoon, er 40.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
extra begeleid kunnen worden naar diezelfde arbeidsmarkt. En ik benadruk daarbij het woord investeren. Want dat geld krijg je dubbel en dwars terug wanneer mensen inderdaad aan het werk zijn in de vorm van minder uitkeringen, meer consumptie, meer belastinginkomsten, minder maatschappelijke kosten en een grotere groei bij ondernemingen. Een no-brainer dus!

NIEUWE WET ONTWIKKELBEDRIJVEN
Daarnaast verwachten we dat er binnen niet al te lange tijd een nieuwe wet sociaal ontwikkelbedrijven komt. Want het is geweldig als we meer mensen kunnen begeleiden naar passend werk bij reguliere werkgevers. Maar er blijft altijd een groep mensen die gebaat is bij meer begeleiding en een beschutte omgeving. Met de afschaf van de SW neemt het aantal medewerkers in de ontwikkelbedrijven echter fors af. Terwijl de infrastructuur, kennis, ervaring en het werk er is om juist deze kwetsbaardere groep medewerkers een goede plek te geven. En je kan een wet wel afschaffen, maar dat betekent niet dat de mensen er niet meer zijn! Zeker niet in een samenleving die steeds meer eisen stelt en steeds ingewikkelder wordt (gemaakt). Het is dus van belang dat er snel een nieuwe wet komt waardoor er een vangnet komt voor diegenen die dat nodig hebben. En waardoor ontwikkelbedrijven, die een steeds belangrijkere rol hebben in de inclusieve arbeidsmarkt en het toegankelijk maken van het zogenaamde ‘onbenut arbeidspotentieel’ voor de arbeidsmarkt, in stand gehouden kunnen worden.

LOGISCHE KOPPELING MET ARMOEDEBELEID
In dat kader is het niet onlogisch om in een ministerie inderdaad participatie te koppelen aan armoedebeleid. Want niet meedoen, leidt al snel tot niet kunnen betalen. Natuurlijk, daar
zijn ook andere oorzaken voor. Maar werk – en de ontwikkeling en sociale infrastructuur die daarmee gepaard gaat – is wel van groot belang. Zeker ook omdat je dan structureel iets doet aan armoede, in tegenstelling tot de focus op alleen schuldhulpverlening die veel gemeenten hebben. Naast werk is ook de focus op geletterdheid en financiële redzaamheid van groot belang.

OOK HORECA EN CULTUUR VERDIENEN PERSPECTIEF
Het nieuwe kabinet kwam ook direct met nieuwe coronamaatregelen. Ondanks de vele besmettingen neemt de druk op de zorg af. In combinatie met de brede maatschappelijke roep tot
versoepelingen, leidt dit nu tot onder andere de openstelling van winkels. Goed nieuws, ook voor onze Intratuin waar we heel veel ruimte hebben om veilig te kunnen winkelen! Tegelijkertijd een hard gelag voor ondernemers in de horeca – inclusief onze eigen Proeftuin – en cultuur. Sectoren die nu nog gesloten blijven. Ondanks het feit dat juist zij hebben laten zien door het invoeren van allerlei maatregelen verantwoord open te kunnen. Belangrijk om ook hen van perspectief te voorzien. Met andere woorden: wat moet er gebeuren en waar moeten zij / wij aan voldoen om op korte termijn weer van het slot te gaan. Daarbij moeten we niet vergeten dat het virus in grotere mate dan ooit rondwaart en met de versoepelingen ligt de verantwoordelijkheid dan ook echt bij onszelf. Afstand houden, handen wassen en testen, testen, testen! Ook met een nieuw kabinet!