Inclusieve werkgevers aan de slag (blog)

November is de maand van de 1000 voorbeelden. Tijdens deze maand worden werkgevers, die ook in de huidige periode kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking, in de spotlight gezet. En via Best Practices worden werkgevers die nog niet inclusief ondernemen geïnspireerd. Om dat te doen organiseren bedrijven deze maand in het hele land – en dus ook in onze regio – tal van activiteiten. Om werkgevers te bedanken, om kennis te delen, om voordelen van inclusiviteit voor organisaties en medewerkers te laten zien en om voorbeelden te geven van hoe het wel kan. De Maand van de 1000 Voorbeelden staat in het teken van de inclusieve vooruitgang die het afgelopen jaar is geboekt en die we de komende jaren nog willen boeken. Denken in mogelijkheden dus in plaats van in beperkingen.

Waar staan we?
Maar waar staan we nu? De banenafspraak, waarin werkgevers hebben afgesproken om 125.000 banen te creëren voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, is halverwege haar looptijd. Tot nu toe heeft het bedrijfsleven aan de doelstellingen voldaan en begonnen overheidswerkgevers aan een inhaalslag. Heel concreet betekent dit dat er sinds de start van de banenafspraak 65.976 banen voor mensen met een arbeidsbeperking bijkwamen. In onze regio – de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland – zijn dat 1.909 banen extra. Daarmee is de doelstelling van 1.844 van eind 2021 al behaald. Goed nieuws dus en een compliment voor werkgevers die hun verantwoordelijkheid genomen hebben. Maar tegelijkertijd zijn we er nog niet. Want in onze regio zitten ruim 4.000 werkzoekenden die onder de banenafspraak vallen nog thuis. En dat terwijl we een enorme krapte op de arbeidsmarkt hebben waarbij we iedereen nodig hebben om vacatures in te vullen. Dus gebruiken we de Maand van de 1000 voorbeelden om nog meer werkgevers in de regio te laten zien hoe ook deze groep werkzoekenden een bijdrage kan leveren in het bedrijfsleven en bij de overheid. En maken we kenbaar welke organisaties werkgevers kunnen ontzorgen en welke faciliteiten er zijn in de vorm van loonkostensubsidie, no-risk polissen en tijdelijk werkgeverschap via Stichting Aan de Slag.

Activiteiten voor werkgevers
De verschillende activiteiten in onze regio worden georganiseerd door het Samen voor een Baan Inclusief werkgevers netwerk. Een samenwerking van het WerkgeversServicePunt Midden-Gelderland, UWV, Scalabor en de stichting Inclusief Midden-Gelderland waar inmiddels ruim 400 werkgevers bij aangesloten zijn. Hoe? Door op de een of andere manier inclusief te ondernemen. Aanmelden kan eenvoudig via de website waardoor organisaties zich kunnen profileren als inclusief werkgever, de nieuwsbrief ontvangen en uitgenodigd worden voor bijeenkomsten. Tijdens de Maand van de 1000 voorbeelden zijn alle werkgevers welkom bij de verschillende bijeenkomst die georganiseerd worden om kennis te maken en inspiratie op te doen. De volgende bijeenkomsten worden georganiseerd:

Ben je geïnteresseerd om een van deze bijeenkomsten bij te wonen? Je kunt je eenvoudig aanmelden via info@samenvooreenbaannetwerk.nl. Wil je meer weten over de Maand van de 1000 voorbeelden of waar je moet zijn wanneer je open staat voor inclusiviteit? Check deze podcast of lees het artikel in DUS, het magazine van ondernemersvereniging Lindus.
Want het zou heel goed zijn als we de krapte op de arbeidsmarkt deels opvangen door de 4.000 werkzoekenden die onder de banenafspraak vallen aan het werk te helpen!