Naar de inhoud

Zoekresultaten

Publiek-privaat samenwerken [blog]

Afgelopen week lanceerde VNO-NCW haar plannen voor een brede welvaart. Met een focus op verdienvermogen, inclusiviteit en duurzaam leefklimaat, waarbij het uitgangspunt een goede samenwerking tussen private (bedrijfsleven) en publieke (overheid en onderwijs) partijen is. De werkgeversorganisatie geeft aan dat de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan te groot zijn om ieder afzonderlijk op te lossen. Samenwerking is dan ook een must.

Publiek-privaat samenwerken is precies wat Scalabor al drie jaar doet. Wij zijn vormgegeven als bedrijf zodat we kunnen ondernemen, maar onze aandelen zijn in handen van de overheid. En wij voeren in onze regio een maatschappelijke taak uit door zoveel mogelijk mensen naar passend werk te begeleiden. Dat gaat best goed, maar is niet altijd makkelijk omdat de snelheid tussen verschillende partijen soms afwijkt en omdat iedere partij afzonderlijk op een andere manier op de resultaten wordt beoordeeld. Dan is het goed om eens in de zoveel tijd de horloges weer gelijk te zetten en het gezamenlijke doel te benoemen. Om die reden ben ik afgelopen week gestart met het voeren van gesprekken met wethouders van regiogemeenten. Aan de ene kant om de activiteiten en resultaten van Scalabor van het afgelopen jaar te presenteren. Maar ook om te horen hoe de gemeente de rol van het arbeidsontwikkelbedrijf ziet en hoe we gezamenlijk kunnen optrekken om nog meer werkzoekenden aan een baan te helpen. Want alleen samen kunnen we zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen.

Netwerk van sociale ondernemingen
Van vakbond FNV kreeg ik de vraag of ik tijdens de komende wethoudersconferentie wil reflecteren op de noodzaak voor een netwerk van sociale bedrijven. Ik vind het altijd een eer om door de vakbond uitgenodigd te worden om te spreken, helemaal omdat ik hier mijn rollen vanuit Scalabor en de werkgeversvereniging kan combineren. Nu ben ik altijd wat sceptisch over de term sociale onderneming, want zijn in de basis niet alle bedrijven sociaal? Iedere ondernemer weet dat wanneer het de omgeving en de medewerkers goed gaat, het bedrijf het ook goed gaat. En nagenoeg iedere ondernemer beseft zich dat hij een maatschappelijke rol heeft en pakt die rol ook. Met de term worden hier echter de bedrijven bedoeld die het belangrijker vinden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, dan alleen te focussen op winstmaximalisatie. Ook hier is publiek-private samenwerking van belang. De overheid kan hierbij faciliteren door niet-belemmerende regelgeving, subsidies en inkoopbeleid. Maar ook door een netwerk van sociale ondernemingen te faciliteren, zodat zij van elkaar kunnen leren en samen kunnen optrekken waar nodig.

Oog voor elkaars belangen
Dat er een spanningsveld is tussen publiek-private samenwerking bleek tijdens een ander overleg met de vakbonden afgelopen week. Dit overleg ging over onze eigen cao voor leidinggevend en begeleidend personeel. Scalabor volgt de cao van gemeenten, maar met een aantal aanpassingen van onderdelen die niet passen bij een privaat bedrijf. En hoewel we deze Scalabor cao al drie jaar tot ieders tevredenheid toepassen, bleef er een aantal punten waar we het niet over eens konden worden. Afgelopen week hebben we echter afgesproken dat de huidige Scalabor cao tot eind 2021 van toepassing blijft en dat we dit jaar gebruiken om te praten over de cao per 1 januari 2022. Dit geeft duidelijkheid en is een voorbeeld van hoe publiek en privaat ook bij arbeidsvoorwaarden hand in hand kunnen gaan. Waarbij iedereen elkaar een beetje tegemoet komt en oog heeft voor elkaars belangen. We komen er wel!