Vrijwilligers [blog]

Vorige week maandag was het de dag van de vrijwilliger. Nu ga ik ervan uit dat in Nederland iedereen vrijwillig werkt maar in dit geval gaat het om mensen die zonder betaling en vaak ook buiten hun normale werkzaamheden nog andere activiteiten oppakken. En dat zijn er – gelukkig – heel veel. Mensen die maatschappelijk betrokken zijn en graag iets extra’s doen. Omdat ze vinden dat dat hoort maar vooral ook omdat ze het heel leuk vinden en er voldoening en energie van krijgen. En in alle gevallen is het heel belangrijk dat vrijwilligers zich inzetten; stel je eens voor wanneer alle vrijwilligers er morgen mee op zouden houden. Dan stort een groot deel van onze samenleving in! Volkomen terecht dan ook dat er  een speciale dag is waarin al die vrijwilligers in het zonnetje gezet worden.

Vrijwilligers bij Scalabor
Ook binnen Scalabor houden heel veel collega’s zich bezig met vrijwilligerswerk. In een aantal gevallen gebeurt dat binnen het bedrijf. Denk maar eens aan de leden van de ondernemingsraad die veel tijd steken in het behartigen van de belangen van onze medewerkers. Niet altijd is zichtbaar welke rol zij spelen en welke zaken ze voor elkaar krijgen, maar geloof me dat het echt een belangrijke rol is. En een rol die we – medewerkers en bestuurder – nooit zomaar als vanzelfsprekend mogen nemen. Hetzelfde geldt voor die collega’s die zich inzetten voor de vakbond. Ook dit geheel belangeloos en met hart voor de zaak. Alleen al in de afgelopen weken hebben meerdere bondsleden collega’s geholpen met het invullen van allerlei – best ingewikkelde – formulieren. En vaak ook pikken zij zaken op vanaf de werkvloer die we vervolgens samen op kunnen pakken. En wat dacht je van de leden van de personeelsvereniging die de maandelijkse bingo en de jaarlijkse Hollandse avond organiseren, en ervoor zorgen dat we ieder jaar mee mogen varen met Joop! Dit jaar vielen deze activiteiten helaas in het water – met uitzondering van de georganiseerde digitale Sinterklaasspecial – maar we hebben goede hoop dat er volgend jaar weer meer kan! Of neem Hanneke, onze budgetcoach, die zich geheel vrijwillig inzet om collega’s die het financieel wat zwaarder hebben het juiste loket te wijzen, formulieren in te vullen, te bellen met de belastingdienst en budgettips te geven. Ongelofelijk waardevol!

Vrijwilligers buiten Scalabor
Maar ook buiten het bedrijf om houden veel medewerkers zich bezig met onbezoldigde nevenactiviteiten. Zo ken ik een collega die koster is in de kerk, weet ik dat iemand in het weekend de fysio doet van meerdere voetbalteams, zijn er vrijwilligers bij de harmonie, in buurtcentra, bij de sportclub, in het buurthuis, als collectant etc. En wat dacht je de collega die al jaren met het Rode Kruis meegaat naar evenementen. Of medewerkers die chauffeuren voor die collega’s of buurtbewoners die minder mobiel zijn – zeker in deze corona tijd hee; waardevol. Ook binnen ons management team wordt heel wat ruimte gevonden om naast het werk bij te dragen. Zo zet Sigrid zich al jaren in voor de Arnhemse Uitdaging en weet ze altijd wel weer een relaties en collega zo ver te krijgen om iets extra’s te doen voor maatschappelijke projecten in de stad. Niet voor niets zorgde collega Koen er vorige week voor dat er bloemen  en zelfgebakken koekjes bij het Toon Hermanshuis geleverd worden! Dezelfde Koen leidt in zijn vrije tijd een voetbalteam. Dat geeft een paar keer per jaar wat gezonde competitie, wanneer zijn team tegen het door collega Cantor getrainde team moet spelen! Hoofd detacheringen Wendela zet zich op haar beurt weer in voor inwoners met een niet-westerse achtergrond en loopt jaarlijks mee in de nacht voor de vluchteling. En in dit wandelen heeft ze dan weer haar maatje gevonden in hoofd ID Andre. Zo doet iedereen iets en draagt iedereen zijn steentje bij.

Kinderhulp
Zelf kan ik niet voetballen, speel ik geen instrument en ben ik niet lid van de vakbond. Ieder z’n talent, ik zet me op andere manieren in: als vrijwilliger voor VNO NCW Midden en als lid van een aantal besturen, van de stichting Inclusief Midden Gelderland tot de Cooperatie Activerend Werk en van stadstuin Kweekland tot Legal Valley. En al een jaar of 15 mag ik me inzetten voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, dat tot doel heeft iets extra’s te doen voor de 300.000 (!) kinderen die in armoede opgroeien. Als vader van drie kinderen vind ik het ongelofelijk dat er in een van de rijkste landen ter wereld toch nog kinderen zijn die niet mee kunnen doen. Niet mee met een schoolreisje, geen geld voor een fiets of voor zoiets basics als maandverband, nooit eens een uitje of lid kunnen worden van een sportclub. Kinderhulp lukt het ieder jaar om – weer door de inzet van vele vrijwilligers en donateurs – om hier toch een bijdrage aan te leveren. En zo lukte het om ervoor te zorgen dat 75.000 kinderen toch een Sinterklaaskadootje hebben gekregen. Echt fantastisch om te zien dat zoveel mensen ons gesteund hebben. Daardoor kan het fonds op haar beurt weer zoveel kinderen helpen. En als betrokken vrijwilliger voel ik me dan ook niet bezwaard om hier een oproep te doen voor een volgende activiteit van Kinderhulp; op zondag 20 december om 20.20 uur bij Omroep Max op Nederland 1 wordt namelijk het nieuwe TV spektakel Scrooge Live! Uitgezonden. Daarin woprdt het bekende verhaal van Charles Dickens live opgevoerd en tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan het Nationaal Fonds Kinderhulp. Meer informatie vind je alvast hier

Afgelopen week was de dag van de vrijwilliger. Maar eigenlijk is het dat elke dag; heel veel dank aan alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om Nederland steeds een beetje mooier te maken!