Cadeautjes

Met Sinterklaas hoort iedereen een cadeautje te krijgen. Dat dit niet zo vanzelfsprekend is weet ik vanuit mijn betrokkenheid bij het Nationaal Fonds Kinderhulp. Toch is het hen ook dit jaar weer gelukt om ervoor te zorgen dat 75.000 kinderen die in armoede opgroeien toch een cadeautje kregen op pakjesavond!

Hulppieten bij Scalabor
Bij Scalabor spande het er nog even om of alle medewerkers wel op tijd iets zouden ontvangen; het was namelijk zo druk bij de verschillende postdiensten dat het er even op leek dat de Sint-letters pas tegen de kerst op de mat zouden liggen. Met een enorme inzet van heel veel hulppieten lukte het toch om alles op tijd te leveren. Collega’s vanuit het hele bedrijf reden de hele regio door! Echt super dat er zo werd samengewerkt binnen het bedrijf; van sociale commissie tot de inkoopafdeling, van de afdeling handverpakken tot de logistiek, van schoonmaak tot bedrijfsbureau, van teamleiders tot HR-adviseurs en van communicatie tot aan de groenvoorziening. Iedereen heeft ervoor gezorgd dat het gelukt is om in een week bijna 2500 pakketjes te bezorgen; die samenwerking was voor mij misschien wel het mooiste cadeau!

Sinterklaasfilm
En ook voor de Scalabor kids waren er presentjes; de personeelsvereniging zorgde ervoor dat de Sint afgelopen weekend digitaal toch in alle huiskamers aanwezig was. Gelukkig waren de cadeaus niet virtueel want die waren voor de uitzending al door de Sint bij de ouders afgeleverd. Ook hier een mooie samenwerking door de personeelsvereniging, communicatie en ICT!

Samenwerken in het werkbedrijf
En er waren nog meer cadeaus afgelopen week; vanuit het Werkbedrijf – het overleg tussen de gemeenten, UWV, vakbonden en werkgevers in de regio over de arbeidsmarkt – zijn een aantal besluiten genomen om verschillende projecten te financieren die gaan bijdragen aan het aan werk helpen en houden van mensen. Zo wordt een project gefinancierd waarbij de systemen van de gemeenten waar de cv’s van werkzoekenden in geregistreerd worden gekoppeld worden aan het systeem van het UWV. Dat is natuurlijk heel logisch en zou eigenlijk al een paar jaar geleden gebeurd zijn, maar gaat nu echt gebeuren. Groot voordeel daarbij is dat werkgevers via de website werk.nl dan ook direct profielen kunnen inzien en kandidaten voor vacatures kunnen benaderen.

Branchetrajecten
Een ander project waar geld in gestoken wordt zijn de zogenaamde branchetrajecten. Dit zijn leerwerkplekken die gekoppeld zijn aan een opleiding en waar vanuit werkgevers een baangarantie wordt afgegeven bij het succesvol doorlopen van het trajecten. Ook Scalabor is aanbieder van deze trajecten in het groen, de logistiek en de schoonmaak. Dat doe we in samenwerking met RijnIJssel en werkgevers en de verwachting is dat ruim 100 werkzoekenden op deze manier aan de slag kunnen!

Moedige Dialoog
Het derde project dat gefinancierd wordt staat bekend onder de noemer de Moedige Dialoog. Het gaat binnen dit project om het herkennen en assisteren van medewerkers met financiële problemen. Problemen die vaak voor uitval op de werkplek zorgen maar door tijdig ingrijpen voorkomen kunnen worden. En dan niet door het kwijtschelden van schulden of door de inzet van schuldhulpsanering maar door het financieel zelfredzaam maken van medewerkers. Waar kan je terecht, welke regelingen zijn er allemaal, voor wie is welk loket?

Fantastisch dat er nu de middelen zijn om al deze projecten op stoom te brengen, al met al een mooie pakjesavond dus!