Onleesbaar [column]

In Nederland hebben tweeëneenhalf (!) miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Toch zal niet iedere werkgever dit direct herkennen, want mensen die moeite hebben met lezen en schrijven weten dit echter vaak heel goed te verbergen. Er valt een wereld te winnen door meer aandacht hiervoor, ook vanuit werkgevers.  Marcel Hielkema schreef er een column over.