Op de helft [blog]

Ongelofelijk dat de helft van 2020 alweer voorbij is. En wat voor een helft! We kunnen terugkijken op de meest bijzondere maanden die ieder van ons ooit heeft meegemaakt. Zo vlak voor de vakantieperiode is het dan ook goed om heel even afstand te nemen en terug te kijken en vooruit te blikken.

Bijdragen
Door de afgelopen maanden aan het werk te blijven hebben we bewezen dat we als Scalabor een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving; door bossen, parken en openbare ruimte te onderhouden, door scholen en zorginstellingen schoon te houden, door een recordaantal klanten bij Intratuin te verwelkomen (waardoor veel tuinen er goed bijstaan), door de eerste mondmaskerfabriek te faciliteren, door in samenwerking met de Groene Rijders een stads hub te openen waardoor verkeer en milieu in Arnhem minder belast worden, door verpakkings- en stekwerk voor klanten te blijven uitvoeren, waardoor zij hun bedrijf overeind gehouden hebben, door fietsen, schoolmeubelen en sanitair te produceren, door onze bussen in te zetten voor de voedselbank en door bij nog veel meer bedrijven en organisaties te zorgen dat ze door konden blijven draaien.

Sociale structuur
Maar misschien nog wel belangrijker, door open te blijven – onder veilige omstandigheden -hebben we kunnen zorgen voor de sociale infrastructuur die voor veel van onze collega’s zo belangrijk is. De gezamenlijke inzet van al onze collega’s heeft zo bijgedragen aan twee van onze doelstellingen; een goede werkgever zijn en – met wat overheidssteun – er financieel zo voorstaan dat we een recessie kunnen opvangen.

Het belang van werk
Op onze derde doelstelling – zoveel mogelijk mensen ontwikkelen naar zo passend mogelijk werk – zal in de tweede helft van dit jaar een groot beroep gedaan worden. Het aantal bijstandsgerechtigden neemt toe als gevolg van de crisis. En er is steeds meer behoefte aan omscholings- en begeleidingstrajecten. Deze expertise heeft Scalabor in huis. We zullen dit echter moeten doen in een bijzonder uitdagende arbeidsmarkt, met minder beschikbare banen. Ik ben ervan overtuigd dat wij onze kennis, ervaring en ons netwerk zo kunnen inzetten dat wij ook hier een belangrijke bijdrage kunnen leveren om werkzoekenden te begeleiden naar werk. Want de crisis heeft ons -naast het belang van een goede gezondheid- ook weer het belang van werk laten zien.

Ik kijk met trots terug op wat we met elkaar in de eerste helft van dit jaar bereikt hebben en ik heb alle vertrouwen dat we ook de uitdagingen van de komende maanden goed gaan oppakken!

Tijdens de zomerperiode stop ik even met het bijhouden van mijn blog. Veel dank voor het volgen en tot over een paar weken. Ik wens jullie allemaal een hele goede zomer toe!