Naar de inhoud

Zoekresultaten

Nog één keer terugblikken [blog]

Het lijkt alweer zo lang geleden; 2019. Corona was toen nog gewoon een Mexicaans biertje. De economie zou blijven groeien en de arbeidsmarkt zou blijvend krap blijven. Inmiddels weten we wel beter! Toch kijken we nog één keer terug naar vorig jaar en wel met ons jaarverslag dat we afgelopen week gepubliceerd hebben. Het is namelijk heel goed om toch weer even met elkaar stil te staan bij wat we met elkaar bereikt hebben. We kijken daarbij altijd naar de drie doelstellingen die we ons gesteld hebben; het zijn van een goed werkgever, zoveel mogelijk mensen helpen aan zo passend mogelijk werk en dat op een financieel gezonde manier voor elkaar krijgen. In 2019 is ons dat heel goed gelukt; we hebben veel geïnvesteerd in onze organisatie en onze mensen, de medewerkerstevredenheid is wederom gestegen en het ziekteverzuim is gedaald onder het landelijk gemiddelde. Meer dan de helft van onze collega’s werkt inmiddels direct voor reguliere bedrijven en daarnaast is ook de eerste groep trajectdeelnemers aan een betaalde baan geholpen. En onder aan de streep heeft dat tot een bescheiden positief resultaat geleid. Met z’n allen, maar zeker ook met al die werkgevers en de gemeenten in de regio’s, mogen we best trots zijn op de behaalde resultaten. Zijn we er dan? Gaat alles al helemaal feilloos? Nee zeker niet, maar we maken stappen, leren continue en worden steeds meer het bijzondere bedrijf dat we graag willen zijn. Klik hier voor de details van het jaarverslag.

Nieuwe instroom beschut werk?
Dat er nog heel veel te doen is blijkt ook wel uit de berichtgeving afgelopen week dat een aantal politieke partijen in Den Haag willen investeren in SW ontwikkelbedrijven. Die slag hebben we hier al gemaakt maar waar naar gekeken wordt, is of deze ontwikkelbedrijven toch ook weer kunnen worden opengesteld voor nieuwe instroom zodat diegenen die dat nodig hebben zinvol werk kunnen doen bij of via het ontwikkelbedrijf dat de juiste begeleiding biedt en als vangnet kan dienen. Ik denk dat de gedachte van de participatiewet om zoveel mogelijk mensen te ontwikkelen naar banen bij reguliere werkgevers heel goed is, maar dat er een groep werkzoekenden is die ook in deze tijd gebaat is bij een veilige beschutte werkplek waar extra begeleiding gegeven kan worden. Ik ben heel benieuwd hoe de andere partijen in Den Haag dit zien en wij zullen de ontwikkelingen vanuit Scalabor nauwgezet volgen. Om die reden heb ik dan ook de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken, Bas van ‘t Wout, uitgenodigd om binnenkort bij Scalabor langs te komen.

PSO-30 certificaat voor Presikhaaf Schoolmeubelen
Voor die tijd krijgt een deel van onze medewerkers al een (digitaal) bezoek van minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, en Commissaris van de Koning, John Berends. Zij reiken vandaag, maandag 22 juni, namelijk het PSO-30 certificaat uit aan Presikhaaf Schoolmeubelen waar 150 van onze collega’s werkzaam zijn. Dit certificaat is de hoogste trede op de sociale ondernemingsladder en geeft aan hoe sociaal een organisatie is en hoeveel medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst zijn. Ik denk dat Schoolmeubelen misschien wel het grootste bedrijf is dat dit certificaat krijgt en wij feliciteren hen daar natuurlijk van harte mee. Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat laat zien dat het maken van kwaliteitsproducten, winst maken en inclusief bezig zijn heel goed samen gaan!

Hitteprotocol
Ik begrijp dat we ons voor kunnen bereiden op tropische temperaturen deze week. In een aantal van onze locaties wordt het dan snel heel warm en net zoals vorig jaar nemen we alle maatregelen om voor verkoeling te zorgen en het werkbaar te houden. Daarbij volgen we het hitteprotocol van de FNV. Lastige dit jaar is dat maatregelen om warmte te beperken niet helemaal stroken met de te volgen Corona richtlijnen. Zo moeten ramen juist open gezet worden terwijl we die normaal sluiten om de hitte buiten te houden. Best een uitdaging en om die reden zoeken we contact met verschillende instanties om ons goed te laten informeren over wat nu wel en niet te doen.