Naar de inhoud

Zoekresultaten

Anderhalvemeter-ontmoetingen [blog]

Veel vergaderingen zijn nog steeds online. Via programma’s die ik aan het begin van het jaar eigenlijk nog weinig gebruikte en waar ik nu mijn hand niet meer voor omdraai. En met mij half Nederland intussen! Er zitten absoluut goede dingen aan digitale vergaderingen: ze besparen reistijd, zijn vaak korter en meer to-the-point. Maar er zitten ook nadelen aan. Zo mis je de persoonlijke interactie, kan je iemands lichaamstaal niet lezen en dwaal je makkelijk even af. En als je er een aantal achter elkaar doet, heb je aan het einde van de dag vierkante ogen! Maar ja, we zullen het er even mee moeten doen. Digitaal vergaderen zal op de lange termijn blijven, maar ik ga ervan uit – of eigenlijk hoop ik – dat het merendeel van de bijeenkomsten gewoon weer persoonlijk gaat plaatsvinden.

Blij met steun voor SW-bedrijven
Afgelopen week had ik heel wat digitale bijeenkomsten. Zo was er ons wekelijkse operationeel overleg, waar het managementteam de week doorspreekt. Een aantal collega’s is op locatie aanwezig en de rest belt in via Teams. Ook digitaal afgelopen week: de ledenvergadering van Cedris, onze branchevereniging. Goed om bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen binnen onze sector en te horen hoe andere ontwikkelbedrijven met de huidige situatie omgaan. Zo te horen doen we het zo slecht nog niet. Een groot compliment overigens voor de brancheorganisatie. Het is in de lobby met het Ministerie van Sociale Zaken gelukt om financiële steun te krijgen voor SW-bedrijven die met omzetverlies te maken hebben door de coronacrisis. Deze steun komt ook Scalabor goed uit. We hebben goed doorgewerkt de afgelopen maanden, maar wanneer een groot aantal kwetsbare medewerkers – terecht – afwezig is en ontwikkeltrajecten stil liggen, zorgt dit ook bij ons voor een negatief effect op het resultaat.

Heldere communicatie
Op donderdagmiddag werd het jaarlijkse congres van Legal Valley gehouden – digitaal natuurlijk. Een paar jaar geleden heb ik Legal Valley mogen helpen oprichten en tegenwoordig ben ik nog steeds als bestuurslid betrokken. Thema van het congres was hoe er binnen het recht beter gecommuniceerd kan worden. Ik denk dat we allemaal herkennen dat advocaten, notarissen, rechters maar ook gemeenten (en ja, ook Scalabor!) regelmatig communiceren in moeilijke taal. En dat is lastig, zeker als je al moeite met taal hebt. Je denkt dan: waarom schrijf je niet gewoon op wat je wil zeggen?! Tijdens het congres kwamen ook vrijwilligers van Stichting ABC aan het woord. Zij hebben zelf met laaggeletterdheid te maken gehad en bekijken op verzoek de communicatie bij bedrijven en geven tips hoe het beter kan. Dat hebben ze ook bij ons gedaan, heel verhelderend. Ik kan het ieder bedrijf aanbevelen! Het heeft mij er in ieder geval weer eens aan herinnerd dat ook wij goed moeten blijven kijken naar de manier waarop we communiceren.

Anderhalvemeter-ontmoetingen
Ook had ik afgelopen week een digitaal overleg over een scriptieprijs over inclusie die we vanuit de stichting Inclusief Midden-Gelderland ondersteunen en ik had een Zoom-meeting over het Centrum Activerend Werk waar Scalabor in vertegenwoordigd is. Hele zinvolle bijeenkomsten, maar ik was toch ook wel blij dat er een aantal fysieke – op anderhalve meter – ontmoetingen plaatsvonden. Zo was er in de kwekerij in Bergerden een lunch voor alle medewerkers die de afgelopen weken de Intratuin ondersteund hebben. Trainers en trajectbegeleiders die aan de kassa geholpen hebben, managers die aan de deur winkelwagens gepoetst hebben en werkbegeleiders van andere afdelingen die op drukke tijden bijgesprongen hebben. Nu weer meer medewerkers aan het werk zijn, is extra ondersteuning niet meer nodig en dus wilden we ze heel hartelijk danken voor alle hulp. Nog meer fysieke ontmoetingen: de lunchwandelingen zijn weer gestart. Als we iets geleerd hebben in de huidige situatie, is het wel het belang van fit zijn. Een tijd lang hebben we niet gewandeld, maar we durfden het nu wel weer aan. Uiteraard met gepaste afstand. Dat zorgt voor een lange sliert medewerkers in Arnhem en Bemmel. Ik was verbaasd dat ik ook op donderdag een grote groep op stap zag gaan en begreep dat deze collega’s spontaan een lunchwandeling gingen maken. Wat goed! Allemaal ter voorbereiding op de eerste officiële ‘Scalaloop’ die op 5 september in de buurt van de kwekerij in Bemmel plaats gaat vinden. Hoe mooi is dat! Meer informatie over dit evenement volgt uiteraard. Fijn in ieder geval dat we elkaar op deze manier niet alleen maar op een schermpje zien!