Naar de inhoud

Zoekresultaten

Over de brug komen [blog]

Dit weekend was ik bij de Bilderbergconferentie. Tijdens deze jaarlijkse conferentie, die – de naam zegt het al – in Hotel de Bilderberg in Oosterbeek gehouden wordt, spreken werkgevers, politici en bestuurders over de situatie in de wereld en de uitdagingen in ons eigen land. Thema dit jaar was ‘Over de brug komen’. Wat kunnen bedrijven doen aan ongelijkheid en het gevoel niet mee te kunnen doen in onze samenleving? Tijdens de tweede dag mocht ik plaatsnemen in een panel en mijn gedachten delen over dit onderwerp. En natuurlijk ging dat over zoveel mogelijk mensen begeleiden naar zo passend mogelijk werk! Want hoe meer mensen meedoen aan het arbeidsproces, hoe beter dat is voor iedereen.

Rijnstate en Scalabor samen aan zet
Een organisatie die dat al feilloos doorheeft is Rijnstate, het ziekenhuis in Arnhem. In het afgelopen jaar zijn zo’n tien Scalabor-collega’s daar aan de slag gegaan. In de Gelderlander vertelden zij afgelopen week vol trots hun verhaal. Als dat niet meer werkgevers over de streep trekt! De aanleiding voor het artikel was het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst waarmee we samen afgesproken hebben 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen bij het ziekenhuis. Echt fantastisch nieuws!

Goede gesprekken
Afgelopen week had ik ook goede gesprekken met het Anton Jürgens Fonds en de stichting Gehandicaptensport. Ook zij zetten zich in voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Goed om van tijd tot tijd contact te hebben en te kijken wat je voor elkaar kan betekenen.
Met onze eigen Ondernemingsraad heb ik veel vaker contact, maar af en toe is het goed om dieper op zaken in te gaan. Dat hebben we afgelopen week gedaan in een heisessie met het bestuur van de OR. We hebben teruggekeken naar afgelopen jaar en vooruitgekeken naar 2020. Heel zinnig om hier samen tijd voor te maken.

Cheque voor Nationaal Fonds Kinderhulp
En je hebt van die weken dat het niet op kan; afgelopen week was er zo eentje! Privé mag ik mij al jarenlang inzetten voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Eén van de goede doelen die zich inzet voor de 300.000 kinderen die in ons welvarende land toch in armoede opgroeien. Op donderdag vond het Goed Geld Gala plaats en samen met de directeur van Kinderhulp mocht ik een cheque van bijna 4 miljoen euro in ontvangst nemen! Daar kunnen we zóveel kinderen mee helpen, echt heel erg mooi!