Hoog bezoek

Hoog bezoek afgelopen week. Dat begon met het bezoek van de staatssecretaris van sociale zaken, Tamara van Ark, aan onze Intratuin in Arnhem. Samen met Martien Louwers en Ronald Haverkamp, wethouders in Arnhem en Rheden, mocht ik de staatssecretaris ontvangen en rondleiden. Zij wilde graag met eigen ogen zien hoe wij met 80 medewerkers met een arbeidsbeperking een volwaardig tuincentrum runnen dat qua omzet niet onder doet voor tuincentra van dezelfde grootte. Sleutel van ons succes; uitermate vriendelijke en vakkundige medewerkers. En dus sprak de staatssecretaris met verschillende medewerkers; met Marcel, Hanny, Hauk, Harold en Roel. En natuurlijk ook met Sander, die samen met haar nog een selfie maakte.
Tussendoor waren er op allerlei punten in de winkel korte pitches van onze partners in de arbeidsmarktregio. Het werkgeversservicepunt en het UWV spraken over de samenwerking tussen verschillende instanties, de Onderwijsspecialisten hielden een pleidooi voor de combinatiefunctionaris die leerlingen ook na hun afstuderen blijft begeleiden, de wethouder van Overbetuwe, Dimitri Horsthuis-Tangelder waarschuwde voor de negatieve effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans en vertegenwoordigers uit de zorg- en schoonmaakbranche lichtten de nieuwe branchetrajecten toe. Tenslotte werd de nieuwe “Samen voor een Baan campagne” gepresenteerd door Hans Hupkes van het FNV. De staatssecretaris was onder de indruk van alle activiteiten en gaf aan de Intratuin een voorbeeldbedrijf te vinden in het sociaal domein!

Bazen van morgen aan de macht
Ondanks dit grote compliment was ik toch ineens mijn baan kwijt! Op donderdag werd deze namelijk overgenomen door Fatima, Alissa en Quinty. In het kader van het programma “Baas van morgen” waren zij voor een dag directeur van Scalabor. Alle drie de dames zitten in groep 8 van de Hugo de Grootschool en durfden de uitdaging aan! De ochtend begon direct goed met een ontbijt bij de burgemeester van Arnhem, die ook zijn baan had overgedragen aan iemand anders. Daarna gingen we naar onze vestiging aan de Driepoortenweg. Daar hebben we vooral veel rondgelopen en gesproken met medewerkers. Die reageerden heel leuk op de nieuwe directie en vertelden over waar ze mee bezig waren. Van de gelegenheid werd direct ook gebruik gemaakt om extra verlof en meer salaris aan te vragen. De dames directeuren waren echter veel strenger dan ik! In de middag presenteerde de driekoppige directie haar plannen om iedereen in de samenleving mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Hoofdadvies; help mensen te vinden waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Volgens mij de essentie van werk! Op de vraag wat onze nieuwe directie de leukste afdeling vond was het antwoord overigens eenduidig; de afdeling geconditioneerd verpakken, waar net die dag een grote hoeveelheid snoep werd ingepakt!

Nog meer Doesburgers aan het werk
Nog meer hoog bezoek aan het einde van de week; de nieuwe wethouder economie en werk & inkomen van Doesburg, Arthur Boone, kwam langs. Hij wilde graag bijgepraat worden over de ontwikkelingen van Scalabor in de laatste twee jaar. Altijd leuk om toe te lichten wat er gedaan is en wat de plannen voor de toekomst zijn. Ook hebben we het erover gehad hoe we samen op kunnen trekken om nog meer inwoners uit de gemeente Doesburg aan passend werk te helpen. Om in de woorden van Fatima, Alissa en Quinty; aan werk waar je goed in bent en wat je leuk vindt!

Soms zit het mee, soms zit het tegen
Waren er alleen maar hoogtepunten afgelopen week? Nee, helaas niet. Een klant waar we met plezier voor werkten heeft besloten om dat werk op een andere manier in te vullen. En een samenwerkingspartner koos voor de schoonmaak van haar kantoor voor een andere dienstverlener. In beide gevallen zeer spijtig, want we hadden graag via het door deze klanten geboden werk nog meer mensen voorzien van passend werk. Zo gaat het echter, de ene keer win je een nieuwe klant, de andere keer verlies je er een. Maar als je je werk goed doet win je er altijd meer dan dat je er verliest!