Klaar voor 2020, een filmpremière en de beste wensen [blog]

En toen was het alweer 2020! Aan het begin van het jaar mag je nog heel even terugkijken op het vorige jaar, voordat je dit afsluit en verdergaat. En wij kijken terug op een heel mooi Scalabor jaar! Er is zichtbaar iets veranderd op onze locaties; we dragen andere uniforms, we drinken andere koffie en er heerst een positieve sfeer binnen het bedrijf. Dat zien we terug in een stijgende medewerkerstevredenheid en een dalend ziekteverzuim. Meer en meer collega’s hebben passend werk gevonden, binnen of buiten onze deuren. En samen hebben we ook nog eens 100 mensen, die vorig jaar nog in de bijstand zaten, aan een vaste baan geholpen met behulp van een van onze trajecten. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat we een financieel gezond bedrijf hebben dat positiviteit uitstraalt. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn!

#supertrots
Die positieve sfeer hing ook op onze locaties tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten van afgelopen week. Wat een enorme opkomst! Echt heel fijn om alle collega’s te zien en hen persoonlijk een gelukkig nieuwjaar te wensen. En er was nóg een belangrijke nieuwjaarsreceptie deze week; namelijk die van de gemeente Arnhem. Daar sprak burgemeester Ahmed Marcouch over het belang van investeren in wijken, het tegengaan van armoede en laaggeletterdheid, de noodzaak van goed onderwijs maar vooral ook over het belang van meedoen in de samenleving. En ik kon niet trotser zijn dan toen hij daar – in een zaal met 1200 aanwezigen – onze Scalabor film liet zien! Deze liet direct zo goed zien wat het betekent voor mensen om werk te hebben en mee te doen in de samenleving. Ik kreeg na afloop ongelofelijk veel complimenten over de film en geloof dat we met deze film nog duidelijker maken wat we bij Scalabor doen! Ook mooi dat de burgemeester de ‘acteurs’ in de film allemaal had uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De dagen erna werd de film heel veel gedeeld en bekeken op social media. De film nog niet gezien; kijken! Dat kan op www.vimeo.com/scalabor

Klaar voor 2020
We staan er aan het begin van dit nieuwe jaar goed voor. Maar dat betekent niet dat we stil gaan zitten! We willen een nog betere werkgever worden en nog meer mensen begeleiden naar zo passend mogelijk werk. Dat doen we onder andere door de start van een doorstroomafdeling waarin we collega’s nog beter voorbereiden op een detachering bij een regulier bedrijf. Daarnaast gaan we ook verder investeren in onze organisatie, onder andere door een nieuw tuincafé te bouwen in onze Intratuin. Maar ook in 2020 is het allerbelangrijkste; een goede gezondheid. In 2020 gaan we dus ook kijken of we wat gezonder kunnen eten in onze restaurants, minder kunnen roken en meer kunnen bewegen. Dat laatste kan al op de eigen werkplek maar ook door in de pauze een stukje te gaan lopen of met collega’s te gaan sporten. Want als we 2020 een stukje gezonder kunnen eindigen dan beginnen, is het jaar bij voorbaat geslaagd!

Ik wens alle lezers een buitengewoon goed en gelukkig, maar bovenal gezond 2020. Een jaar waarin we samen nog meer gaan bijdragen aan een inclusieve samenleving!