Naar de inhoud

Zoekresultaten

Commissies, plannen en de vloer op

Afgelopen week was het commissieweek! Op dinsdag kwam de remuneratiecommissie langs in het overleg van het managementteam. Deze commissie is onderdeel van onze raad van commissarissen die naar het functioneren van het bestuur kijkt. Daarbij hoort ook dat ze twee keer per jaar een overleg van het managementteam bijwonen om te kijken hoe de dynamiek is en hoe er met elkaar overlegd wordt. Een vorm die ik nog niet kende maar die wel heel interessant is. Je krijgt namelijk snel feedback van de commissie en dan zijn er toch altijd zaken die je zelf niet (meer) ziet. Overall was de commissie overigens heel tevreden; mooi!

Ontwikkelingen in beeld
Later in de week was de visitatiecommissie sociaal domein van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op bezoek in Arnhem, voor een gesprek met het college van wethouders. Deze commissie had gevraagd om het gesprek te laten voeren op een locatie binnen de gemeente waar het college trots op is. En dat werd Scalabor, een hele eer! Als gastheer mocht ik een presentatie geven over Scalabor en de ontwikkeling sinds de start. Omdat ik niet altijd dezelfde presentatie wil geven, had ik deze keer gekozen voor een presentatie op basis van 30 krantenartikelen in de Gelderlander over Presikhaaf Bedrijven en Scalabor. Volgens mij werkte dat heel goed en gaven we op deze manier heel overzichtelijk aan wat er allemaal gebeurd is en wat de ontwikkelingen zijn – goed en minder goed – binnen het sociaal domein.

Begroting 2020
Op vrijdag tenslotte mochten concerncontroller Rinke Wieggers en ik de conceptbegroting 2020 presenteren aan de auditcommisie. In de begroting staan onze plannen voor het komende jaar, met daaraan gekoppeld de resultaten die die plannen opleveren. De begroting is het product van de individuele plannen van alle divisies waar de afgelopen maanden hard aan is gewerkt door de managers, bedrijfsbureaus en financiële administratie. De auditcommissie is de eerste groep waar de plannen aan gespiegeld worden. Best spannend, maar het ging heel goed en de commissie was enthousiast over het document. Volgende stap is nu dat de begroting aan de raad van commissarissen gepresenteerd wordt. Wanneer zij tevreden zijn wordt het plan vervolgens aan de vergadering van aandeelhouders voorgesteld die haar goedkeuring (of niet!) geeft!

Gazelle
Het waren niet alleen commissies die de klok sloegen afgelopen week. Zo had ik een heel goed gesprek met recruiters van zorgverzekeraar VGZ over hun inclusieve doelstellingen (daar kan Scalabor zeker bij van dienst zijn), kwam voormalig manager detacheringen Patrick de Lange langs om te kijken wat er met ‘zijn’ Scalabor gebeurd was in het jaar dat hij nu weg is (heel tevreden, erg leuk dat hij zo belangstellend is en het echt ook voelt als zijn club!) en was ik op bezoek bij onze collega’s die bij Gazelle werken. Daar was ik al een tijdje niet meer geweest en daar was ik een paar weken geleden terecht door een aantal medewerkers op gewezen! Goed dus om met de collega’s in gesprek te gaan, zeker ook omdat er op dit moment een aantal wijzigingen plaatsvinden waarbij Gazelle een groter deel van de begeleiding op de werkvloer overneemt. Dat is een verandering die geleidelijk plaatsvindt en in lijn is met de gedachten van de participatiewet maar die zorgvuldig uitgevoerd moet worden. Goed om van de medewerkers te horen wat hun gedachten hierover zijn, zodat wij dat ook weer mee kunnen nemen in onze gesprekken met Gazelle. Overigens altijd geweldig om de fabriek daar te zien, het hele proces te bekijken hoe een fiets gemaakt wordt en hoe onze collega’s daaraan bijdragen!

Alleen voor onze eigen mensen!
Tenslotte nog een paar dienstmededelingen voor onze eigen mensen; vergeet niet om uiterlijk 13 november de medewerkerstevredenheids-enquete in te leveren in de speciale boxen. Noteer ook alvast de 28e november in je agenda voor de speciale medewerkers kerstkoopavond bij Intratuin. En tenslotte: op 30 november komt Sinterklaas speciaal voor de kinderen langs bij Scalabor. Sorry, deze twee activiteiten zijn alleen voor medewerkers!