Fietsenwerkplaats van start [blog]

Ook afgelopen week is er weer een heleboel gebeurd binnen Scalabor; we zijn gestart met een fietsenwerkplaats om monteurs op te leiden, hebben assistent werkbegeleiders benoemd, bemensen vanaf nu twee keer in de week ons vacature informatiepunt en hebben afscheid genomen van een Scalabor icoon.

Fietsenmakers gewild

De wens om een fietsenwerkplaats te starten was er al langer. De markt geeft namelijk aan naarstig op zoek te zijn naar fietsenmakers en daar een rol voor het arbeidsontwikkelbedrijf in te zien. En ook wij zien dit als een hele mooie mogelijkheid om werkzoekenden aan het werk te helpen. We wilden de investering in de werkplaats echter niet doen zonder dat we al een aantal klanten aan boord hadden. Inmiddels hebben Mantel, de ANWB en overbuurman IPKW toegezegd werkzaamheden bij ons te willen laten uitvoeren en is er interesse getoond vanuit De Groene Rijders, Cycloon en de Hoge Veluwe! Toen vervolgens onze klant Rupro aangaf dat we tweedehands werkbanken tegen een vriendelijk tarief konden overnemen zagen we onze kans schoon. Veel respect voor collega’s Rick en Nordin die hard gewerkt hebben om de werkplaats op te tuigen en de eerste werkzaamheden te begeleiden!

Assistent werkbegeleiders volgende stap in professionalisering

Met de benoeming van assistent werkbegeleiders op de werkvloer maken we een volgende slag in de professionalisering van de organisatie. Maar we zetten ook iets recht. De nieuwe assistent werkbegeleiders zijn de voormalige groepsleiders die bij de start van Scalabor een andere rol en functie gekregen hebben. Omdat zij echter een belangrijke rol in het productie- en dienstenproces vervullen, hebben we samen met de OR gekeken naar een juiste functieomschrijving om die rol ook te waarderen. Het idee daarbij is dat de werkbegeleiders op die manier meer tijd krijgen voor de ontwikkeltaken die er liggen. Afgelopen donderdag heb ik aan de groep medewerkers in kwestie de functie toegelicht en volgens mij zijn we in de opzet geslaagd. In de komende weken vinden gesprekken plaats met alle beoogde assistent werkbegeleiders waarna een en ander officieel bekrachtigd wordt!

Vacature informatiepunt bemenst

Een stap in die ontwikkeling naar passend werk bij reguliere werkgevers is dat we alle geschikte vacatures die ons bekend zijn, publiceren op de borden in het bedrijf maar ook op www.scalabor.nl zetten. Zo kan naast de trajectbegeleider een medewerker ook zelf kijken naar de mogelijkheden. Om hierin behulpzaam te zijn, bemensen we vanaf deze week iedere dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur het vacature informatiepunt in het personeelsrestaurant aan de Driepoortenweg. Collega’s kunnen dan direct meer informatie over de vacature krijgen en horen hoe ze het beste hun interesse kenbaar kunnen maken.

Een Scalaboricoon met pensioen

Iemand die daar geen gebruik meer van gaat maken is collega Joop de Bruin. Joop is namelijk afgelopen week na 48(!) jaar met pensioen gegaan. Nu gaan er wel vaker collega’s met pensioen, maar Joop was een begrip binnen Scalabor omdat hij zorgde voor de postbezorging binnen het bedrijf en daarbij met iedereen in aanraking kwam. Dat deed hij op zijn volledig eigen wijze! Jammer om hem te zien gaan (kunnen we de pensioenleeftijd niet verhogen?!), maar het is hem gegund. Ik heb hem tijdens een drukbezochte bijeenkomst dan ook het allerbeste gewenst; we nemen afscheid van een Scalabor celebrity!