Samenspel [blog]

Afgelopen week stond in het teken van toezicht en medezeggenschap. Bij Scalabor kijken en praten verschillende belanghebbenden mee over het beleid en de koers van het bedrijf. In ons geval een raad van commissarissen namens de eigenaar en de vakbonden en de ondernemingsraad namens de medewerkers. En soms komen die verschillende partijen samen in dezelfde week. Op maandag had ik een lang maar goed gesprek met vertegenwoordigers van vakbonden FNV en CNV over de cao voor Scalabor. Dit is de cao voor de medewerkers die direct bij Scalabor in dienst zijn. Er liggen al een hele tijd afspraken over hoe we die cao vormgeven – en waar we ons ook al sinds de start van Scalabor aan houden – maar de handtekeningen zijn nog niet gezet. Uitgangspunt is de cao voor gemeenten, aangevuld met een aantal regelingen die Scalabor zelf van belang vindt en zonder een aantal regelingen die echt alleen op gemeenten van toepassing zijn. Omdat de tekst van de cao gemeenten onlangs gewijzigd is – en daardoor veel beter leesbaar is geworden! – heeft het even geduurd totdat er een definitieve versie voor Scalabor kon komen. Daar lijkt het nu wel op en ik heb goede hoop dat we na het gesprek van afgelopen week voor het einde van het jaar de cao officieel kunnen afsluiten. Daarbij verandert er overigens voor de medewerkers niet veel want we voeren alles al zo uit zoals nu op papier gezet wordt. Waar wel nog over gesproken wordt op verzoek van de bonden is over onder welke cao de medewerkers van onze Intratuin vallen. Ook hier hebben we goede gesprekken over gevoerd en gaan we nu gezamenlijk kijken naar de verschillende opties en implicaties.

Ledenbijeenkomst FNV

Los van deze gesprekken had de FNV ook haar ledenbijeenkomsten afgelopen week. Eén keer per jaar worden de leden van de bond – zo’n 500 – uitgenodigd om aan te geven wat er goed gaat en wat nog beter zou kunnen. In totaal zijn er 3 bijeenkomsten geweest afgelopen woensdag die zo’n 100 leden bezocht hebben. Volgende week spreek ik met de bond over de uitkomsten hiervan. Ik ga ervan uit dat de vakbondsleden zien dat we enorme slagen hebben gemaakt in het afgelopen jaar, maar denk dat er ook nog wel wat zaken zijn die we kunnen oppakken en nog beter kunnen doen.

Overleg OR

Maandelijks heb ik overleg met de ondernemingsraad van Scalabor. Dat is een raad met 19 leden, zowel vanuit de SW, als vanuit het ondersteunend personeel. Binnenkort komt daar ook nog een vertegenwoordiging van Stichting aan de Slag bij. Twee keer per jaar spreken vertegenwoordigers van de raad van commissarissen met de OR om te kijken hoe zij de ontwikkelingen van het bedrijf zien. Maar het is ook een mogelijkheid voor de OR om de RvC te bevragen over hun plannen. Afgelopen week hadden beiden een goed gesprek waarin vragen over en weer gesteld werden en visies gedeeld. Overall beeld was dat we op de goede weg zijn en enorme stappen gemaakt hebben in het bereiken van onze doelstellingen: het zijn van een goed werkgever, financieel gezond zijn en zo veel mogelijk mensen helpen naar zo passend mogelijk werk.

Van buiten naar binnen

Na het overleg tussen OR en RvC was er dan ook nog de reguliere vergadering van de raad van commissarissen. Dit zijn 5 vertegenwoordigers, voornamelijk uit het bedrijfsleven, die namens de aandeelhouder toezicht houden op Scalabor en het bestuur adviseren. Dat werkt heel goed want je hebt daarmee mensen met een enorme ervaring die met een blik van buiten naar de organisatie kijken en goede – en soms kritische – vragen stellen. Omdat ik zelf toezichthouder mag zijn bij zowel Nationaal Sportcentrum Papendal als het Nationaal Fonds Kinderhulp, begrijp ik de rol van de RvC goed maar leer ik ook steeds beter hoe die rol goed ingevuld kan worden.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt

Maar er was meer dan toezicht alleen! Twee hoogtepunten: de regio Midden Gelderland heeft afgelopen week de Strategische Agenda Arbeidsmarktregio 2019-2024 ondertekend. Een goede stap want werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid hebben hiermee dezelfde visie en agenda voor de komende jaren over de arbeidsmarkt en vooral over hoe de grote krapte op te vangen. En daar kan Scalabor natuurlijk een hele belangrijke rol in spelen met de ontwikkeling van werkzoekenden vanuit de Participatiewet maar ook met het detacheren van onze medewerkers bij werkgevers die onze talenten goed kunnen gebruiken. Zo hebben we afgelopen week afspraken kunnen maken met het bedrijf Bevaplast. Dit bedrijf verhuist binnenkort van Vaassen naar Arnhem (vlak bij ons!) en zou graag zien dat 25 medewerkers van Scalabor daar komen werken!

Samen voor een geletterd Scalabor

Maar het absolute hoogtepunt afgelopen week waren toch wel de activiteiten in het kader van de week van de alfabetisering. Ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven of rekenen.  Zij weten dit vaak heel goed te verbloemen. Werkgevers, overheid en onderwijs hebben daarom allerlei programma’s om medewerkers te helpen. In de week van de alfabetisering werd hier aandacht voor gevraagd. Bij ons begonnen we de week met theater, hadden we de Letterbende die afdelingen langs ging met spellen en prijsvragen (langste woord: inspraakmogelijkheden!, meeste woorden met een set van 10 letters: 238!!), openden we ons eigen Rozetje (mini-bibliotheek) en kregen we een Kinderzwerfboekenstation! Aan het einde van de week werd ik door een van mijn collega’s in de gang aangesproken: “ik ga de cursus Nederlands doen!”. Alleen daarmee is voor mij de week al geslaagd!

Tragisch verlies

Een absoluut dieptepunt was er afgelopen week ook. Een collega van onze medewerkers bij de groenvoorziening in Doesburg kwam bij een noodlottig ongeval om het leven. Diep triest, mede omdat hij een gezin met 12 kinderen achterlaat. Mijn collega Koen Beenen heeft afgelopen week samen met de burgemeester van Doesburg koffie gedronken met het team en gezien wat voor een indruk dit gemaakt heeft bij onze collega’s die heel verdrietig zijn over het verlies. We leven erg mee met de familie en met vrienden en collega’s.