Naar de inhoud

Zoekresultaten

Het hoofd koel houden [blog]

Wat was het warm afgelopen week! En wat heb ik een respect voor al mijn collega’s die in die warmte zo hard gewerkt hebben! We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te faciliteren en tegemoet te komen, maar de warmte helemaal weghalen, lukt niet. Daar waar topkoeling was, was er iets van verlichting. Maar de topkoeling koelt slechts een aantal graden. En wanneer het buiten 37 graden is, blijft het binnen ook warmer dan 30. Op dinsdag was ik zelf een tijd bij de afdeling geconditioneerd verpakken. Iedereen moet hier een witte jas en haarnetje dragen. Dat draagt niet bij aan verkoeling!

Hitteprotocol

Bij Scalabor volgen we het hitteprotocol van de FNV. Op een groot aantal vaste meetpunten wordt ieder uur een meting gedaan en vervolgens actie ondernomen. Intern communiceren we de actie via onze speciale warmteprotocol WhatsApp groep. De metingen resulteerden op de warmste dagen in extra pauzes van 15 minuten per uur en het uiteindelijk eerder sluiten van locaties. Dat is echter niet mogelijk op plekken waar we een verantwoordelijkheid richting klanten hebben, zoals in de Intratuin en bij de fietsenstallingen. Bij die laatste is vaker gewisseld tussen de warme buitenlocaties (Gele Rijdersplein) en de koele binnenlocaties (voormalige V&D en Kronenburg). In de groenvoorziening begonnen de collega’s vroeger om de hitte te ontwijken en waren dan vervolgens na het middaguur klaar. Natuurlijk werd voor extra water gezorgd, was er in de kantines bouillon aanwezig en lette iedereen een beetje extra op elkaar. Maar ook na alle acties bleef het gewoon warm.

Koele nieuwe werkplek

Een hele koele ruimte blijkt de nieuwe kantoortuin aan de Driepoortenweg te zijn. Normaliter is niet iedereen een fan van werken in een kantoortuin, maar deze dagen zag ik veel collega’s daarnaartoe verkassen. Vanwege het klimaat hadden we een bijeenkomst met de grootste Arnhemse zorginstellingen naar de kantoortuin verplaatst, echter … vlak voor aanvang hield de airco ermee op (waarom doen airco’s dat altijd wanneer je ze nodig hebt ;)) Gelukkig hielpen een stuk of 8 mobiele fans! Het was overigens een zeer goed overleg. De zorgsector heeft een enorme behoefte aan medewerkers en kijkt voor de invulling van vacatures steeds meer naar alternatieven. Samen met het ROC Rijn IJssel en de DrieGasthuizenGroep hebben we een programma ontwikkeld dat werkzoekenden begeleidt naar duurzame banen in de zorg. Deze kennis delen we graag met andere zorginstellingen die eenzelfde vraag hebben. Door al aan de voorkant in gesprek te gaan met organisaties over baangaranties, kunnen wij vervolgens terug naar gemeenten om samen kandidaten te interesseren voor deze opleiding. Insteek is dat de eerste groep na de zomer van start gaat.

Goede plannen

Deze ontwikkeling van branchegerichte trajecten waarbij zowel werkgevers als gemeenten zich committeren, ligt compleet in lijn met de intenties van de staatssecretaris voor wat betreft extra investeringen in een inclusieve arbeidsmarkt. Concreet heeft staatssecretaris Van Ark gesteld dat zij extra budget beschikbaar stelt voor arbeidsmarktregio’s die met goede plannen komen om een betere match tussen werkgevers en werknemers te bewerkstelligen zodat nog meer werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt volgend jaar aan het werk kunnen. In de afgelopen maanden is in onze regio hard gewerkt om zowel een strategisch arbeidsmarktplan, als een aanvraag voor het plan Perspectief op Werk op te stellen. Afgelopen week hebben we daar vanuit het Werkbedrijf (de samenwerkende gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties) een klap op gegeven. En dat is heel goed nieuws, want heel concreet betekent het dat we in de regio nog meer gaan samenwerken én dat er hopelijk extra budget beschikbaar komt om nog meer mensen aan het werk te helpen.

Kennis delen

Dat laatste was ook het onderwerp van de rondetafelsessie die mijn collega Wendela afgelopen week had met een aantal kennisintensieve werkgevers. Het ging hier om een aantal hele mooie, grote organisaties uit de regio die allemaal aangaven inclusiever te willen worden in het kader van de Banenafspraak, maar nog niet precies weten hoe ze dat moeten doen. En daar kunnen wij natuurlijk bij helpen! Dat doen we dan samen met het Werkgeversservicepunt waarbij we organisaties aan elkaar koppelen, met elkaar kennis laten maken en vooral ervaringen laten uitwisselen. Na de zomer pakken we dit overleg verder op en hopen we nog meer kennisintensieve organisaties aan te sluiten.

Prijzen!

Ten slotte mocht ik aan het einde van de week, samen met de wethouder van Economische Zaken, de Arnhemse Ondernemingsprijs uitreiken. Als voorzitter van de jury ben ik in de afgelopen weken op bezoek geweest bij een viertal fantastische bedrijven in de stad die stuk voor stuk de prijs hadden mogen winnen. Maar ja, er kan er maar één de echte winnaar zijn. Tijdens ArnhemBedrijft! mochten aanwezigen ook nog stemmen waarna het bedrijf save plastics als winnaar uit de bus kwam. Save plastics zit op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) en maakt van oud plastic fantastische nieuwe producten: spoorbielzen, lampen maar ook huizen! En hoe mooi dat hier ook weer een relatie met Scalabor ligt, want een gedeelte van het recyclebare plastic wordt opgehaald door vrijwilligers van ons project De Brug. Mooi dat ook hier alle lijntjes weer samenkomen!

De prijs voor beste Arnhemse Onderneming ging naar save plastics