Naar de inhoud

Zoekresultaten

Stappen in professionalisering [blog]

Dat was leuk terugkomen (ik was de eerste week van mei een weekje weg, heerlijk uitgerust en nieuwe energie opgedaan!). Op maandag kwam oud-directeur van Presikhaaf Bedrijven, Joost van Loon langs om even bij te praten. Maar hij wilde vooral even weten hoe het ons ging en wilde graag even rondkijken! Samen hebben we een rondje door de productiehallen gelopen. Erg mooi om alle leuke reacties te zien van collega’s en ook leuk om van Joost te horen dat we de juiste dingen aan het doen zijn.

Professionaliseringsslag
Direct na dit bezoek had ik een kort kennismakingsgesprek met de leden van onze nieuwe klachten- en geschillencommissie. Samen met de OR en de MGR hebben we in het kader van goed werkgeverschap besloten dat het tijd was om onze interne klachtenregeling verder te professionaliseren. De commissie bestaat dan ook uit externe professionals met veel ervaring in het SW domein. Opzet van de klachtenregeling is dat we eerst een klacht of geschil intern behandelen – met de direct leidinggevende, trajectbegeleider of adviseur HR. Wanneer dat geen bevredigend resultaat geeft, buigt de commissie zich erover. Ik ben erg blij dat we met alle partijen zo snel tot een goede inrichting zijn gekomen. Echt de volgende stap in onze professionalisering.

Grote stap
Ook een grote stap in onze professionalisering is dat onze jaarrekening over 2018 – ons eerste jaar als Scalabor – een goedkeurende verklaring van de accountant heeft gekregen. Het is van enorm belang dat we de juiste verantwoordings- en controlemechanismen in plaats hebben en deze verklaring is een hele goede stap daarin. Ook is het een groot compliment voor alle medewerkers die hieraan hebben bijgedragen. Parallel aan de getekende jaarrekening hebben we ook afgelopen week het jaarverslag en de kwartaalrapportage aan onze raad van commissarissen gestuurd. De RvC houdt onafhankelijk toezicht op ons reilen en zeilen en is daarmee de eerste partij waar we deze informatie mee delen. Na hun goedkeuring gaan alle rapportages vervolgens naar de aandeelhouder. Als alles goed gaat, kunnen we vervolgens het jaarverslag aan het einde van de maand ook extern publiceren!

Samen werken
Deze week had ik ook goede gesprekken met twee van onze grotere klanten: Presikhaaf Schoolmeubelen en Darthuizer. Bij Schoolmeubelen werkt een grote groep van onze collega’s dagelijks aan het mooiste schoolmeubilair van Nederland en sinds kort ook aan originele Ajax Johan Cruijff Arena stoelen (alhoewel ik me had voorgenomen om een tijdje niet meer over voetbal te praten!). Er is steeds meer vraag naar de producten van Schoolmeubelen en het gesprek ging dan ook over hoe nog meer collega’s kunnen worden ingezet en hoe de begeleiding zo goed mogelijk gedaan kan worden. Voor Darthuizer doen wij enorm veel verschillende werkzaamheden in de kwekerij in Bemmel. Daarbij gaan een heel aantal zaken heel goed, maar zijn er ook een aantal aandachtspunten. Die hebben we benoemd waarbij samenwerking het toverwoord is. Insteek is nu dan ook hoe we gaan kijken hoe we de verschillende teams meer in elkaar kunnen schuiven.

Enorme eer
Op donderdag had ik de enorme eer om gekozen te worden als voorzitter van VNO NCW Midden. Dit is de vereniging van ondernemers en werkgevers in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. In totaal vertegenwoordigt de vereniging bijna 40.000 bedrijven in de regio met als doel het ondernemersklimaat te optimaliseren. Ik deed al veel werk voor de vereniging in mijn rol als voorzitter voor Arnhem-Nijmegen en Gelderland – posities waar ik nu afscheid van neem – maar dit is een mooie volgende stap en een mooie combinatie met mijn werk voor Scalabor. Op deze manier kan ik mijn steentje bijdragen aan bedrijvigheid in dit deel van het land.

Samen in gesprek
Ten slotte hebben we afgelopen week weer een start gemaakt met informatiebijeenkomsten voor alle medewerkers. In de komende weken praat ik collega’s graag bij over hoe het met Scalabor gaat, wat de plannen zijn voor de komende tijd en beantwoord ik vragen. De eerste twee bijeenkomsten waren van de week in onze Intratuin. Erg mooi om de betrokkenheid van collega’s te zien en met hen in gesprek te gaan. Dat geeft mij weer input én we zorgen dat we zo transparant mogelijk zijn en zoveel mogelijk collega’s meenemen in ontwikkelingen.