Naar de inhoud

Zoekresultaten

In de peilingen [blog]

Afgelopen week begon met een bezoek aan Weener XL, het arbeidsontwikkelbedrijf in ’s Hertogenbosch. De stad boekt grote successen met het begeleiden van werkzoekenden naar passend werk en dus was het goed om samen met de gemeente Arnhem eens een kijkje te gaan nemen. Wat opviel was dat bij Weener XL de afdeling werk & inkomen, het ontwikkelbedrijf en het werkgeversservicepunt allemaal geïntegreerd zijn. In onze regio hebben we er juist voor gekozen hier aparte organisaties van te maken. Dat heeft ook te maken met het feit dat we hier een regiofunctie hebben. In Den Bosch is dat anders, daar richten ze zich met name op de stad zelf. Wat overigens verwonderlijk is, want de arbeidsmarkt is volgens mij altijd regionaal. De keuze om alles te integreren is echter wel een interessante. Het zou hier in ieder geval goed zijn wanneer organisaties dichter bij elkaar zouden zitten – ook fysiek – zodat het eenvoudiger is om elkaar te vinden en samen te werken. Goed in ieder geval om rond te kijken in Den Bosch en te leren van de dingen die goed gaan.

Toezicht

Dezelfde avond was een overleg met onze raad van commissarissen. Als zelfstandige bv is het belangrijk dat toezicht goed geregeld is en dat hebben wij gedaan door een stevige RvC. Allemaal dames en heren uit het bedrijfsleven die verschillende expertises meebrengen die van belang zijn voor Scalabor. Voor mijzelf is het bovendien prettig om goede adviseurs te hebben met wie ik kan sparren en zaken tegen aan kan houden. Ook peilt de RvC regelmatig hoe het binnen het bedrijf gaat. Zo hadden zij deze keer een overleg met de ondernemingsraad gepland. Al met al een goede vergadering waarbij de RvC bevestigd heeft dat we op de goede weg zijn.

Zeepkist

Diezelfde boodschap kreeg ik tijdens de eerste zeepkistbijeenkomst van het jaar. Twee keer per jaar nodig ik alle medewerkers van de ondersteunende diensten, inclusief werkbegeleiders en assistent werkbegeleiders, uit om van gedachten te wisselen. Nu is dat met zo’n grote groep best lastig, maar volgens mij hebben we daar best een manier in gevonden. Na mijn presentatie over de resultaten van vorig jaar, kreeg ik veel – heel bruikbare – input over hoe we de doelstellingen van dit jaar kunnen behalen. Het gaat daarbij om invulling van het goed werkgeverschap, financieel gezond zijn en het begeleiden van zoveel mogelijk mensen naar zo passend mogelijk werk. Erg mooi dat zovelen meedachten en hun ideeën hierover gaven. Wij werken deze punten op dit moment uit en vullen hiermee de gedachten die er al over waren, aan.

Terugblik

Tijdens de zeepkistbijeenkomst was er ook ruimte voor de OR om te reflecteren op het verleden en de stappen die nu gezet worden. In de reflectie op het verleden kon niet iedereen in de zaal zich vinden. Toch moet je af en toe even terugkijken voordat stappen naar voren kunnen worden gezet. Op die manier kun je ook een streep zetten en doorgaan met waar we met zijn allen mee bezig zijn: van Scalabor een fantastische dienstverlener en werkgever maken.

Verbreding zoeken

Om onze dienstverlening breder te maken, hadden we op woensdag een goed gesprek met het ROC en de Driegasthuizengroep over het ontwerp van een leer-werk-traject inclusief opleiding voor de zorg. Mooi om allerlei partijen samen te brengen met als doel heel concreet te kijken hoe we de matching tussen vacatures in de zorg en langdurig werklozen goed kunnen doen. Die matching was ook het onderwerp van gesprek tijdens het strategisch overleg met divisiehoofden. Gezamenlijk concludeerden we dat het nog altijd niet goed inzichtelijk is welke vacatures er in de regio allemaal zijn die geschikt zijn voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook de kandidaten voor deze posities zijn niet altijd inzichtelijk. Samen met het werkgeversservicepunt en het werkbedrijf willen we in de komende maanden gaan inzetten op het transparant maken hiervan. Een hele concrete actie is de banenmarkt die we op 18 april organiseren voor medewerkers in de afdeling productie die een stap naar werkgevers kunnen maken.

Met een bezoek van de Economic Board en de nieuwe inclusief ondernemen coördinatoren van de gemeente Arnhem later in de week hebben we er daarnaast weer een heel aantal ambassadeurs voor Scalabor bij. Geen slechte week dus!