Uitdagingen en aan de slag [blog]

Eén van de uitdagingen die we nog steeds hebben is de instroom van werkzoekenden via ons ArbeidsOnderzoekCentrum, naar onze leer-werk-omgeving en de uiteindelijke uitstroom naar openstaande vacatures. Sinds begin september hebben wij 96 mensen mogen verwelkomen, terwijl er nog bijna 12.000 mensen in de bijstand zitten in Midden-Gelderland. Dat is niet goed voor werkgevers die moeite hebben om vacatures in te vullen. Niet goed voor werkzoekenden die graag weer aan het werk willen, maar daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Niet goed voor gemeenten die hoge uitkeringskosten hebben. Maar ook niet goed voor Scalabor als arbeidsontwikkelbedrijf. In de afgelopen week heb ik dan ook weer verschillende gesprekken gevoerd om te bekijken hoe we de instroom op gang kunnen krijgen en meer mensen naar passend werk kunnen gaan begeleiden. Zo had ik een heel aangenaam gesprek met de wethouder in Arnhem, samen met het hoofd van de afdeling Werk & Inkomen (W&I). In Arnhem is een versnellingsteam aan de slag gegaan die versneld (het woord zegt het al) met werkzoekenden in gesprek is om te kijken welke hulp zij nodig hebben om weer aan de slag te gaan. Tegelijkertijd heeft de afdeling W&I haar werkwijze tegen het licht gehouden. Donderdag mocht ik bij een presentatie zijn over het plan van aanpak om nog marktgerichter aan de slag te gaan. Dat het versnellingsteam resultaten bereikt, zien wij overigens al, want de meeste nieuwe kandidaten worden door dit team aangemeld. Deze week sprak ik ook met de wethouder in Zevenaar over dienstverlening van Scalabor aan de 900 werkzoekenden in deze gemeente. Een van de vragen is of wij mee willen denken over meer werkzaamheden op locatie, zodat mensen uit de Liemers dichter bij huis kunnen werken. Hier werken we natuurlijk graag aan mee en volgende week volgt al een eerste vervolggesprek. Op woensdag sprak ik met de regiodirecteur van het UWV om te kijken hoe Scalabor haar expertise in kan zetten om ruim 500 werkzoekenden in de WW te helpen aan het werk te gaan. De samenwerkingsovereenkomst hiervoor ligt nu klaar en hopelijk kunnen we na ondertekening ook voor deze groep mensen aan de slag. Een andere groep werkzoekenden die we heel goed zouden kunnen begeleiden, zijn leerlingen die van het speciaal onderwijs afkomen. Hiervoor sprak ik met de Onderwijsspecialisten, een grote organisatie van 18 scholen in de regio, die speciaal onderwijs aanbieden. Idee is dat we nu ook samen aan de slag gaan. Veel zaaien dus afgelopen week met als doel dat er volgend jaar een veel grotere groep inwoners uit de regio aan de slag gaat.

Aan de slag

Over aan de slag gesproken, dit is ook de naam van onze organisatie die werknemers uit de Participatiewet detacheert bij werkgevers. Wij verzorgen daarbij de hele administratie, maar ook mogelijke loonsubsidies en no-risk polissen zodat het voor werkgevers eenvoudig en laagdrempelig is om iemand met een arbeidsbeperking in te huren. Afgelopen week hadden we de bestuursvergadering van Aan de slag Personeelsdiensten, waarin we de voorlopige jaarcijfers hebben bekeken en de begroting voor komend jaar hebben vastgesteld. Op dit moment zijn er ruim 100 werknemers aan de slag via Aan de slag. De insteek is om dat aantal volgend jaar te verdubbelen! Een andere begroting die is vastgesteld voor het komende jaar is die van Scalabor. Dat hebben we afgelopen week gedaan tijdens een vergadering met de aandeelhouder en een vertegenwoordiging van onze raad van commissarissen. De aandeelhoudersvergadering was positief over de resultaten die we tot nu toe behaald hebben (en het jaar is bijna ten einde) en heeft goedkeuring gegeven aan onze plannen voor het komend jaar. Daarmee kunnen we verder werken aan de opbouw van Scalabor en het verwezenlijken van onze missie: zoveel mogelijk mensen begeleiden naar zo passend mogelijk werk.

Nuttig netwerken

Om ervoor te zorgen dat ook werkgevers weten wat wij en onze mensen voor hen kunnen betekenen beweeg ik mij in allerlei netwerken. Afgelopen week resulteerde dat in een viertal diners waar ik namens Scalabor bij aanwezig was. Zo was er een diner met alle voorzitters van de ondernemersverenigingen uit de regio, organiseerde de Rabobank haar jaarlijkse Ontmoeting in de Eusebiuskerk, mocht ik samen met onze voorzitter van de raad van commissarissen het gala van Het Gelders Orkest bijwonen en schoof ik aan bij de presentatie van de 2019 plannen van het Nationaal Fonds Kinderhulp waar ik in de raad van toezicht zit. Ook was er nog een hele goede bijeenkomst bij het Openbaar Ministerie (met 800 werknemers een van de grootste werkgevers in de regio) waar we gesproken hebben over inclusie en diversiteit binnen het OM. Alhoewel deze bijeenkomsten niet bevorderlijk zijn voor de lijn, is het goed om aanwezig te zijn en Scalabor als dienstverlener onder de aandacht te brengen. Een van de concrete resultaten van de afgelopen week is dat we via Kinderhulp in gesprek zijn gekomen met de ANWB om tweedehands fietsen te gaan repareren, die vervolgens aan kinderen en jongeren die in armoede opgroeien worden gegeven!

Eerste kerstbijeenkomst

Aan het einde van de week hadden we ten slotte de eerste van 7 kerstbijeenkomsten voor onze medewerkers. Op vrijdag waren alle medewerkers die gedetacheerd zijn bij werkgevers in de regio uitgenodigd voor een hapje en drankje. Natuurlijk stond er voor iedereen een kerstpakket klaar. Dit is met bijna 2.750 medewerkers best een hele logistieke operatie! Het pakket leek in goede aarde te vallen en het was erg leuk om een hele groep collega’s, die ik normaal niet zo vaak zie, te spreken. Op naar de volgende 6 bijeenkomsten… Over mijn lijn gesproken!