Zijn eigenlijk niet (bijna) alle bedrijven sociaal? [blog]

Een groot gedeelte van afgelopen week bestond uit het kennismaken en overleggen met ketenpartners: partijen die net zoals Scalabor als doel hebben om zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar zo passend mogelijk werk. Dat zijn in sommige gevallen commerciële sociale bedrijven (eigenlijk een hele slechte naam – ik ben van mening dat op een heel klein aantal na, alle bedrijven sociaal zijn!) maar ook overheidsinstanties en diverse stichtingen. Wanneer we goed samenwerken met deze organisaties, versterken we elkaar en lukt het nog beter om onze doelstellingen te realiseren. Zo werken we al nauw samen met gemeentes, het werkgeversservicepunt en het centrum voor activerend werk. Concreet heb ik in de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met MVO solutions, het ROC Rijn IJssel en de stichting Inclusief Midden Gelderland. MVO solutions is een kleinschaliger bedrijf dat heel specifiek mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt voor posities als schilder, in de elektrotechniek, de logistiek en de zorg. De organisatie heeft goede resultaten behaald in Nijmegen en steekt nu ook de brug over. De directeur van de organisaties, oud-Nijmeegse wethouder Turgay Tankir, is een oude bekende. Ik kijk ernaar uit om weer met hem samen te werken. Idee is nu dan ook dat we deelnemers aan de verschillende projecten van MVO eerst ontvangen in het nieuwe ArbeidsOntwikkelCentrum (AOC) van Scalabor en daar een aantal trainingen laten volgen, voor ze aan de projecten beginnen.

Inspirerend

Samen met Wouter Groothedde van het ROC, hadden we een inspirerend gesprek met Angela Jansen van de Driegasthuizen groep en samen hebben we gekeken hoe we werkzoekenden kunnen opleiden voor de zorg. Een aantal mogelijke posities zijn geïdentificeerd en we gaan nu aan de slag om een programma hiervoor te ontwerpen. Mooi is ook dat Driegasthuizen groep hun expertise in de zorg hiervoor inbrengt en dat ze hierin graag ook met andere zorginstellingen in willen optrekken. Zo kan er een traject komen voor verschillende instellingen die allemaal met de krapte op de arbeidsmarkt kampen. Met de stichting Inclusief Midden Gelderland kijken we naar hoe we inclusief ondernemen in de regio verder kunnen promoten en de kansen die dit voor organisaties biedt voor het voetlicht kunnen brengen. Onder leiding van de nieuwe voorzitter Wim Ludeke hebben we het als bestuur onder andere gehad over het delen van mooie initiatieven op de website van de stichting, maar ook over het faciliteren van een bijeenkomst rondom de dag van de 1000 voorbeelden die in maart 2019 plaatsvindt.

Samen in de keten

Ook klanten zijn partners in de arbeidsontwikkeling-keten en afgelopen week hadden we naast accountantsorganisatie Accon AVM ook schoonmaakbedrijf Nederrijn op bezoek. Met Nederrijn werken we al sinds vele jaren succesvol samen en gezamenlijk hebben we bekeken hoe we dat in de komende jaren nog beter kunnen doen. Het gaat dan vooral om het opleiden van werkzoekenden voor de schoonmaakbranche. Insteek is dat werkzoekenden een 6-maanden-traject doorlopen binnen een aantal schoonmaakprojecten van Scalabor, om vervolgens bij schoonmaakbedrijven aan de slag te gaan. Met de gemeentes in de regio zal gekeken worden om kandidaten voor deze opleiding aan te melden.

Filmopnames

Accon AVM heeft dit jaar hun kerstpakketten via ons besteld en ze kwamen een filmpje opnemen voor hun eigen medewerkers over hoe wij deze pakketten inpakken. Wat een mooie manier voor een bedrijf om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen en tegelijkertijd ook nog wat reclame voor ons te maken. Zodra het filmpje binnen is, zetten we het ook op onze site, een mooie marketing-uiting! Over marketing gesproken: ik ben blij om aan te kondigen dat we Sigrid Punt hebben aangetrokken als onze nieuwe manager marketing & communicatie. Sigrid is op interimbasis al een tijdje betrokken bij Scalabor en toen wij een paar weken geleden de procedure startten om een manager marketing & communicatie in vaste dienst aan te nemen, gaf zij aan graag mee te willen lopen in de procedure. Ik ben erg blij dat zij samen met ons het Scalabor-verhaal verder intern en extern vorm gaat geven!

Welkom!

Op donderdag mochten we onze collega’s uit het Dorp verwelkomen aan de Driepoortenweg. De locatie wordt gesloopt en herbouwd. Op onze eigen locatie hadden we nog ruimte die we opnieuw hebben ingericht. Ook familieleden, vrienden en begeleiders waren welkom op de eerste dag om de nieuwe werkplekken te zien en de reacties waren zeer enthousiast. Een mooi warm welkom zoals het hoort met dank aan de werkbegeleiders van de afdeling en de afdeling interne dienst! Op zaterdag mochten we vervolgens iemand heel anders welkom heten: Sinterklaas en zijn Pieten kwamen op bezoek om samen met de kinderen en kleinkinderen van medewerkers de verjaardag van de goedheiligman te vieren. Een meer dan gezellige middag waarvan ook mijn jongste van 7 onder de indruk was. Nu nog maar afwachten of de Sint ook voor de Scalabor papa’s en mama’s iets achter heeft gelaten…