Naar de inhoud

Zoekresultaten

Over werk [blog]

Soms is het maar goed dat je een werkweek kunt uitbreiden met 1 of 2 dagen in het weekend! Afgelopen week was er zo een. Een gedeelte van mijn tijd heb ik besteed aan het bezoeken van collega-directeuren van andere arbeidsontwikkelbedrijven in de regio. Zo ben ik op bezoek geweest bij Delta in Zutphen, Laborijn in Doetinchem (waar ik oud-directeur van Presikhaaf Bedrijven Jan-Henk Jansen nog even tegenkwam; hij doet iedereen de groeten!) en Werkzaak in Geldermalsen. Als nieuweling in deze sector is het heel prettig om eens binnen te kijken bij collega’s en van directeuren daar te horen hoe zij zaken hebben opgepakt en waar zij tegenaan lopen. Erg fijn dat iedereen zo open is en hun kennis met mij wilde delen. Ook in de komende weken bezoek ik nog een aantal bedrijven om vooral ‘best practices’ af te kijken!

Expertise
Afgelopen maandag mocht ik mijn tweede overleg met de raad van commissarissen (RvC) bijwonen. De RvC houdt toezicht op de gang van zaken binnen Scalabor en heeft ook een adviserende rol. Dat laatste is vooral heel prettig, omdat er erg veel expertise binnen de RvC aanwezig is. Niet alleen op het gebied van arbeidsontwikkelbedrijven, maar ook vanuit financiële en bedrijfskundige hoek en zelfs vanuit de uitzendbranche. Vertegenwoordigers van de RvC hadden eerst een kennismakingsgesprek met onze nieuwe OR en daarna mocht ik samen met controller Robert Donath de begroting voor komend jaar presenteren. De gegeven adviezen zijn we nu aan het verwerken, zodat we in december de begroting 2019 ook aan de aandeelhouder kunnen presenteren en we daarmee onze doelen voor het komende jaar helder hebben.

Spanning op de arbeidsmarkt
Op dinsdag had ik wel een hele speciale dag, omdat ik ’s middags als waarnemend voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden de algemene ledenvergadering mocht voorzitten en ’s avonds als panellid mocht deelnemen aan een debatavond over de Participatiewet van werknemersvereniging FNV! In beide bijeenkomsten stond de spanning op de huidige arbeidsmarkt hoog op de agenda. Een onderwerp waar wij als Scalabor een belangrijke rol in hebben. Wederom bleek dat werkgevers en werknemers helemaal niet zo ver uit elkaar staan en precies hetzelfde doel hebben: zoveel mogelijk mensen laten participeren op de arbeidsmarkt. Soms zijn ze het niet helemaal met elkaar eens over de weg daarnaartoe. Maar over de – positieve – rol die wij als ontwikkelbedrijf daarin kunnen spelen, zijn ze het beide eens.

Verzuim
Omdat ik in de afgelopen weken nogal wat feedback ontvangen heb over de manier waarop we ons verzuimprotocol hebben ingericht en de dienstverlening van onze Arbo-dienstverlener, heb ik daar afgelopen week een eerste kennismakingsgesprek mee gehad. Wat goed is om te zien, is dat er dit jaar goede stappen gezet zijn om meer grip op verzuim te krijgen. In het verleden lag dat namelijk ruim boven het landelijk gemiddelde. Inmiddels schuiven we meer en meer de juiste richting op. Feedback die ik echter van medewerkers ontving, is dat ze tevreden zijn over de arbo-artsen maar niet altijd over het callcenter waar ziekteverzuim wordt aangemeld. Alhoewel het hier ook gaat om gewenning aan een nieuwe manier van werken, stond de dienstverlener open voor onze feedback en pakken zij de aanbevelingen op. Aan onze kant zullen wij ervoor zorgen dat meldingen sneller worden doorgevoerd zodat systeem en actualiteit gelijk lopen.

Informatiebijeenkomsten
Met medewerkers sprak ik afgelopen week tijdens de laatste van de 11 (!) informatiebijeenkomsten over de voorgenomen wijziging van Presikhaaf Bedrijven (de formele werkgever van SW medewerkers) naar de MGR, de modulair gemeenschappelijke regeling. Mooi om te zien dat tijdens deze bijeenkomsten een scala aan vragen over allerlei onderwerpen gesteld worden. In de toekomst zullen we dan ook vaker de gelegenheid bieden om tijdens informatiebijeenkomsten die vragen te blijven stellen. Ook veel vragen waren er tijdens het werkoverleg van schoonmaak dat ik op vrijdag bijwoonde. Insteek is dat ik in de komende weken bij alle afdelingen een werkoverleg bijwoon om collega’s beter te leren kennen en te horen wat er speelt. Het team dat de kerstpakketten nu aan het inpakken is, wilde hier niet op wachten en organiseerde afgelopen week een lunch waar ik bij aan mocht schuiven! Heel pro-actief maar vooral erg gezellig!

Netwerken
Ik mag Scalabor vertegenwoordigen in een aantal netwerken die zich, net als wij, bezighouden met een inclusieve arbeidsmarkt in de regio. Zo ben ik afgelopen week bij de bestuursvergadering van de coöperatie centrum activerend werk – die heel goed werk doet om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt eerste stappen richting werk te laten maken – geweest en heb ik overleg gehad met de nieuwe voorzitter van de stichting inclusief Midden Gelderland – een stichting die zich inzet om inclusief ondernemen in de regio onder de aandacht te brengen en te promoten. Dat een inclusieve arbeidsmarkt kansen biedt voor de huidige krapte op de arbeidsmarkt, bleek maar weer tijdens een speciale dag die defensie op zaterdag over de arbeidsmarkt organiseerde. Samen met o.a. de voorzitter van de SER, Mariette Hamer, mocht ik daar op uitnodiging van de commandant van de landstrijdkrachten discussiëren over de toekomst van werk en de kansen op de arbeidsmarkt. Tijdens deze dag bleek dat ook defensie voor de invulling van allerlei ondersteunende functies zoals catering, openstaat voor werknemers met een beperking. Binnenkort dus maar eens langs bij de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen om te kijken wat Scalabor daar kan betekenen!