Naar de inhoud

Zoekresultaten

Kansen van de arbeidsmarkt [blog]

Afgelopen week maakte het UWV de nieuwe werkeloosheids- en werkgelegenheidscijfers bekend. Uit de cijfers blijkt dat er nog meer sprake is van krapte op de arbeidsmarkt dan we dachten en dat die krapte nog wel een tijd aan gaat houden. Met andere woorden, er zijn veel vacatures en steeds minder mensen die op zoek zijn naar werk. Voor werkzoekenden is dat positief: meer aanbod en meer mogelijkheden. Voor werkgevers betekent het dat ze steeds lastiger aan mensen kunnen komen, wat een effect heeft op de groei van de onderneming. Op de lange termijn is dat dan weer negatief. Voor bedrijven is het dan ook zaak om op een andere manier naar invulling van vacatures te kijken en daarbij ook naar de kansen en mogelijkheden van jongeren, ouderen, herintreders, statushouders en mensen met een beperking te kijken. En dat is dan weer waar wij in beeld komen en waar Scalabor een rol heeft in de ontwikkeling en plaatsing van goede medewerkers. Namens Scalabor mocht ik de cijfers voor de regio in ontvangst nemen. Daarbij heb ik direct aandacht gevraagd voor het grote potentieel en de diversiteit aan talent die zit bij diegenen die op dit moment een afstand tot die arbeidsmarkt hebben. De cijfers heb ik overigens niet alleen in ontvangst genomen. Omdat ik erin geloof dat we een gemeenschappelijke opgave hebben met gemeenten en onderwijsinstellingen, ben ik samen met de wethouder van Doesburg en de vertegenwoordigers van respectievelijk De Onderwijsspecialisten en het ROC Rijn IJssel het podium opgegaan. Tegen het protocol van de organisatie in, maar het maakte ons punt duidelijk!

Kijken naar wat je wél kunt

Kansen die een arbeidsmarkt biedt waarin zoveel mogelijk mensen betrokken worden, een zogenaamde inclusieve arbeidsmarkt, was ook het onderwerp van een rondetafeldiscussie waar we op donderdag in ons nieuwe arbeidsontwikkelcentrum gastheer van mochten zijn. Naast de wethouder van Arnhem en de directeur van het Werkgeversservicepunt, schoven een aantal betrokken ondernemers aan zoals Coers & Roest en SMB Willems, die voorbeelden gaven van wat die inclusieve arbeidsmarkt hun gebracht had. Het meest onder de indruk was ik van het verhaal van de sportburgemeester van Arnhem die vertelde hoe hij vanuit een eigen situatie met een afstand tot de arbeidsmarkt, nu onder andere les geeft bij de HAN en allerlei sportprojecten in de regio initieert. We waren het met elkaar eens dat er vooral gekeken moet worden naar wat mensen kunnen in plaats van wat ze niet kunnen!

Ik kon het niet laten

Op mijn terugweg van de rondetafel in het AOC (de discussie wordt binnenkort gepubliceerd in het magazine Ondernemersbelang) liep ik langs een trainingsruimte waar een groep Syriërs met een van onze trainers aan de slag was. Ik kon het niet laten om even binnen te lopen en hallo te zeggen. Jaren geleden heb ik enige tijd in het Midden-Oosten gewoond en daar met veel plezier met veel Syriërs samengewerkt. Een mooie manier om direct even mijn paar woorden Arabisch op te halen wat niet mee viel na al die tijd!

Terug naar de werkvloer

Gelukkig heb ik ook nog wat meer tijd kunnen vinden om op de werkvloer rond te lopen, daar waar het eigenlijke werk gebeurt! Bij Presikhaaf Schoolmeubelen kreeg ik een uitgebreide rondleiding door de fabriek. Erg indrukwekkend wat daar gebeurt en wat daar door al onze collega’s gemaakt wordt. Ik heb direct even bij mijn jongste zoontje op school gekeken of de meubelen wel vanuit Presikhaaf Schoolmeubelen kwamen!

Vrijdagochtend heb ik een mooie ochtend gehad op de Driepoortenweg waar wederom veel collega’s me hebben laten zien wat we allemaal doen. Omdat we ervoor willen zorgen dat we onze interne dienstverlening continu verbeteren, hebben we afgelopen week de laatste hand gelegd aan een medewerkersbelevingsenquête: een korte vragenlijst die deze week naar alle medewerkers op onze eigen locaties gestuurd wordt en die geheel anoniem ingevuld kan worden. Daar waar nodig zullen we medewerkers die hulp bij het invullen nodig hebben, faciliteren. Doel is om uit te zoeken wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Later in het jaar publiceren we de uitslagen intern.

Wederom een mooie week!