Diversiteit in talent [blog]

Afgelopen week was er wat meer tijd ingeruimd voor overleg met gemeenten, UWV en werkgeversorganisaties over de arbeidsmarkt in zijn geheel en de uitdagingen voor de regio in het bijzonder. Veel mensen zitten om verschillende redenen te lang langs de kant, terwijl er sprake is van een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Voor mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt – of liever, voor mensen met een diversiteit in talent – zijn nu alle faciliteiten ingericht om te helpen bij het vinden van passend werk. Werk en Inkomen bekijkt wat mensen willen en kunnen, het centrum voor activerend werk helpt wanneer nodig bij een eerste oriëntatie, Scalabor ontwikkelt en leidt op in het eigen bedrijf of bij andere bedrijven in de regio en het Werkgeversservicepunt haalt passende vacatures op bij bedrijven. Dat meer en meer bedrijven open staan voor een bredere groep werknemers, hebben we bij Scalabor in de afgelopen weken meermaals gezien. Zo wil een aantal groenbedrijven graag dat we medewerkers trainen voor nieuwe projecten, hebben we met Mainfreight een nieuwe detacheringsovereenkomst gesloten, willen Gazelle en Presikhaaf Schoolmeubelen hun productie graag uitbreiden en heeft PostNL met het drukke kerstseizoen in aantocht behoefte aan extra ondersteuning. Mooie opdrachten bij mooie bedrijven en het zou dan ook jammer zijn wanneer we niet aan de vraag kunnen voldoen. Om die reden waren de gesprekken afgelopen week met Werk en Inkomen Arnhem, het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en Activerend Werk heel zinvol. Goed om samen op te trekken en nog meer mensen aan passend werk te helpen. Bijzonder was ook het kennismakingsgesprek met de nieuwe voorzitter van de OKA, de ondernemersvereniging in Arnhem, Toni Inguez die een groot hart heeft voor inclusief ondernemen.

Medezeggenschap

Omdat ook voor de vakbonden werk een vanzelfsprekend en belangrijk onderwerp is, trekken we waar mogelijk ook samen met hen op. Zo was de FNV afgelopen week in huis voor een aantal ledenbijeenkomsten en ontmoetten we elkaar in het werkbedrijf. Binnenkort volgt een vervolgafspraak waarin we verder praten over een aantal zaken die bij Scalabor spelen en nog beter kunnen. Hierin speelt ook de OR een belangrijke rol. Ik ben dan ook blij dat genoeg medewerkers zich gemeld hebben voor een lidmaatschap van de nieuwe OR. Verkiezingen zijn niet nodig, want de OR is met 15 leden voldoende op sterkte. Top dat een aantal betrokken medewerkers zich in de afgelopen week nog heeft aangemeld!

Wat kan beter?

Om ook aan medewerkers te vragen wat er nog beter kan, wordt er binnenkort een enquête rondgestuurd waarin we een aantal vragen stellen over de werkplek en arbeidsomstandigheden. In combinatie met gesprekken die ik de afgelopen week weer op de werkvloer gevoerd heb in de Kwekerij, Intratuin en op de Productieafdeling, krijg ik een goed beeld van zaken die we kunnen verbeteren. Wat we nu in ieder geval gaan oppakken, zijn de gangen en de ontvangstruimte op de Driepoortenweg. Er wordt geschilderd en opnieuw ingericht. Hiervoor is een mooi plan gemaakt, dat we in de komende weken gaan uitvoeren.

In beeld

Aan het einde van de week werd ik door De Arnhemse Uitdaging nog voor de camera geïnterviewd over mijn opvattingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar mooier dan dat in het tuincafé van onze eigen Intratuin te doen waar het team MVO dagelijks in de praktijk brengt?  Over camera gesproken: op maandag 8 oktober besteedt het programma Het Klokhuis (18.35 uur, NPO3) onder andere aandacht aan onze partner Presikhaaf Schoolmeubelen en het werk dat medewerkers van Scalabor daar doen. Kijken dus!