Naar de inhoud

Zoekresultaten

Het belang van sociaal ontwikkelbedrijven nieuwe stijl (blog)

We vinden het altijd leuk wanneer we bezoek mogen ontvangen. Hoewel we veel communiceren over wat we allemaal doen, blijft er toch een beeld bestaan over sociaal ontwikkelbedrijven dat helemaal niet meer klopt.

VOORZITTER FNV
Afgelopen week hadden we de eer om de voorzitter van de FNV, Tuur Elzinga, te mogen ontvangen en rond te leiden. Hij had ruim de tijd, wat de gelegenheid gaf om zowel de Intratuin, de Proeftuin, Scalabikes en onze locatie aan de Driepoortenweg te bezoeken. Op alle locaties ging hij met medewerkers in gesprek waardoor hij een goed beeld kreeg van het reilen en zeilen binnen Scalabor. Samen spraken we uitgebreid over de arbeidsmarkt in het algemeen en de rol van sociaal ontwikkelbedrijven in het bijzonder.

MENINGEN
Onze meningen daarover verschillen helemaal niet zoveel als je misschien zou denken als werknemersvoorzitter en de werkgeversvoorzitter Midden en Oost-Nederland. Beide zijn we
van mening dat er volop kansen zijn in deze arbeidsmarkt. Dat diegene die nu nog niet participeren begeleid moeten worden richting passend en duurzaam werk. En dat er voor diegene die daarvoor langere tijd, meer begeleiding of beschut werk nodig is, een vangnet moet zijn. Hier ligt voor het sociaal ontwikkelbedrijf een belangrijke rol.

ONGELOFELIJK
Iedereen vindt het ongelofelijk dat er alleen al bij Scalabor 150 banen per jaar verdwijnen, terwijl er in een ingewikkelder wordende maatschappij steeds meer behoefte is aan juist die
begeleidende en beschutte banen. En iedereen is het erover eens dat de maatschappelijke opbrengst vele malen groter is dan de kosten. Toch gebeurt er nog onvoldoende. Ruim twee jaar geleden heeft de Tweede Kamer met een overgrote meerderheid ingestemd met een initiatiefvoorstel Sociaal Ontwikkelbedrijven, maar sindsdien is het stil. Het debat over Breed Offensief met daarin mogelijke aanpassingen voor de participatiewet is weer uitgesteld. Frustrerend, maar we blijven ons verhaal vertellen en zoveel mogelijk mensen laten zien welke bijdrage we leveren en nog meer zouden kunnen leveren.

WERKEN BIJ REGULIERE WERKGEVERS
Nog leuker dan bezoek ontvangen, is trouwens om zelf op bezoek te gaan. En dat deed ik afgelopen week met de wethouders uit de Liemerse gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.
Toen Scalabor van start ging vroegen deze gemeenten of we ook locaties dichter bij huis konden openen. Nu heeft dat niet heel veel zin, daar je als ontwikkelbedrijf juist heel veel werksoorten aan moet bieden om ervoor te zorgen dat er sprake is van zo passend mogelijk werk. Bovendien is de inzet nu juist om meer mensen te laten werken bij reguliere werkgevers en niet alleen maar op beschutte locaties wanneer dat niet nodig is. Inmiddels werkt bijna 60% van onze medewerkers bij reguliere werkgevers. Die bevinden zich ook in de regiogemeenten waardoor de wens van meer lokale invulling dus toch gelukt is. En dus bezochten we afgelopen week E-care in Duiven (waar ze o.a. alle huishoudelijke producten van Philips repareren), Isiflo (ook in Duiven waar ze geavanceerde koppelingssystemen maken) en het team van Sight Landscaping (Landscaping en Groenonderhoud) dat in Westervoort aan het werk is.

WE HEBBEN HET NAAR ONZE ZIN
Op al deze locaties werken tussen de tien en twintig Scalabor medewerkers, vaak samen met medewerkers vanuit de participatiewet. Wethouders gingen in gesprek met de medewerkers
ter plaatse, maar ook met de werkgevers. En telkens hoorden ze hetzelfde: we hebben het hier naar onze zin en we zouden nog veel meer mensen kunnen gebruiken. Zie hier dus ook weer de rol van het sociaal ontwikkelbedrijf nieuwe stijl.

GELUID
Volgende week ga ik samen met de wethouder in Rheden op bezoek bij ClimateBooster waar sinds kort ook 13 van onze collega’s werken. Ik schat zomaar in dat we daar hetzelfde geluid gaan horen. Voor ons van belang dat we dat geluid blijven herhalen richting de (landelijke) politiek. Want als iedereen het met elkaar eens is, moet dat er toch toe leiden dat we sociaal ontwikkelbedrijven veel meer gaan inzetten voor diegenen die dat nodig hebben?!