Naar de inhoud

Zoekresultaten

Wij maken een verschil (blog)

Afgelopen weekend nam ik deel aan de Bilderbergconferentie. Een jaarlijkse bijeenkomst van directeuren van bedrijven en brancheorganisaties waar aan de hand van inleidingen van politici, politicologen, ondernemers en wetenschappers gesproken wordt over de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Naast onderwerpen als de effecten van de oorlog in Oekraïne, inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt, werd met name gesproken over het klimaat en de rol van bedrijven daarin.


Trots
In de verschillende gesprekken kwam vervolgens het onderwerp inclusie – meer mensen mee laten doen – steeds weer terug. Een journalist merkte op dat ze blij werd van het feit dat juist bedrijven het over deze onderwerpen hebben. Een minister voegde daaraan toe dat we in Nederland wel wat trotser op het bedrijfsleven mogen zijn. Ik sluit me daar helemaal bij aan.


Duurzaamheid
Zo’n weekend inspireert mij en zet mij ook weer aan het denken: doen wij bij Scalabor wel genoeg aan duurzaamheid? En hoe zouden we nog meer mensen kunnen begeleiden naar passend werk nu bedrijven – onder andere geholpen door de krappe arbeidsmarkt – zo open staan voor inclusiviteit. Voor wat betreft duurzaamheid betekent dat, dat we het onderwerp nog meer mee moeten nemen in onze nieuwbouw- en renovatieplannen; hoe maken we er een energiezuinig gebouw van en hoe hergebruiken we die delen die nog hartstikke goed zijn.


Vertrek
Ten aanzien van het onderwerp inclusiviteit en arbeidsmarkt kunnen we het niet alleen. Daarin werken we nauw samen met werkgevers, vakbonden, overheid en de politiek. Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart, vertrekken er echter vanuit die laatste groep heel veel mensen. En dat is jammer, want we hebben goed samengewerkt met raadsleden en wethouders en we zijn nog niet klaar.


Bedankt
Van de negen wethouders in het sociale domein in onze regio keert zelfs waarschijnlijk niemand, of wellicht één, afhankelijk van de portefeuilleverdeling, terug. Op deze plek wil ik Martien, Ronald, Belinda, Dimitri, Ineke, Rob, Anton, Aart en Arthur graag bedanken voor de goede samenwerking en voor hun inzet om zoveel mogelijk mensen aan passend werk te helpen. Ik hoop – en ga er eigenlijk vanuit – dat jullie ook op je nieuwe plek ambassadeurs blijven voor inclusiviteit en voor die groep inwoners die net wat meer begeleiding nodig heeft.

Dank ook aan Angele, directeur van het WerkgeversServicepunt, die onze regio verlaat om wethouder in Zeist te worden. Heel hartelijk dank voor jouw rol en voor de aangename samenwerking in de afgelopen drie jaar. Naast deze bestuurders vindt er ook een grote wisseling van de wacht plaats in de verschillende Raden. Ik heb de aantallen niet paraat, maar het zou zomaar eens de helft van de ruim 200 raadsleden in de regio kunnen zijn die vertrekt. En dus is er ook sprake van een grote groep nieuwe raadsleden.


Uitdagingen
Om kennis te maken met het sociale domein en de uitdagingen waar we voor staan, had de MGR alle raadsleden afgelopen week uitgenodigd voor een digitale of een fysieke informatiebijeenkomst. Die laatste vond plaats in ons trainingcentrum in Arnhem waarbij onze collega’s uit de horeca de catering verzorgden. Alleen jammer dat slecht twintig raadsleden bij de twee bijeenkomsten aanwezig waren.

Dit is nu net een onderwerp dat aan de ene kant heel complex is, dat best veel geld kost, waar iedereen een mening over heeft en dat cruciaal is voor alle andere onderwerpen waar we voor staan. Of het nu armoede is, woningbouw, veiligheid of verduurzaming. Zonder mensen gebeurt er niets.


Uitnodiging voor raadsleden
Nu begrijp ik heel goed dat raadsleden, zeker in het begin, meerdere uitnodigingen krijgen en dat tijd schaars is. Bij deze dan ook de uitnodiging aan alle raadsleden in de regio om bij Scalabor langs te komen wanneer het hen uitkomt. Om zo meer informatie te krijgen over de arbeidsmarkt, het sociaal domein en de kansen van inclusiviteit. Om zelf met mijn collega’s en deelnemers aan trainingen en leerwerkplekken in gesprek te gaan en zo een goed beeld te vormen van een sociaal ontwikkelbedrijf nieuwe stijl.


Scalawalk
Het bijwonen van de Bilderbergconferentie zorgde er overigens wel voor dat ik afgelopen zaterdag niet aanwezig kon zijn bij de Scalawandeling in Sonsbeek Park. Bijna 50 collega’s waren er echter wel en zij liepen op deze stralende dag samen met boswachter Jeroen door het mooiste park van de regio.

De wandeling past helemaal binnen de activiteiten van Fitter/Leuker/Slimmer waarbij we werken aan ontwikkeling, vitaliteit, geletterdheid en financiële redzaamheid. Want wanneer je beter in je vel zit en je thuis ook alles goed geregeld hebt, kun je de uitdagingen van deze tijd veel beter aan. En daar helpen wij heel graag bij.


Kilo’s kwijt
Zo ook een groep medewerkers die ik afgelopen week in de hal tegen kwam op weg naar een bijeenkomst over afvallen. Allen waren al een tijdje onder begeleiding bezig om wat aan hun gewicht te doen en vertelden enthousiast hoeveel kilo’s ze al kwijt waren! Mooi he! De volgende activiteit is overigens alweer op 4 juni: de Scalabor fietstocht.

Trots op Scalabor!
Een minister gaf aan dat we trots mogen zijn op het bedrijfsleven. Ik ben dat in ieder geval op Scalabor, want op onze manier dragen we bij en maken we een verschil! Mooi wanneer we hier samen met de nieuwe wethouders en raadsleden in kunnen optrekken de komende vier jaar!