Naar de inhoud

Zoekresultaten

Terug- en vooruitblik (blog)

De week wordt overschaduwd door de gebeurtenissen in Oekraïne. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ik heb een tijd in Rusland gewoond en gewerkt en ik kan me niet voorstellen dat daar – op een kleine kliek in het Kremlin na – ook maar iemand is die deze oorlog wil. Laten we hopen dat deze waanzin snel ophoudt! In de tussentijd is het zaak dat we vrede en veiligheid niet meer als iets vanzelfsprekend zien. Het vraagt continue aandacht, resoluut optreden en bijpassende investeringen.

Jaarverslag
Bij Scalabor publiceerden we afgelopen week ons jaarverslag met daarin de highlights van 2021. Inmiddels hebben we er al weer een zesde van 2022 op zitten, maar terugkijken mag nog een laatste keer!
Het jaarverslag maken we omdat we graag transparant willen zijn over wat we doen en wat het oplevert. Dat doen we voor onze medewerkers en voor al die organisaties waar we mee samenwerken. Zij zorgen ervoor dat we kunnen doen wat we doen.

Daarbij zijn we ook wel een beetje trots op wat we met elkaar weer bereikt hebben; nieuwe activiteiten, hogere medewerkerstevredenheid, lager verzuim, meer medewerkers die extern aan het werk zijn en bijna 300 inwoners die we succesvol hebben kunnen begeleiden naar een betaalde baan.

Bekijk hier ons jaarverslag van 2021

Kloof tussen bewoners in Arnhem-Oost
Dat het van belang is wat we doen, bleek wel weer tijdens een aantal overleggen die ik afgelopen week had. Samen met een aantal andere organisaties mogen wij burgemeester Ahmed Marcouch adviseren over de aanpak van Arnhem-Oost. Dit zijn de wijken in Arnhem waar extra aandacht is op het gebied van wonen, veiligheid, onderwijs en werk. Het Rijk en de gemeenteraad hebben hier voor een langere periode geld voor vrijgemaakt. En dit is van belang om ervoor te zorgen dat de kloof die veel inwoners ervaren, kleiner wordt in plaats van groter.

Gebruikmaken van de arbeidsmarkt
Werk en het wegnemen van belemmeringen om aan het werk te gaan, zoals opleiding, vitaliteit, financiële redzaamheid en geletterdheid, speelt hier een enorm belangrijke rol in. En omdat de arbeidsmarkt voor werkzoekenden op dit moment heel goed is, moeten we hier nu volop gebruik van maken. En daarbij hoeven we niet alles opnieuw te verzinnen of op te tuigen. Er gebeurd namelijk al heel veel in de verschillende wijken. Het is echter wel zaak dat de afstemming en samenwerking tussen alle goede initiatieven in het belang van de inwoner beter wordt.

Banen van de toekomst
Tijdens de presentatie van de Human Capital Agenda voor de regio bleek nogmaals hoe groot de vraag op de arbeidsmarkt – en dus de kansen voor werkzoekenden – op dit moment is. En geloof me, de markt wordt alleen maar krapper in de komende jaren. Om die reden hebben de Groene Metropoolregio, de twee daarin gevestigde arbeidsmarktregio’s, de Economic Board en de provincie Gelderland een agenda opgesteld die gaat over het aantrekken en behouden van werknemers voor de banen van de toekomst. De agenda moet vervolgens gevuld worden met projecten die er echt toe leiden dat bedrijven en organisaties kunnen blijven opereren. En dat is met name van belang voor de uitdagingen waar we voor staan op het gebied van wonen, het klimaat en de energietransitie. Maar net zoals bij Arnhem-Oost is het ook hier zaak dat er vooral goed samengewerkt wordt en dat de focus ligt op doen in plaats van op overleg. Ook hier spelen arbeidsontwikkelbedrijven een belangrijke rol. Als enige bieden zij namelijk het hele pallet aan van intakes, trainingen, leerwerkplekken, beschut werk, bemiddeling, tijdelijk werkgeverschap en nazorg.

Nog niet overtuigd van inclusief werkgeverschap?
Die rol werd ook onderkend door de discussie in de Tweede Kamer afgelopen week met de nieuwe minister die verantwoordelijk is voor participatie. Zij zegde toe om te kijken naar de verruiming van het aantal beschutte werkplekken, de vereenvoudiging van administratieve lasten van werkgevers en het vergroten van de rol van sociaal ontwikkelbedrijven. Heel goed! Belangrijk om vervolgens ook door te pakken, want we praten er al een tijd over. De banen zijn er nu en steeds meer werkgevers staan open voor inclusief werkgeverschap. Nog niet overtuigd? Wellicht helpt het bekijken van dit filmpje.

 

Een laatste highlight van vorige week
Afgelopen week namen we afscheid van onze collega Jose die na 48 jaar trouwe dienst met pensioen gaat. 48 jaar! Het gebeurt bij ons wel vaker dat collega’s lang in dienst zijn, maar Jose is speciaal. Want als leidinggevende van ons personeelsrestaurant aan de Driepoortenweg kende iedereen haar! Een op-en-top vakvrouw die er altijd voor gezorgd heeft dat wij heel goed verzorgd werden!

Ik gun Jose haar pensioen en wens haar het allerbeste, maar vind het stiekem ook wel heel jammer dat ze weggaat. Gelukkig leeft ze voort in de naam van onze grootste vergaderzaal die een aantal jaar geleden al naar haar vernoemd is. Extra mooi is dat we de kantine weer helemaal in normale staat hebben kunnen terugbrengen nu de coronamaatregelen aangepast zijn. En dat we afgelopen zaterdag daar dan weer direct een bingoavond konden organiseren.

Bedankt Jose voor 48 jaar trouwe dienst! We gaan je missen!

 

Marcel Hielkema
Directeur Scalabor