Prettig werken doen we samen (blog)

Afgelopen week startten we – eindelijk – met ons nieuwe programma ‘prettig werken doen we samen’. Eindelijk, omdat het programma, ontwikkeld door de afdeling HR in samenwerking met adviesbureau Quiris, al ruim anderhalf jaar op de plank lag. We waren namelijk van plan om het begin 2019 al uit te rollen maar werden door Corona overvallen. Niet dat we niet al prettig met elkaar samenwerken. Integendeel! Volgens mij zijn we in de afgelopen corona periode alleen maar prettiger met elkaar gaan samenwerken. Sterker nog, ik denk dat we sinds de start van Scalabor met elkaar enorme stappen op dit vlak gemaakt hebben. De uitrol van het programma is dan ook niet de start van een traject maar het sluitstuk van iets dat we bijna 4 jaar geleden hebben ingezet.

Eerst een stap terug

Om te zien wat er in de loop van de jaren is gebeurd moet je eigenlijk een stap terug doen. Want als je ergens heel erg bovenop zit – of er middenin zit – zie je het niet altijd even duidelijk. Ik zeg dat omdat hoe we met elkaar omgaan binnen het arbeidsontwikkelbedrijf voor de meesten van ons heel normaal is, maar door buitenstaanders vaak benoemd wordt als zeer positief. Die observaties krijg ik wanneer we gasten – politici, ondernemers, ambtenaren, oud-medewerkers – rondleiden door het bedrijf. Onlangs nog was de cliëntenraad van RSD De Liemers op bezoek bij de Driepoortenweg. Zij waren al meerdere jaren niet langs geweest en roemden de sfeer op de werkvloer en de manier waarop er met elkaar gesproken werd. Het begint ermee dat we elkaar allemaal als collega’s zien die allemaal voor dezelfde organisatie werken. Dus geen cliënten, klanten, patiënten of wat dan ook. Collega’s. En ja, natuurlijk is er ook bij ons sprake van een hiërarchie maar dat laat onverlet dat we allemaal mensen zijn met allerlei gebreken die het allemaal fijn vinden om gezien en gerespecteerd te worden. En dus ook graag met plezier naar ons werk te komen. In mijn oude vakgebied, de hotellerie, is een fantastisch voorbeeld van gelijkheid de interne slogan van Ritz-Carlton; we are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen (wij zijn dames en heren die dames en heren bedienen). In dat opzicht hebben wij een enorme cultuurverandering doorgemaakt die zich vertaalt in hogere medewerkerstevredenheid en lager verzuim.

Respect en verwachtingen

En nu dus toch een programma over prettig werken en samenwerken. Ja, want we zijn er nog niet. Zoals iedere organisatie er nog niet is. Ook bij ons gaat samenwerken niet in alle gevallen goed. Want ook wij hebben wel eens baaldagen, storen ons aan collega’s, zeggen iets wat we eigenlijk niet hadden moeten zeggen, laten rommel voor een ander liggen, balen als we het gevoel hebben dat de een anders dan de andere wordt behandeld en ergeren ons openlijk aan nieuwe computersystemen. Natuurlijk, want we zijn met zijn allen niet perfect en hebben allemaal zo onze eigen beperkingen. Om aan te geven wat er dan nog beter kan, is in de afgelopen weken een aantal collega’s geïnterviewd en gefilmd. Ze kregen o.a. de vragen: waar stoor jij je aan? Welk gedrag past niet bij ons? Wat zou er anders moeten? De natuurlijke neiging is vervolgens – voor alle organisaties – om regels op te stellen waar je je aan moet houden. Zo van, je mag niet dit en dat niet en wanneer je dit doet, gebeurt er dat. Maar eigenlijk moet je het niet hebben over wat er niet mag maar vooral over wat je dan wel van elkaar verwacht. Hoe gaan we met elkaar om? Dat gaat over respect, elkaar groeten, over je aan afspraken houden en over veiligheid, over voor elkaar uitkijken en over hoe we met meningsverschillen omgaan.

En dat is precies waar het programma ‘prettig werken doen we samen’ over gaat: over wat we van elkaar verwachten. Dat geeft duidelijkheid voor ons allemaal en zorgt ervoor dat we prettig samenwerken. Aan heel veel van deze afspraken houden we ons al, maar het is goed om er – als sluitstuk van een traject dat we jaren geleden al zijn ingezet – nog even bij stil te staan. En dus worden alle leidinggevenden nu getraind in de verschillende onderdelen van het programma zodat zij het vervolgens in hun teams kunnen uitrollen. Dat gebeurt binnen heel Scalabor in de komende maanden. Afgelopen week mocht ik de eerste training zelf volgen en ik vond het heel inspirerend. En nu natuurlijk zelf in de praktijk brengen!