Naar de inhoud

Zoekresultaten

Landelijke ontwikkelingen als rode draad [blog]

Meestal als ik mijn blog schrijf en ik terugkijk op de week zie ik wel een rode draad. Maar afgelopen week is die moeilijk te herkennen. De onderwerpen gingen alle kanten op! Deze keer dus een blog met allerlei verschillende onderwerpen.

Onderhandelaarsakkoord voor de cao SW
Er is een nieuw onderhandelaarsakkoord voor de cao SW. Daar waar het ten aanzien van de onderhandeling over de gemeenten cao nog erg stil is, is er ten aanzien van de SW witte rook. Goed nieuws want dat schept duidelijkheid. Er is nog wel een slag om de arm. Alle partijen gaan nu terug naar hun achterban, die mogen aangeven of ze met de afspraken instemmen of niet. In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over de mogelijkheid tot vervroegde uittreding, seniorenverlof en loonindexatie. Klik HIER direct even voor de link naar de afspraken zoals die door de vakbond gepubliceerd is. Zodra de afspraken definitief zijn – naar verwachting rond de zomer – zullen ook wij alle nieuwe regelingen implementeren en medewerkers hier verder over informeren.

Meer geld voor kwetsbare wijken
De burgemeesters van 15 grote steden – waaronder Arnhem – riepen het kabinet afgelopen week op om meer te investeren in kwetsbare wijken. We kennen er in onze regio ook een paar en ook wij zien de kloof in de samenleving groter worden door armoede, schulden en werkeloosheid in die wijken. Klik HIER voor een nieuwsbericht over de oproep van de burgemeesters.
Vanuit Scalabor dragen wij ons steentje bij door inwoners te begeleiden naar passend werk en in te zetten op ontwikkeling van vaardigheden, geletterdheid, financiële redzaamheid en vitaliteit. Belangrijke onderwerpen maar nog niet genoeg. De burgemeesters benoemen ook onderwerpen als het onderhoud van bijvoorbeeld woningen, veiligheid in de wijk en het tegengaan van leerachterstanden. Daar is veel – structureel – geld voor nodig. Die oproep steunen wij van harte. En omdat we dit onderwerp heel belangrijk vinden, nemen wij ook deel in de adviesraad Arnhem-Oost die burgemeester Ahmed Marcouch onlangs in het leven geroepen heeft.

Vaardigheden inzichtelijker maken
Wanneer je echt meters wil maken voor gelijkheid in de samenleving dan helpen beleid en budget niet altijd. Sterker nog, soms zit regelgeving gewoon in de weg. Hierover hadden we vanuit de regio afgelopen week een gesprek met Prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Zijn oproep was om vooral in de regio initiatieven te ontplooien om werkzoekenden en vacatures bij elkaar te brengen. Daarbij is ‘doen’ het toverwoord en is het van belang dat vaardigheden inzichtelijk worden. Welke vaardigheden heb je en welke vaardigheden worden verwacht in een bepaalde functie. Dan doet een diploma of werkervaring in een gelijksoortige baan er veel minder toe. Samen met het WerkBedrijf Nijmegen is Scalabor in de regio betrokken bij een project om deze vaardigheden via een vaardigheden-paspoort veel inzichtelijker te maken. Daarbij zullen we op advies van Prof. dr. Wilthagen ook aansluiten bij een nationaal initiatief. Hoe centraler dit namelijk wordt opgepakt, hoe beter we ten aanzien van vaardigheden dezelfde taal gaan spreken en hoe eenvoudiger het wordt om te matchen.

Elkaar versterken
Op vrijdag hadden we het met een aantal mensen van Driestroom over diezelfde arbeidsmarkt. We merken namelijk steeds meer dat onze organisaties elkaar goed aanvullen. Door samen te werken kunnen we inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een breed pallet aan mogelijkheden en werk bieden. Concreet betekent dit dat we in de komende weken gaan kijken hoe we elkaar kunnen versterken en waar samenwerking mogelijk is. Mooi om een groep enthousiastelingen te spreken die op dezelfde manier in de wedstrijd zit. Om in sporttermen te blijven, datzelfde gevoel hebben we bij de mensen van het Sportbedrijf Arnhem. Steeds meer kijken we wat we samen kunnen doen. Kunnen wij assisteren bij groenvoorziening, in de schoonmaak en in de horeca en kan het Sportbedrijf ons helpen met een stuk vitaliteit bij medewerkers? De eerste projecten zijn zelfs al gestart en in de komende weken gaan we kijken welke aanknopingspunten er nog meer zijn.

Terugkijkend op afgelopen week was de rode draad misschien wel hoe landelijke ontwikkelingen over cao, investeringen, regelgeving en arbeidsmarkt ook altijd een effect hebben op Scalabor en onze omgeving.