Naar de inhoud

Zoekresultaten

Vijf Arnhemse volkswijken krijgen buurtconciërges

In vijf Arnhemse wijken gaan buurtconciërges een oogje in het zeil houden om zo de leefbaarheid in die wijken te verbeteren. De buurtconciërges komen in dienst bij onze Stichting aan de Slag. Zo nodig verzorgen we ook maatwerkbegeleiding om de deelnemers duurzaam en succesvol te ontwikkelen. Weer een mooi voorbeeld van de samenwerking met de gemeente Arnhem. De Gelderlander schreef er een artikel over:

Bron: John Bruinsma, De Gelderlander

In vijf Arnhemse volkswijken gaan buurtconciërges dagelijks een oogje in het zeil houden. Nog deze zomer gaan er tien aan de slag. Het gaat om een proef van de gemeente, om te zien of zo’n functionaris de leefbaarheid in de wijken verbetert. De buurtconciërges komen in de wijken Geitenkamp, Presikhaaf-West, St. Marten/Klarendal-Noord, Malburgen-Oost en Het Broek. Ze krijgen een jaar de tijd. De afwezigheid van zo’n functionaris speelde begin vorig jaar op, bij de  fatale nieuwjaarsbrand in de hal van een flat op het Gelderseplein, waarbij een vader en zijn zoontje het leven verloren. Vlak na de brand klaagden bewoners nog dat er geen huismeester meer was.  De buurtconciërges in Malburgen-Oost krijgen die flat, maar ook andere in Immerloo II als voornaamste aandachtspunt.

Aanspreekpunt in de wijk
Volgens een woordvoerster van de gemeente moet de buurtconciërge fungeren als aanspreekpunt in de wijk, maar zal hij of zij ook mensen zelf aanspreken. Doel is de buurt schoner, veiliger en meer heel te houden. Het toezicht betreft vooral kwesties die de leefbaarheid ondermijnen, zoals vervuiling, kapot straatmeubilair (al dan niet door vandalisme) of burengerucht. Waar nodig steekt de buurtconciërge zelf de handen uit de mouwen. Is er assistentie nodig van serviceploegen of handhavers dan weet hij of zij die in te schakelen. De conciërge bouwt ook aan een netwerk in de wijk, om te weten wat er speelt en om het gevoel te versterken dat bewoners er samen voor verantwoordelijk zijn dat hun buurt netjes blijft.

Arnhem-Oost
De wijken waar de proef begint, liggen in Arnhem-Oost, het gebied waar de gemeente met onder meer woningcorporaties, scholen, politie, ondernemers en bewoners de leefbaarheid wil versterken. Hier speelt een cocktail van problemen, zoals armoede, onderwijsachterstand, criminaliteit en overlast. Met name om de kansen van de jeugd te vergroten, moet daar versneld iets aan worden gedaan.

Steentje bijdragen
Het stadsbestuur gaat er vanuit dat de buurtconciërges het verschil kunnen maken, doordat ze mensen meekrijgen om een steentje bij te dragen. Dat moet hen ook weer trots maken op hun woonomgeving. Pakt het inderdaad zo uit, dan wil de gemeente kijken hoe de conciërges een blijvende rol kunnen krijgen. In vier van de vijf wijken is een gebied aangewezen dat speciaal aandacht verdient. Op de Geitenkamp is dat de as van de wijk, met het Marktplein en het Schuttersbergplein. In Presikhaaf III betreft het onder meer de Keulse Slag en de Honigkamp. In Sint Marten en Klarendal is het vizier op de Hommelseweg gericht. De conciërges krijgen een betrekking bij Stichting aan de Slag, onderdeel van arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor. De gemeente trekt vier ton uit voor de proef.