Jaarverslag 2020, geen beperkingen maar mogelijkheden

Ook voor ons was 2020 een bijzonder jaar.  Hoewel we inmiddels alweer volop werken aan de uitvoering van al onze plannen voor dit jaar nemen we toch graag even de tijd om kort terug te blikken op 2020.  Dat doen we met ons jaarverslag.

Door snel te schakelen hebben we, ook binnen alle beperkingen, een waardevolle maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Door de bossen en parken in de regio te onderhouden, door scholen en zorginstellingen schoon te maken, door te rijden voor de Voedselbank en de opstart van de eerste Nederlandse Mondmaskerfabriek te faciliteren, door het mooiste schoolmeubilair en de beste fietsen van het land te produceren. Maar ook door meer mensen te helpen weer aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt én door onze medewerkers de sociale structuur te bieden die zo van belang is. En dit alles op een zo veilig mogelijke manier! Daar zijn we gepast trots op. In ons jaarverslag delen we de belangrijkste resultaten.

Ondertussen werken we verder aan datgene waar het bij ons om draait: het zijn van een goed werkgever, financieel gezond zijn en zoveel mogelijk mensen begeleiden naar zo passend mogelijk werk. Daarbij ligt onze focus niet op beperkingen, maar juist op de mogelijkheden. En die zijn er gelukkig volop, want juist nu zien we hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk mensen aan passend werk te helpen. Daar blijven wij ons voor inzetten.