Oog op de bal [blog]

Afgelopen week ontving ik het enorm verdrietige bericht dat Hans de Boer – tot voor kort voorzitter van VNO-NCW – onverwacht was overleden. Heel verdrietig, hij was pas 66 jaar jong en net vier maanden met pensioen. De afgelopen jaren was hij het gezicht van de werkgevers in Nederland en maakte hij afspraken met de sociale partners over ondernemerschap en economie. En met name in de laatste maanden van zijn voorzitterschap heeft hij zich vol ingezet voor steun voor bedrijven die te lijden hebben onder de corona crisis. In de afgelopen zes jaar heb ik vanuit mijn eigen rol bij de werkgeversorganisatie nauw met Hans mogen samenwerken. Ik heb hem leren kennen als een zeer aimabele en betrokken man. Hij was recht door zee, altijd in voor een grapje, had respect voor zijn gesprekspartners en altijd met het oog op de bal: het verbeteren van het ondernemersklimaat. In de publieke opinie denkt men wel eens dat het dan om zoveel mogelijk winst en zo min mogelijk belasting gaat. En ondanks het feit dat een bedrijf nu eenmaal niet overleeft zonder winst, gaat het bij ondernemerschap om zoveel meer dan alleen geld. Want iedere ondernemer weet dat je alleen succesvol bent wanneer het jouw klanten, jouw werknemers en jouw omgeving goed gaat. De maatschappelijke rol en bijdrage van bedrijven is dan ook enorm belangrijk. Ga maar na; zonder bedrijven geen producten of diensten, geen werkgelegenheid en geen belastingbijdragen. En Hans wist dit feilloos. Tijdens zijn voorzitterschap sloot hij akkoorden namens de werkgevers met betrekking tot klimaat, energietransitie, pensioenen, diversiteit en inclusiviteit.

Een ware ambassadeur
In juni interviewde ik Hans tijdens de ledenvergadering van VNO-NCW Midden. Hij was heel open over hoe hij zijn voorzitterschap ervaren had en over wat belangrijk is: een brede welvaart waarin iedereen mee kan doen. Toen we in september samen op bezoek gingen bij een bedrijf in Apeldoorn, kwam hij daar weer op terug. ‘Hier zouden toch ook meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken?’, vroeg hij. Hij had gelijk. Aan het eind van het bezoek bood ik hem namens Scalabor onze enige echte Jumbo Fietspomp aan. Niet om hem te bedanken voor wat hij voor het bedrijfsleven had betekend, maar om hem te bedanken voor wat hij had betekend voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor zijn inzet voor de 100.000 banen. Hij gaf aan het cadeau zeer op prijs te stellen, hij was er ook zichtbaar door ontroerd. Met Hans verliezen we een ambassadeur voor inclusiviteit, die ervan overtuigd was dat iedereen mee moet kunnen doen en dat het bedrijfsleven daar een belangrijke rol in heeft.

Belang van werk blijft prioriteit
Dat een groot deel van het bedrijfsleven het ook echt van belang vindt dat banen worden aangeboden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, bleek in de afgelopen weken. Want zelfs in Coronatijd – waarin heel veel bedrijven het zwaar hebben – zijn er toch ook weer een heel aantal vacatures bijgekomen. Zo hebben we bij Scalabor in de afgelopen weken met vier grote bedrijven afspraken gemaakt om 40 medewerkers op locatie te gaan detacheren. En in het kader van de branchetrajecten Groen, Schoonmaak en Logistiek (leerwerk trajecten inclusief opleiding en diploma) hebben werkgevers in totaal 60 banen gegarandeerd. Daarnaast is in samenwerking met Presikhaaf Schoolmeubelen een traject gestart om 20 werkzoekenden op te leiden en aan te nemen in de maakindustrie. En in het kader van ons concept De Werkbrigade mogen we ongeveer 50 werkzoekenden voor een periode van twee jaar aannemen voor verschillenden werkzaamheden binnen en buiten Scalabor. In totaal dus 170 banen die we de komende tijd mogen gaan invullen. Van belang is nu dat hier ook kandidaten voor geworven worden in samenwerking met de verschillende gemeenten. In dat opzicht mag het wat mij betreft nog wel wat vaker gaan over economie en arbeidsmarkt. En dan vooral over het belang van werk: voor werkzoekenden, voor de regio en voor bedrijven. Wat mij betreft heeft dit – in de geest van Hans de Boer zijn maatschappelijke betrokkenheid – prioriteit. Met het oog op de bal!